ابطال شرکت

ابطال شرکت ممکن است در شرایطی اتفاق بیافتد که مثلا اساس نامه شرکت درست تنظیم نشده باشد. اگر چه سایر شرایط لازم برای تشکیل شرکت مانند پرداخت کل سرمایه به شکل نقدی انجام شده باشد، که در این صورت شرکت تشکیل نمی گردد و باطل می گردد. از موارد عمده ای که باعث ابطال شرکت می شود می توان به نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، ناشمروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرت در انعقاد غقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت( به عنوان مثال، حذف کامل سود یا زاین برای یکی از شرکا) عدم پرداخت کل سرمایه نقدی  عدم تقویم و تسلیم غیر نقدی در شرکت ها را می توان نام برد.

ابطال شرکت

موارد ابطال شرکت

بنابراین ابطال شرکت جز مواردی که در قانونن مدنی و قانون تجارت مشخص کرده است اتفاق نمی افتد. با این حال عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار باعث ابطال شرکت نمی گردد، بلکه ممکن است طبق قانون ۲ ثبت شرکت ها مججوز انخلال شرکت باشد که با ابطال شرکت متفاوت است. هر کسی که به عنوان ذینفع باشد می تواند تقاضای ابطال شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا را طبق قواعد عام تنظیم نماید و سپس کارشناس مفاد حکم را با اقداماتی که در شرکت قبلا انجام شده است بررسی می نماید و در صورتیکه حکم  به مرحله نهایی برسد و مفاد حکم قبل از اینکه اجرا شود در دفتر ثبت شرکت ها باشد. آنگاه دستور وصول “حق الثبت” را به شعبه حسابداری صادر می کند. بنابراین شاکی یا ذینفع باید به شعبه حسابداری مراجعه کند و مبلغ حق الثبت را نزد کارشناس مربوطه واریز نماید سپس کارشناس پیش نویس اجرای حکم از ذینفع در زیل دفتر امضاء  اخذ می کند. بدین ترتیب حکم دادگاه یک مدیر تصفیه تعیین می کند که وی باید به اداره مراجعه کند و مبلغ حق الثبت پرداخت کند و سپس حکم پیش نویس را کنترل و آگهی کند و برای امضاء به دفتر ثبت شرکت ها ارسال نماید. مسئول دفتر نیز با حضور مدیر تصفیه اقدام به ثبت حکم انحلال می کند و اگر مدیر تصویه حاظر به انجام وظیفه در سمت مدیر تصفیه نباشد، دادگاه انجام کلیه امور تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی انتقال می دهد که در این حالت مفاد حکم با حضور نماینده ادارهه تصفیه ثبت دفتر شرکت ها می گردد و از نمایندگی اداره تصفیه اخذ امضاء می شود.

یکی از مواردی که ممکن است منجر به ابطال شرکت شود عدم هیچ فعالیتی در مورد موضوع شرکت پس از یک سال ممکن است این حالت مواقعی پیش بیاید که شرکت پس از اینکه تشکیل شد فعالیت خود را شروع کند ولی بعد از مدتی فعالیت خود را بنابر دلایلی متوقف کند. بنابراین حتی ممکن است شرکت شروع به فعالیت کند ولی در رابطه با موضوع شرکت نباشد. در این حالت نیز مستلزم ابطال می گردد. در ضورتی که مجمع عمومی سالیانه که برای رسیدگی حساب ها در آخر سال مالی صورت می گیرد هنوز تشکیل نشده باشد نیز دلیل ابطلا شرکت می شود. زیار طبق اساسنامه شرکت، تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی باید صورت گیرد. در قوانین ایران یک ضرب الاجل ۴ ماهه برای تشکیل این مجمع نیز در نظر گرفته شده است و برای مدیرانی که تا ۶ ماه پس از پایان سال مای ، مجمع عمومی سالیانه را برگزار نکنند، مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقدر نموده است. بنابراین می بینیم که انجام مجمع عمومی سالیانه بسیار مهم است و چنانچه قوانین انجام نگردد، دادگاه حکم ابطال شرکت را می دهد. برای اطلاعات بیشتر در زمینه ابطلال شرکت می توانید با شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ثبت شرکت تهران شما را در این زمینه یاری نمایند. ابطال شرکت ممکن است حتی به علت کاهش اجباری سرمایه نیز باشد، بدین ترتیب که اگر نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان هایی که به شرکت وارد شده است از بین برود بنابراین سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش نمی یابد یا شرکت منحل می گیرد