ارزش افزوده چیست ؟

یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور ، ضعف نظام مالیاتی میباشد ، شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هائی از یک نظام مالیاتی کارآمد را درآن پیدا کرد ، در نظام مالیاتی ایران ، مالیاتها به موقع وصول نمی شوند ، عدالت چندان تحقق نمی یابد و ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجهی دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست ، به همین دلیل دولت ایران شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا added tax value وبه اختصار (vat ) را مورد توجه قرار داده است .
آشنائی با مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام ( بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق میگیرد ) است که به صورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود . به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی ، مرحله به مرحله اخذ می شود . از این روش که توسط فون زیمنس (fone simence ) آلمانی در سال ۱۸۸۱ ابداع شد ، برای اولین بار و به طور رسمی در سال ۱۹۴۵ در کشور فرانسه بصورت مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد که البته در سال ۱۹۸۶ آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد ، از این روش امروزه بیش از ۱۲۰ کشور جهان استفاده میکنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند ، نکته مهم آنکه چون جمع ارزش افزوده های بنگاههای اقتصادی در یک کشور ، برابر تولید ملی همان کشور است ( استهلاک + سود+ اجاره + بهره+ دستمزد =معاملات واسطه ای –کل معاملات =ارزش افزوده ) بنابراین مالیات برارزش افزوده ، برابر مالیات برتولید ناخالص ملی است . به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،تولید ناخالص ملی است .
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق میگیرد ) است که بصورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود .
شرکت تهران ثبت افتخار این را دارد که با طی مراحل درج اطلاعات در سایت ارزش افزوده و پیگیری وکلای زبده تهران ثبت کلیه امور مربوط به ارزش افزوده را برای مشتریان عزیز انجام دهد .