اساسنامه شرکت تضامنی

   اساسنامه شرکت تضامنی و مدارک مورد نیاز ثبت اولیه :

 اساسنامه شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

اساسنامه شرکت تضامنی

ماده ۱- نام شرکت: شرکت تضامنی ماده …………………………………………….

ماده ٢- نوع شرکت…………………………………………………………

ماده ٣- موضوع شرکت:……………………………………………………..

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت:…………………………………………………………….

هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید.

ماده ۵- مدت شرکت :…………………………………..

ماده ۶-سرمایه شرکت :سرمایه شرکت مبلغ ……………….. که تماما بصورت نقدی پرداخت شده و سرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ …………….. ریال است تقدیم و تسلیم شده است . ( طبق ماده ١١٨)

ماده ٧- تابعیت شرکت :……………………………

ماده ٨- سهم الشرکه شرکا …………………………………………………

ماده ٩- مدیران شرکت : اداره امور شرکت بعهد ……………………… نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ………………. سال است اولین مدیران شرکت عبارتند از : …………………………………………………………………………………

کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل ویک نفر دیگر از مدیران متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ماده ١٠- مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده ١٢١ قانون تجارت همان است که در ماده ۵١ مقرر شده است .

ماده ١١- اختیارات مدیران: مدیران شرکت متفقا نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال وتنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی تعیین وکیل با حق توکیل ولو کرارا استخدام کارمند و اخراج آن مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بانکها استقراض با رهن وبدون رهن تعیین اعتبار وام دادن وام گرفتن از بانکها اشخاص و شرکتها وادارات و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در کلیه بانکها وموسسات واردات وصادرات و خرید وفروش و توزیع کلیه کالاهای مجاز

ماده ١٢- انتقال سهم الشرکه: هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضاتی تمام شرکا

ماده ١٣- تغییر اساسنامه: هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه تغییر نام شرکت قبول شریک یا شرکای جدید برای شرکت وبطور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکا امکان پذیراست.

ماده ١۴- سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن ( تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده ١۵- ترتیب تقسیم سود شرکت: از کلیه درآمد شرکت بدوا تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع ۵% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیانهای احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکا به نسبت سهم الشرکه با توجه به ماده ١٣٢ تقسیم خواهد شد.

ماده ١۶- حق الزحمه مدیران: مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خودرا از صندوق شرکت دریافت وبه هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.

ماده ١٧- مجامع عمومی شرکا اعم از عادی یا فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی شرکا و یا به وسیله درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روزانتشار تا تشکیل جلسه ده روز خواهد بود.

ماده ١٨- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

الف – استماع گزارش هیات مدیره درا مور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ج – تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ١٩- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :

الف – تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یا چند ماده اساسنامه

ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج – افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت با عنایت به ماده ١٣٣ قانون تجارت

د – ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده ٢٠- تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ٢١- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی ویا قیم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١۴٠ قانون تجارت خواهد بود.

ماده ٢٢- انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده ١٣۶ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢٣- اختلافات بین شرکا در رابطه با امور شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ٢۴- موارد سکوت :درباره سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه قید و پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد.

ماده ٢۵- تصویب اساسنامه : این اساسنامه در ٢۵ ماده تنظیم و با امضای شرکا در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکا واقع گردیده است .

کلیاتی در خصوص شرکتهای تضامنی :

بر طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت‌های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکا شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می‌باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آن‌ها به تنهایی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آن‌ها مسئول‌اند. مثلا شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامنا مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می‌توانند به هر یک از شرکا که خواهند با هر پنج نفر آن‌ها متضامنا مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکا و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود، البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می‌تواند به یکی از شرکا خود مراجعه و سهم زیان آن‌ها را به تناسب سرمایه‌ای که در شرکت داشته‌اند وصول نماید.

اساسنامه شرکت تضامنی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی :

  1. دو برگ تقاضانامه
  2. دو برگ شرکت‌نامه
  3. دو نسخه اساس‌نامه
  4. فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
  5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *