افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص:

در برخی موارد شرکتهای سهامی خاص تصمیم به افزایش سرمایه شرکت خود می گیرند که در این مقاله سعی در توضیح این مورد داریم:
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص جهت سهامداران شرکت و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشند برطبق مقررات ۱۵۷ الی ۱۶۹ و مواد ۱۸۳ الی ۱۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد.
در اینگونه شرکتها بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت ها در آنجا ثبت و منتشر می شود ، به اطلاع صاحبان سهام برسد.
در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه، مبلغ اسمی سهام جدید، حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم، تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم درخرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
تصمیم مربوط به افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.چند روش برای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص وجود دارد.

روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص:
الف) پرداخت نقدی مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه
ب) تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج) انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه
د) تبدیل اوراق قرضه به سهام
تهران ثبت با داشتن وکلای باتجربه و دانش کافی در امور افزایش سهام شرکتهای سهامی خاص می تواند به شما مشاوره دهد.برای مشاوره با تلفن ۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

مجامعی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص امر مذکور تشکیل می گردد به دو صورت ذیل امکان پذیر است:
الف) تشکیل مجمع با حضور کلیه سهامداران
در این مورد باید صددرصد سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده شرکت داشته باشند و عملی شدن افزایش سرمایه بع یکی از روش های ذکر شده در ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت یا تجمیعی از بندهای ماده ذکر شده تصویب و ماده مربوطه در اساسنامه را اصلاح نمایند.
ب) تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران
در این مورد بایستی دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مواد ۸۴، ۹۴ و ۱۰۰ ل.ا.ق.ت و اساسنامه شرکت بعمل آید.

برای افزایش سرمایه شرکت رعایت ٣ شرط ضروریست:
تصویب مجمع عمومی فوق العاده
تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت
تادیه مبلغی افزایش سرمایه