افزایش سرمایه شرکت

هنگامی که شرکت احتیاج به نقدینگی برای توسعه فعالیت ها و گسترش خدمات خود به منابع مالی جدید و بیشتری نیاز خواهد داشت بنابراین هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را در یک جلسه مجمع عمومی فوق العاده می دهد که این پیشنهاد در حضور سهامداران شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رای گیری انجام می شود تا سرمایه شرکت افزایش یابد.

تهران ثبت با دارا بودن تیم تخصصی در زمینه افزایش سرمایه انواع شرکتها شما را در این زمینه راهنمایی می کند. کافیست قبل از هر اقدامی با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ سامانه تخصصی مشاوره آنلاین تهران ثبت تماس بگیرید.

به صورت کلی افزایش سرمایه از سه روش قابل انجام می باشد. روش اول از محل اندوخته سالهای گذشته، روش دوم آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم و روش سوم از صرف سهام

در مرحله اول هیات مدیره شرکت یک طرح توجیهی افزایش سرمایه را برای ارائه در مجمع فوق العاده آماده می کند و سپس اجازه برگزاری مجمع فوق العاده را از سازمان بورس و اوراق بهادار می گیرد در مرحله بعدی اقدام به درج آگهی می کند تا از این طریق کلیه سهامداران شرکت را به مشارکت در تصمیم گیری دعوت کند.

نماد شرکت با درج این آگهی بسته می شود و کلیه معاملات بر روی سهام این شرکت متوقف می شود ، سپس گزارش هیات مدیره مبنی بر نحوه و محل افزایش سرمایه خوانده می شود و به تصویب اعضای حاضر در جلسه می رسد.