برای ثبت برند، علامت تجاری، اسم تجاری، لوگو چه باید بکنیم

پله اول: فراهم کردن شرایط ثبت

۱- شخصی می تواند علامت ثبت نماید که در حیطه کاری خود علامتی که می خواهد ثبت نماید دارای مجوز فعالیت باشد.
۲- نداشتن تشابه علامت یا لگویی که قرار است ثبت گردد با علامتهای ثبت شده.

علائمی که قابلیت ثبت دارند:
هر کلمه، حرف، ترسیمات، عکس، رنگ، شکل، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که جهت تشخیص کالاها یا خدمات استفاده شود، علامت تجاری محسوب می شود.
علائمی که قابلیت ثبت ندارند.
در صورتی که نتوانند خدمات یا کالاهای یک شرکت را از خدمات یا کالاهای شرکت دیگر متمایز نمایند.
برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد.
مراکز تجاری یا عمومی را بخصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
کپی یا تقلید از نشان نظامی، پرچم و یا سایر نشانهای مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان مملکتی یا سازمانهایی که تحت کنواسیونهای بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد ذکر شده یکی از اجزاء آن علامت باشد. مگر اینکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوطه اجازه استفاده از آن صادر گردد.
مثل و مانند یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا اسم تجاری باشد که برای همان کالاها با خدمات مشابه متعلق به شرکت دیگری در ایران معروف است.
مثل و مانند آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و شناخته شده باشد به شرط آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت نمودن آن به منافع مالک علامت قبلی ضرر و زیانی یا لطمه ای وارد سازد.
مثل و مانند علامتی باشد که قبلاً بنام مالک یگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که بخاطر ارتباط و شباهت موجب گمراهی شود.

پله دوم: تهیه نمودن مدارک ثبت علامت تجاری
که به تفصیل در بخش مربوط به مدارک نام و علامت تجاری وب سایت تهران ثبت آمده است.

پله سوم: تحویل مدارک به وکیل ثبت علامت
که این مدارک می توانید مستقیم به وکلای تهران ثبت تحویل دهید و یا آن را به نشانی شرکت تهران ثبت ارسال نمایید.

پله چهارم: انجام روال اداری ثبت علامت توسط وکلای پایه یک دادگستری شرکت تهران ثبت.
که شامل :
انعقاد قرارداد
ارسال و تکمیل مدارک
الف ) اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب ) اشخاص حقوقی :
کپی شناسنامه و کارت ملی
آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت
نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتی متر
در صورتی که علامت به صورت انگلیسی باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است.
برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل
پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره فیش واریزی
تنظیم مدارک و ارجاع به اداره مالکیت صنعتی
در صورت ابلاغ اخطار، رفع نقص سریعا صورت بگیرد و الا رد می شود ( ۳۰ روز)
پرداخت دوم اداره مالکیت صنعتی
پس از ۱۵ روز در روزنامه سایت رسمی می آید.
از تاریخ روزنامه اول، یک ماه بعد روزنامه دوم می آید.
بعد از یک ماه صدور پروانه ۱۰ ساله علامت تجاری صادر می شود .
امکان تمدید و تغییر و انتقال علامت تجاری ثیت شده وجود دارد.