به چه کسانی اجازه ثبت شرکت داده می شود؟

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به منفعت و سود می توانند دارایی های خود را که شامل سرمایه، تخصص و ارتباطات است را درکنار یکدیگر قرار داده و شرکت خود را ثبت نمایند. ثبت شرکت در هر کشوری دارای قوانین خاص می باشد که باید با عقد قراردادی بین آنها شرکت را ثبت نمود

در ایران نیز ثبت یک شرکت دارای قوانین خاصی می باشد که باید برای ثبت شرکت از آنها استفاده کرد. رعایت قوانین منجر به ثبت شرکت در ایران خواهد شد.

طبق قوانین ثبت شرکت در ایران، اجازه ثبت شرکت به کسانی داده می شود که شرایط زیر را دارا باشند:

کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران اقدام به ثبت شرکت کنند این فاراد حقیقی و حقوقی چه ایرانی باشند  و  چه غیر ایرانی به راحتی می توانند شرکت خود را در ایران ثبت نمایند.

افرادی که دارای سوء پیشینه اند نیز می توانند بدون هیچ مشکلی شرکت خود را ثبت نمایند، با این تفاوت که بعد از ثبت شرکت نمی توانند به عنوان اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرس انتخاب شوند.

ثبت شرکت تهران ثبت، با بهره گیری از تیم تخصصی مشاوره آنلاین خود می تواند شما را در هر لحظه از ثبت شرکتتان یاری دهد. کافیست با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید تا به شکل رایگان در خصوص امور ثبتی مشاوره تخصصی شوید.

اشخاص خارجی که  غیر ایرانی هستند می توانند بدون اینکه در  ایران شریک ایرانی داشته باشند، شرکت خود را ثبت کنند و مالکیت صددر صدی شرکت خود را در ایران داشته باشند. ( شرکت های جوینت ونچر)

اگر چند شرکت با هم ترکیب شوند و یک شرکت مستقل ایجاد کنند می توانند این کار را بدون دخالت اشخاص حقیقی انجام دهند.