تغییرات شرکت فوری- تغییرات شرکت سریع- صورتجلسات تغییرات فوری

نظر به تسریع در انجام روال صورتجلسات, تهران ثبت را بر آن داشت تا با دست اندرکاری مجرب ترین و خبره ترین افراد در زمینه فن آوری امور اطلاعات و متخصصین امر تنظیم و تحریر صورتجلسات مجامع شرکتها دست به ابداع جدیدی زده وبسایتی را طراحی نموده که کلیه هموطنان گرامی بتوانند با مراجعه به این دامنه اینترنتی کلیه صورتجلسات تغییرات شرکت خود را در کوتاهترین زمان ممکن با صحیح ترین حالت تنظیم نموده و جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

هموطنانی که ثبت خود را در این درگاه اینترنتی به انجام رسانیده و صورتجلسات را تحویل گرفته اند اگر تمایل به ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتهای تهران را دارند می توانند از طریق وکلای تهران ثبت مراحل نهایی ثبت صورتجلسات و تحویل گرفتن روزنامه رسمی را انجام دهند.