تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

تفاوت ثبت شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ : همانطور که می دانیم افراد حقیقی و حقوقی برای سامان بخشیدن و انجام هرگونه فعالیت بصورت تجاری و یا غیر تجاری به ثبت شرکت اقدام می کنند. با ثبت شرکت، فعالیت قانونی شده بنابراین افراد به این نوع شرکت اعتماد پیدا کرده و باعث رونق شرکت می شود. ثبت شرکت همانطور که قبلا بیان کردیم دارای مزایای بسیاری نیز می باشد.

تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ نیز با ثبت شرکت بصورت قانونی به فعالیت خود ادامه می دهند. در کشور ایران برخی بر این باورند که شرکت های سرمایه گذاری با شرکت هلدینگ هیچ تفاوتی ندارد ولی این عقیده کاملا اشتباه است و از نظر حقوقی ساختار این دو شرکت کاملا از هم متمایز می باشند. در این مقاله می خواهیم تفاوت بین شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ را بررسی نماییم. برای بیان این تفاوت ابتدا به تعریف هر یک می پردازیم و سپس تفاوت آن ها را بیان می کنیم.

شرکت های سرمایه گذاری (Investment Company):

بطور کلی سرمایه یعنی برای خرید چیزی، پولی را پرداخت کنید ولی با این تفکر که از پول گذاشته شده سودی به دست آورید.
هدف از تاسیس شرکت های سرمایه گذاری، خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت به همراه افراد متخصص می باشد. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری به این معنی است که افراد به خرید یک دارایی مالی مانند سهام اقدام می کنند و با تحقیقاتی که انجام می دهند به این نتیجه می رسند که در آینده با فروختن این سهام سود بیشتری را به دست آورند و یا اینکه در گذر زمان اگر با کاهش سهام نیز مواجه شوند به فروختن آن اقدام می کنند. در اینصورت نتیجه می گیریم اینگونه افراد قصد نگهداری سهام در بلند مدت را ندارند. بدین صورت این افراد سود حاصله را از تغییرات قیمت سهام در بازار به دست می آورند و کلیه سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند مختص به سهام در بورس می باشد. نوع دیگر از شرکت های سرمایه گذاری به تولید کالا و محصولات می پردازند و با فروش محصولات سود بدست می آورند. با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است بیش تر افرادی که در ایران دارای شرکت سرمایه گذاری هستند در عین واحد به انجام فعالیت های نظیر شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری، شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت مادر نیز می باشند که مدیریت هر یک متفاوت است و این امر باعث می شود که بطور تخصصی و دقیق یک بخش مدیریت نشود. این نوع سرمایه گذاری بیشتر در قالب سهامی عام و خاص می باشد که حداقل سرمایه لازمه آن یک میلیون ریال می باشد.

شرکت هلدینگ (Holding company)

معنی شرکت هلدینگ بطور خلاصه اینگونه است، شرکت سهامی که با خرید بخشی از سهام شرکت دیگر به مدیریت و کنترل آن شرکت نیز می پردازد. شرکت هلدینگ به شرکت مادر نیز معروف است. این نوع شرکت با مدیریت و کنترل شرکت هایی که در زیر مجموعه شان قرار دارند می توانند سود به دست آورند. هدف این نوع شرکت تولید و ارائه خدمات می باشد.

شرکت هلدینگ دارای دو ویژگی است که عبارتند از:

-شرکت دارنده: شرکت دارنده به شرکت هایی گویند که به خرید کلیه سهام پرداخته و هیچگونه فعالیت بازرگانی را انجام نمی دهند.
-شرکت کنترل کننده: به شرکت هایی می گویند که سهام شرکت های دیگر را خریداری کرده و به فعالیت بازرگانی هم مشغول می باشند.
شرکت هلدینگ یا مادر نیز دارای معایب و مزایایی می باشد که بطور مختصر به چند تا از آن ها اشاره می کنیم.
مزایای این نوع شرکت بدین صورت است که دارای ریسک کم تری می باشد و در کشور های دیگر رعایت قوانین مختلف و عملیات پر هزینه حذف می شود.
در کل هلدینگ از ۴ نوع شرکت تشکیل شده است که می توانیم آن ها را بصورت زیر دسته بندی نماییم:

-هلدینگ هایی که متشکل از یک شرکت بزرگ می باشند.
-شرکت هایی که دارای فعالیت متفاوتی هستند که هلدینگ مختلط نامیده می شود.
-شرکت هایی که مشغول به فعالیت های متفاوتی می باشند ولی همگی هدف واحدی را دارند که هلدینگ های زنجیره ای نامیده می شوند.
-شرکت هایی که همگی به تولید یک محصول مشغول می باشند که هلدینگ های محصولی نامیده می شود.

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت های هلدینگ بصورت زیر می باشد

ثبت شرکت در قالب سهامی خاص حداقل به پنجاه میلیارد ریال سرمایه لازم دارد و ثبت شرکت در قالب سهامی عام یکصد میلیارد ریال سرمایه لازم دارد.

حال می توانیم بطور دقیق به تفاوت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ بپردازیم بنابراین داریم:
-یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که شرکت های سرمایه گذاری سهام را به منظور سود و بدون هیچ هدفی برای نگهداری خریداری می کنند. ولی در شرکت هلدینگ درصد بالایی از سهام را خریداری نموده و به کنترل و نگهداری شرکت می پردازد و از این طریق سود به دست می آورند.
-اخذ مجوز و ثبت شرکت برای دو نوع شرکت یکسان می باشد ولی حداقل سرمایه در هر دو شرکت متفاوت است در شرکت های سرمایه گذاری حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در شرکت هلدینگ برای سهامی خاص حداقل پنجاه میلیارد ریال و سهامی عام حداقل یکصد میلیارد ریال نیاز است.
-در شرکت هلدینگ با خرید سهام به مدیریت شرکت، تولید مواد اولیه و بازرگانی می پردازند و قصد فروش شرکت ها را ندارند ولی در شرکت سرمایه گذاری مدیریت معنایی ندارد و هدف، سود حاصل از خرید سهام می باشد و در صورت بدست آوردن سود، شرکت را می فروشند و اگر ارزش سهام نیز کاهش یابد سهم مورد نظر را خواهند فروخت.
-صدور مجوز و پروانه فعالیت در دو شرکت بطور یکسان است اما در شرکت هلدینگ یک مورد که آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار است تفاوت دارد.