تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

به اختصار توضیح کوتاهی راجع به شرکت های سهامی و مسئولیت محدود می دهیم و سپس تفاوت های ان را بیان می کنیم.

شرکت سهامی :

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن شامل سهام با ‌ارزش یکسان یا سهام به صورت تساوی می باشد. شرکت‌های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شوند که مهمترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت‌های سهامی عام در تالار بورس قابل مبادله است. بزرگ‌ترین نوع سازمان‌های تجاری در جهان شرکت سهامی عام است. شخصیت حقوقی شرکت سهامی، مستقل از مالکان آن است و بسیاری از امتیازات و حقوق و تعهدات یک شخصیت حقیقی را دارد. مثلاً می‌تواند بانام خود وام بگیرد یا اقدام به خرید دارایی کند. می‌تواند علیه دیگران، ادعا کند، همچنین می‌تواند با سایر افراد قرارداد عقد کند. حتی می‌تواند مالک شرکت تضامنی یا سهامی دیگر باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دین، قرض و تعهدات شرکت است در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید شامل نام هیچ یک از شرکاء باشد و جز شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و حکم ضامن دارد.

تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی و مسئولیت محدود

شرکت سهامی عام با اعضای حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل ۳ سهام دار تشکیل می شود در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود میتواند با حداقل دو شریک تشکیل شود.
در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای از قبل تعیین نشده است اما لزوما قانونی برای ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط بیان موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی می باشد در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام پنج میلیون و حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین باید حداقل ٣۵% کل سرمایه را به حساب شرکت در حال تاسیس واریز کنند و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که حتی می توانند، خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند.

حسن و معایب شرکت مسئولیت محدود با شرکت های سهامی

حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

از معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی شود. ولی در ثبت شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و در ثبت شرکت سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال که قابل تمدید است و مدیریت در شرکت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود انتخاب می‌شود.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی‌ های دعوت شرکت الزامی است ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

شرایط احراز حدنصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص آسان‌تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر است. مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت‌رئیسه‌ای ترکیبی از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند اداره می‌شود اما در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.
در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول و متعهدند. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه گذاشته و به صندوق شرکت می سپارند مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به‌صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌شوند انجام‌وظیفه خواهند کرد.
تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر کنند. حق رأی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوره ما در تهران ثبت تماس بگیرید. ما مشتاقانه و رایگان پاسخگوی شما خواهیم بود.