ثبت اختراع

ثبت اختراع و ایده

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای بار اول فرآیند یا فرآورده‌ای خاص و منحصر به‌ فرد را ارائه می‌دهد و راه‌ حلی برای رفع مشکل یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و … پیدا می‌کند آن را حل می‌نماید. اختراعی را می‌توان ثبت کرد که دارای ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد .ابتکار و خلاقیت جدید بدین معناست که هر آنچه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت در زمینه ذکرشده، معلوم و واضح نباشد و از دیدگاه صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در شاخه‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. در بحث ثبت اختراع منظور ما از واژه صنعت، معنای گسترده آن می‌باشد و شامل مواردی از جمله صنایع‌دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می‌باشد.

ثبت اختراع

گواهینامه اختراع چیست؟

باید بدانید که گواهینامه اختراع ، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

مالکیت فکری

به مالکیتی گفته می‌شود که سرچشمه آن فکر باشد . مالکیت فیزیکی مثل صندلی، خانه و… دارایی‌های محسوس و قابل‌لمس به شمار می‌آیند، اما یک موزیک، فیلم ، طرح صنعتی و یا اختراع، از جنس فکر هستند و قابل‌لمس نیستند اما در اجسام قابل‌لمس پدید می‌آید اما چیزی که به وجود آمده است یک امر غیر محسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می‌شود.

درواقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می‌تواند تحت حمایت و پوشش یک فرد یا موسسه درآید. شخص دارنده مالکیت فکری می‌تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در اختیار خود قرار دهد.
حمایت از مالکیت فکری موافقین و مخالفینی دارد که مخالفان معتقدند اگر حمایت صورت بگیرد و به ثبت برسد ایجاد انحصار می‌شود و دانش،اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرد و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند و یا انحصار باعث افزایش قیمت می‌شود که این امر سبب می‌شود که محصول به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی روی آن بگذارند. اما موافقین معتقدند که ، یکی از مزایای اصلی مالکیت ایجاد انگیزه در شخص یا اشخاص می‌باشد.افراد با استفاده از سرمایه مادی و ذهنی خود ایجاد نوآوری می‌کنند و اگر شاهد حمایت و پشتیبانی قانون باشند انگیزه‌ای بیشتر برای نوآوری و توسعه در علم و فناوری خواهند داشت. حال اگر حمایتی از جانب قانون نباشد افراد دلسرد می‌شوند و انگیزه کار از بین می‌رود. این انگیزه نه‌تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می‌آورد.

چه مواردی ثبت اختراع محسوب نمی‌شود؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع و ثبت اختراع خارج‌اند: ۱) کشفیات، نظریه‌های علمی و روش‌ها ریاضی ۲) طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجارت و آنچه برای فعالیت‌های صرفاً فکری یا بازی کردن می‌باشند. ۳) روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روش‌های تشخیص بیماری‌ها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می‌‌گیرند.

جهت انجام امور ثبتی مربوط به ثبت شرکت و ثبت برند خود با ما تماس بگیرید.

روش‌های ثبت اختراع

۱- روش اعلامی
۲- روش تحقیقی

روش اعلامی :ثبت اختراع به روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع انجام می‌گیرد در ابتدا باید صحت و درستی ادعا ثابت شود و اگر قبلاً وجود نداشته باشد ثبت ادعای مخترع به ثبت می‌رسد.بنا به ماده ٣۶ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات : سند اختراع به‌هیچ‌وجه برای قابل‌استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع دلیل بر این نیست که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع یا نقشه‌های آن صحیح است .

روش تحقیقی:در بعضی از کشورها با استفاده از تجهیزات ، امکانات و آزمایشگاه‌های مختلف درزمینهٔ های متفاوت به بررسی اختراع مخترع می‌پردازند و ممکن است آزمایش‌ها مدت زیادی طول بکشد تا ادعای مخترع در مورد اختراعش موردبررسی شود و صحت یا سقم ادعایش مشخص و معلوم شود.

در این روش تلاش می‌شود که اختراع قبل از اینکه به ثبت برسد به‌صورت محرمانه و سری محفوظ بماند اگر ادعای مخترع درست باشد اختراع ثبت می‌شود و اگر که ادعا دروغین باشد و یا درگذشته وجود داشته باشد ادعا رد می‌شود. در بعضی از کشورها از هر دو روش استفاده می‌شود. به‌طور مثال در کشور سوئیس اختراعاتی که درزمینهٔ ساعت و دارو باشد به روش تحقیقی انجام می‌شود و درزمینهٔ های دیگر با استفاده از روش اعلامی ثبت صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع

۱- اظهارنامه ثبت اختراع ( ۳نسخه) : اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی باید از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید
۲- توصیف مشروح اختراع (۳نسخه) : اختراع موردادعای مختـرع بـاید به‌طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های اختراع ادعایی به‌طور واضح بیان گردد.ازجمله معایب و مزایای طرح. در تهیه شرح اختراع از کاغذهای A4 استفاده شود.
۳-نقشه‌های اختراع (۳نسخه): نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند. نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ ۳۴ سانتی‌متـر طـول و ۲۲ سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
۴- ادعا (۳نسخه): اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
۵- فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
۶-قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع