ثبت شرکت بیمه

ثبت شرکت بیمه

بیمه سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند.در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

ثبت شرکت بیمه

اخذ نمایندگی بیمه

در آیین‌نامه ۷۵ شورای‌عالی بیمه اعلام شده نماینده بیمه که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد با رعایت قوانین، مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از یک شرکت بیمه است. به گفته مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی شخص حقیقی متقاضی دریافت پروانه نمایندگی باید مدرک کارشناسی بانک و بیمـه بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت با کلیه گرایش‌ها و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای، یا مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای، یا مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای را داشته باشد. همتی افزود این شخص پس از مراجعه به مدیریت امور نمایندگان شرکت‌های بیمه و اخذ پذیرش از شرکت مورد نظر می‌تواند در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی شرکت و پس از موفقیت، در دوره آموزشی که مدت ۱۵ روز به صورت تئوری و عملی توسط شرکت‌های بیمه برگزار می‌شود حضور پیدا کند. وی در ادامه گفت در این مرحله پروانه نمایندگی با اعتبار سه ساله پس از تایید بیمه مرکزی صادر خواهد شد همچنین شرکت بیمه می‌تواند با رعایت آیین‌نامه پروانه وی را تمدید کند. در این آیین‌نامه قید شده که شرکت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی را به اطلاع عموم برساند.

شرایط اعطای نمایندگی حقوقی

ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف، تهیه اساسنامه مورد تایید، موضوع فعالیت انحصارا نمایندگی بیمه و هیات‌مدیره حداقل سه نفری از شرایط اعطای نمایندگی بیمه است. همچنین گواهینامه بانک حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه، صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام آنها، گواهی عدم‌ سوء‌پیشینه کیفری مدیران، مدیرعامل و حداقل یک عضو هیات‌مدیره، ارائه صورت‌جلسات مجمع عمومی موسس و هیات‌مدیره و ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی از دیگر شرایط تأسیس این شرکت‌ها است.

شرایط تأسیس شرکت های بیمه

ماده۵: شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید دارای شرایط زیر باشد.

• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
• اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• عدم حجر.
• نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
• داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.
• داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.
تبصره ۱- متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.
تبصره ۲- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
• موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
تبصره – بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت‌های بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
• گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.

مشاوران ثبت شرکت و ثبت برند تهران ثبت پاسخگوی شما خواهند بود.

ماده۶: اعطای نمایندگی حقوقی بیمه لازم به داشتن شرایط زیر است.

• تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف.
• تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
• موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.
• تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.
• داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه.
• ارایه گواهی‌نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایه نماینده حقوقی.
• ارایه صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.
• ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران مطابق بند ث ماده ۵ این آیین‌نامه.
• مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه باشند.
• ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.
• ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.
تبصره ۱- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.
تبصره ۲- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۳- مدیرعامل، اعضای هیئت ‌مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
ماده ۷: ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن، موکول به رعایت مقررات این آیین‌نامه، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.
ماده ۸: نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه‌ای که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه‌ای از آن را برای بررسی و تائید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.
تبصره ۱- شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال کند.
تبصره ۲- نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.
ماده ۹:نماینده حقوقی و مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره ، مسؤول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و غیردولتی ،‌نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند شاغل (اعم از رسمی،‌ پیمانی ، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این ، اشخاص مذکور نمی توانند در سایر نمایندگی های حقوقی یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.
تبصره – مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران نمی‌توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.
ماده ۱۰: شرکت بیمه می تواند براساس ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد مشروط برآنکه مسؤول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.