ثبت شرکت تضامنی و نکات مهم آن

ثبت شرکت تضامنی بیشتر برای امور تجاری خانوادگی انجام می شود، در حقیقت یک شرکت تضامنی با یک اسم مخصوص به خود برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد و هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشد. از نکات مهم برای ثبت شرکت تضامنی می توان به انتصاب و غزل مدیر و حدود اختیارات مدیر اشاره کرد که در این مقاله سعی شده است توضیح مختصر و مفیدی این خصوص ارائه دهیم.

قبل از ثبت شرکت تضامنی باید در مورد انتصاب مدیر و سپس اختیارات آن به توافق رسید. در شرکت های تضامنی یک مدیر عامل از میان تمامی اعضای شرکت  که بین دو یا چند نفر می باشد انتخاب می شود که وظیفه این مدیر اداره کردن شرکت تضامنی می باشد. البته طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت ممکن است که در شرکت های تضامنی مدیر عامل شخصی به غیر از اعضایی که در شرکت هستند انتخاب شود. اگر مدیر از بین اعضای شرکت تضامنی انتخاب شود و در اساسنامه شرکت تضامنی این موضوع ثبت شده باشد آنگاه می توان با اکثریا شرکا مدیر عامل را عزل کرد و در صورتی که مدیر عامل شرکت تضامنی از اعضای شرکت تضامنی نباشد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به وسیله اکثریت اعضا می توان مدیر عامل را عزل کرد. اگر خلع سمت مدیر عامل شرکت تضامنی بدون دلیل موجه باشد، مدیر این حق را دارد که از شرکت خسارت دریافت نماید. اگر مدیر عامل یک مقام منتصب شده به او در شرکت نامه قید شود، نمی تواند استعفا دهد و نمی توان او را عزل کرد  بجز در مواردی که کلیه اعضا موافقت کنند.

ثبت شرکت تهران ثبت با تیمی متخصص و با تجربه در زمینه ثبت انواع شرکت و بویژه ثبت شرکت تضامنی می تواند شما را در هز مرحله  ای راهنمایی کند. کافیست با سامانه مشاوره آنلاین تهران ثبت ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا تیم مشاوره تخصصی تهران ثبت شما را راهنمایی کند. اگر در شرکت تضامنی ثبت شده، اساسنامه و شرکت نامه طوری تنظیم شده باشد که سمت مدیر عامل تعریف نشده باشد ، اعضای شرکت می توانند وی را عزل نمایند و مدیر عامل هم می تواند استعفا دهد.

بعد از مساله انتصاب و عزل مدیر عامل در شرکت های تضامنی باید حدود اختیارات مدیر عامل را مشخص نمود. مدیر شرکت تضامنی برای متعهد کردن شخص سوم در مقابل شرکت باید با نام شرکت و با اختیارات خود هر اقدامی که لازم است را انجام دهد و در خصوص بروز هر مشکلی، مسئولیت کامل با مدیر می باشد. دو حالت برای محدوده اختیارات مدیر در یک شرکت تضامنی ثبت شده  وجود دارد. اولی اینکه تا زمانی که شرکت زیان ده است و این زیان هنوز جبران نشده است، تقسیم سود شرکت تضامنی ممنوع است و دوم اینکه مدیر در عملیات های تجاری اداری، دارای محدودیت می باشد.