ثبت شرکت تضامنی:

شرکتی که برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت محدود تشکیل می شود که دارای یک اسم مخصوص می باشد. چنانچه دارایی شرکت برای تسویه حساب تمام قرضها کافی نباشد ، هر یک از شرکای شرکت تضامنی ملزم به پرداخت تمام قرض ها می باشد. به عبارت دیگر بنیان گذاران شرکت تضامنی در قبال تمام بدهی های شرکت مسئول هستند و باید آن را پرداخت نمایند. علت این وضعیت فایده عملی این شرکت برای کسانی است

که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی برای ثبت شرکت ندارند. در شرکت های تضامنی ممکن است نام برخی از مالکان به عنوان اسم شرکت قید گردد، که در آن شرکا فعالیت هایی مستمر در جهت کار آفرینی انجام می دهند. مثلا ” شرکت تضامنی علی احمدی و برادران ” حتما باید نام یکی از شرکا و عبارت تضامنی در نام شرکت می شود. داشتن هیات مدیره الزامی نیست و می تواند فقط با داشتن یک مدیر عامل به فعالیت خود ادامه دهد. شرکتهای تضامنی ساده تریان نوع شراکت بر پایه “کامن لا” است. ( نوعی نظام حقوقی بر پایه حقوق مشترک) برای اولین بار در روم باستان و سپس در قرون وسطی شرکت های به شکل تضامنی به وجود آمدند و به عنوان شرکتی که پدر به وجود آورده و فرزندان با او شریک می شوند تا در آینده پس از فوت پدر، تجارتخانه وی را اداره نمایند. در ایران شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی است. در صورت ورشکستگی شرکت تضامنی، طلبکاران نسبت به دارایی های شرکت بر طلبکاران خود شرکا ارجحیت دارند. برای ثبت شرکت تضامنی کافیست با تیم تخصصی مشاوره آنلاین تهران ثبت به شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرماید تا به شما در زمینه ثبت شرکت تضامنی تان مشاوره رایگان دهند. برای ثبت شرکت تضامنی کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیات مدیره لازم می باشد