ثبت شرکت دانش بنیان و قوانین آن

قبل از ثبت شرکت دانش بنیان لازم است که با تعریف شرکت دانش بنیان و برخی از واژه های مهم آن آشنا شویم. طبق قوانین ثبت شرکت های ایران، شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می شود که فعالیت اش را در راه توسعه و تجاری نمودن یک اختراع و نوآوری شروع می کند که باعث افزایش ارزش افزوده اختراع شود.

منظور از واژه صندوق، همان صندوق توسعه و فناوری است. منظور از شورا، همان شورایی است که در وزارت علوم  و تحقیقات تشکیل می شود و منظور از تجاری سازی، یعنی هر فریندی که باعث ایجاد ارزش افزوده در اختراع می شود البته ممکن است این افزایش از طریق جذب سرمایه گذار با اعطای امتیاز فروش اختراع باشد.

ثبت شرکت دانش بنیان در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می شود و باید اینگونه شرکت ها یک برنامه مدون ارائه نمایند. برای تشخیص دانش بنیان بودن شرکت تا کارگروه پس از پس از ارزیابی آن یک تاییدیه موقت صادر می کند. در طول این زمان شرکت دانش بنیان می تواند برای تامین منابع مالی خود تسهیلاتی را اخذ نمای. یکی از قانون های مهم ثبت یک شرکت دانش بنیان این  می باشد که نباید بیش از ۵۰ در صد شرکت در اختیار مراکز دولتی یا سازمان های وابسته به دولت باشد. صندوق توسعه ملی نیز باید نسبت به ارزیابی شرکت های دانش بنیان جهت اعطای کمک و تسهیلات اقدام نمایند.

اگر شرکت دانش بنیان ثبت شده بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشد و سابقه ۵ ساله یا ۶۰ ماهه داشته باشد می تواند با یک شرکت داخلی یا خارجی یا یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی جوینت گردد. البته لازمه این کار اختصاص بیش از نیمی  از سهام به شرکت دانش بنیان می باشد که در این صورت می تواند بیش از ۲۰% هزینه های خو را در صورت اثبات هزینه های تسهیلات و کمک دریافت کند که اگر شرکت دانش بنیان تسهیلاتی را از بانک ها و موسسات مالی اعتباری دریافت کند می تواند در صدی از تسهیلات شرکت را در قالب قرارداد داخلی به بانک به عهده بگیرد.

در صورتی که شرکت دانش بنیان بخواهد اختراع یا نوآوری خود را ثبت کند باید ابتدا یک نمونه از آن بسازد تا صندوق این طرح را بررسی کند سپس به این طرخ تسهیلاتی اعطا می گردد که طی ۳ سال به صندوق باید بازگردانده شود. شرکت های ثبت شده ای که به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائهمی دهند نیز می توانند این تسهیلات را دریافت کنند . در حقیقت برای هر فاز از پروژه که اجرایی می شود( ساخت، نمونه اولیه، تجهیزات کارگاهی، تولید پایلوت، بازاریابی و …) می تواند تسهیلات ۵ ساله با نرخ مصوب بانکی حداکثر ۵% وام بگیرد. برای گرفتن تسهیلات شرکت دانش بنیان از بانک ها و موسسات مالی باید معادل یک ممیز سه دهم برابر مبلغ وام را وثیقه بگذارند که عموما به شکل وثیقه ملکی می باشد. این تسهیلات ریسک را کاهش می دهد و بیمه مرکزی باید محصولات شرکت های دانش بنیان را پوشش دهد.

یکی از قوانین برای ثبت شرکت دانش بنیان معافیت مالیاتی تا ۱۵ سال می باشد و همچنین معاف از گمرک و معاف از عوارض نیز می باشد. در ضمن تمامی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، موظف به استقرار شرکت های دانش بنیان در این مراکز می باشند.

ثبت شرکت تهران ثبت با دانش و تجربه کافی در زمینه ثبت شرکت دانش بنیان می توند شما را دز زمینه ثبت شرکت دانش بنیان راهنمایی کند. کافیست با شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا مشاوران ما شما را در ثبت شرکت دانش بنیان راهنمایی کند. ابتدا مجوز ثبت شرکت دانش بنیان از کارگروه مربوطه اخذ می گردد و سپس قراردادی بین ثبت شرکت تهران و شما امضا می شود و کد پیگیری به شما ارائه می شود که در هر زمان از شبانه روز با ارسال کد پیگیری به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ می توانید آخرین وضعیت ثبت شرکت دانش بنیان خود از طریق SMS  مطلع شوید. سپس مشاورتان با شما تماس می گیرد و مدارک مورد نیاز را به شما اعلام می دارد و شما پس از تکمیل مدارک آن را برای ثبت شرکت تهران ثبت ارسال نمایید و پس از مدتی به شما زمان ثبت شرکت دانش بنیان داده می شود که در صورت داشتن مجوز فعالیت شرکت دانش بنیان زمان ثبت شرکت در حدود ۲۵ روز کاری می باشد که در طی این ۲۵ روز شرکت دانش بنیان شما را ثبت می کنیم.