ثبت شرکت در مازندران

ابتدا به تاریخچه مازندران می پردازیم تا کمی بیشتر با این شهر آشنا شوید. استان مازندران در قسمت شمالی ایران قرار گرفته است که با استان های گیلان، سمنان، قزوین، البرز، گلستان و تهران همسایه می باشد. این استان دارای ۲۲ شهرستان است که جزء پرجمعیت‌ترین مناطق ایران به حساب می آید. قله دماوند یکی از مرتفع ترین قله ایران در شهرستان آمل استان مازندران قرار دارد. زبان اصلیشان مازندرانی است. این استان تقریبا دارای سه میلیون و دویست و هشتاد هزار پانصد و نود جمعیت است. به دلیل وجود بندر قدیمی نوشهر، منطقه ویژه و جدید امیرآباد بهشهر و اسکله نفتی نکا باعث شده است که مازندران دارای امتیاز حمل و نقل شود. توریست های فراوانی به دلیل جاذبه های طبیعی، تاریخی و امکانات مناسب به استان مازندران سفر می کنند بدین دلیل از کسب و کار زیادی برخوردار می شوند و با توجه به امکانات، افراد بسیاری در این استان به ثبت شرکت می پردازند.

ثبت شرکت در مازندران

بیشتر افراد در مازندران به ثبت شرکت خدماتی، تولیدی و پیمانکاری پرداخته اند.
ثبت شرکت در مازندران مانند دیگر شرکت ها در قالب های گوناگون قانون تجارت ثبت شرکت با مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و دانش بنیان می باشد که به توضیح هریک در ذیل می پردازیم.
ثبت شرکت مسئولیت محدود در مازندران: نوعی شرکت تجاری است که مسئولیت هر یک از سهامداران به مبلغ سهام بستگی دارد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود درمازندران به صورت زیر است:

•حداقل از ۲ عضو تشکیل شوند.
•هر عضو شرکت باید حداقل دارای یک درصد سهام شرکت باشد.
•حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.
•باید دارای آدرس و کد پستی باشد.
ثبت شرکت سهامی خاص درمازندران: سهامی خاص نوعی شرکت بازرگانی است که تمامی سرمایه متقاضیان به سهام تبدیل شده و مسئولیت متقاضیان به مقدار سهامشان بستگی دارد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مازندران به صورت زیر می باشد:

•حداقل از ۳ عضو تشکیل شود.
•حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.
•باید دارای آدرس و کد پستی باشد.
•۳۵ درصد از سرمایه اولیه باید در ابتدا پرداخت شود.
ثبت شرکت دانش بنیان در مازندران
کلیه ی سهام این نوع شرکت ها به دانشگاه و یا واحد پژوهشی تعلق دارد و یا ممکن است بیش از ۵۰ درصد از سهام متعلق به اشخاص حقیقی که عضوء هیئت علمی دانشگاه و یا واحد پژوهشی باشد. این نوع ثبت شرکت بیشتر در زمینه فناوری و … می باشد.
ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در مازندران
این نوع شرکت از تعدادی ضامن و شریک با مسئولیت محدود تشکیل شده است که مسئولیت شریک ضامن به قروض احتمالی شرکت بستگی دارد و شریک با مسئولیت محدود به میزان مقدار سهام بستگی دارد.

ثبت شرکت در مازندران در قالب تضامنی:

این نوع شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است. کلیه ی سرمایه شرکت از طریق شرکاء تامین می شود و مسئولیت هر یک علاوه بر سرمایه شرکت، قروض شرکت هم نیز می باشد. نام برای شرکت حتما باید تضامنی و یکی از نام های شرکاء قید شود.
مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی به شرح زیر است:
-کپی کارت ملی و شناسنامه
-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
-ارائه مجوز تاسیس صرافی که از بانک مرکزی دریافت نموده است.
ثبت شرکت با سهامی عام در مازندران
برای تشکیل این نوع شرکت باید حداقل دارای سه عضو باشید. سرمایه مورد نظر به سهام تقسیم شده که بخشی از آن از طریق سهامداران و بخشی دیگر از طریق فروش سهام به اشخاص تامین می‌گردد.
ثبت شرکت مختلط سهامی در مازندران
این نوع شرکت از تعدادی شرکاء ضامن و شرکاء سهامی تشکیل شده است که وظیفه شرکاء سهامی به میزان مبلغ سهام بستگی دارد و مسئولیت شرکاء ضامن به میزان قروض شرکت مربوط می شود.
ثبت شرکت تعاونی در مازندران
این نوع شرکت باید حداقل دارای ۷ عضوء باشد و حداقل سرمایه مورد نظر ۵۰۰ هزار تومان است این نوع شرکت ها به دو صورت توزیعی و تولیدی تشکیل می شوند.
مراحلی را که باید برای ثبت شرکت گذراند به شرح زیر می باشد:
•در ابتدا باید به سایت سازمان مربوطه ثبت شرکت در مازندران مراجعه نمود و فرم مورد نظر را تکمیل نمایید.
•متقاضیان حداقل ۵ نام برای شرکت انتخاب نموده و آن را به ترتیب الویت ارائه دهند.
•کارشناسان به بررسی نام ها پرداخته و نام مورد نظر را انتخاب کرده و به متقاضی اطلاع می دهند.
•متقاضیان حق بررسی هر یک را پرداخت نموده و فیش را ارائه می دهند.
•آگهی ثبتی صادر شده و شماره ثبت را ارائه می دهند.
•کارشناسان مربوطه، به بررسی مدارک نیز می پردازند و در صورت کامل بودن به متقاضی اعلام می شود و در مرحله نهایی به ثبت شرکت می پردازند.

هزینه ثبت شرکت در مازندران بستگی به نوع شرکت دارد و با توجه به حق الزحمه در زمینه چاپ آگهی و روزنامه رسمی تعیین می شود.

مدت زمانی که برای ثبت شرکت در مازندران بطول می انجامد حداقل ۲۰ تا ۲۵ روز کاری می باشد.

علاو بر ثبت شرکت تجاری در مازندران می توان به ثبت موسسات غیر تجاری هم اقدام نمود. همانطور که در مقاله های پیشین ذکر نمودیم موسسات غیر تجاری شامل موسسات بهزیستی، ورزشی، علمی، ادبی و غیره می باشد که حداقل با دو عضوء می توانند شروع به فعالیت کنند. موسسات غیر تجاری بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشد.
-موسساتی که هدف اصلی آن به دست آوردن سود و تقسیم آن بین اعضاء گروه می باشد.
-موسساتی که هدف اصلی آن به دست آوردن سود و تقسیم آن بین اعضاء گروه نمی باشد که به این نوع موسسات غیر انتفاعی گفته می شود. مانند موسسات خیریه
هر شرکتی که شامل قوانین مالیات است باید از سازمان مربوطه، دفاتر قانونی را برای نوشتن فعالیت های مالی دریافت نمایند. در این دفاتر افراد باید همه ی عملیات مالی را واضح و بدرستی در این دفتر یادداشت کنند. در پایان هر سال به همراه اظهار نامه مالیاتی دفاتر پلمپ شده نیز به دارایی تحویل داده شود در دفاتر مالیاتی فعالیت های مالی سالیانه شرکت و ثبت شرکت اختصاص داده شده است.
زمانی که موسسین تصمیم به تغییراتی در شرکت را داشته باشند، می توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده این تغییرات را در اساسنامه ذکر نمایند و آن را به سازمان مربوطه اعلام کنند.