ثبت شرکت در منطقه آزاد

برای ثبت شرکت در مناطق باید مدارک لازم را به اطلاع اداده ثبت شرکت ها برسانید و تقاضای تعیین نام نمایید. سپس واحد ثبت شرکت فرم تعیین نام را به مراجع زیربط انتقال داده تا نام تعیین گردد و سپس اطلاع رسانی به متقاضی انجام می گردد. بعد از آن متقاضی باید اساسنامه شرکت را به درستی تکمیل کند و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکت ها دهد. در آنجا مدارک بررسی می گردد و اگر کامل نبود یا مغایرت داشت به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد و اگر مدارک کامل بود وارد مرحله بعدی می شود و به متقاضی اعلام می شود که مدارک شما بررسی شده است و تکمیل می باشد. پس از این مرحله هزینه های لازم باید پرداخت گردد و فیش به امور مالی تحویل داده شود و تایید وصول هزینه ها دریافت شود و به اداده ثبت شرکت ها ارائه شود. در اداره ثبت شرکت ها نیز آگهی تاسیس شرکت صادر می شود و به روزنامه رسمی جهت انتشار اعلام می گردد. پس از اینکه آگهی تاسیس شرکت چاپ شد در اداره ثبت شرکت ها یک پرونده ثبتی به نام شرکت شما تشکیلمی شود و مدارک در آن بایگانی می گردد. در این مرحله باید فرم اظهارنامه توسط متقاضی تکمیل گردد و دفاتر پلمپ شود و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد تا در آنجا برای اخذ کارت بازرگانی پلمپ تجاری شود.

در این مرحله از ثبت شرکت باید فرم اظهارنامه شرکت را تکمیل کرد و متقاضی در دفاتر بازرگانی جهت اخذ کارت  بازرگانی ثبت نام کند و مدارک خواسته شده را تحویل به اداره ثبت کند تا پس از بررسی اگر تکمیل بود دفاتر پلمپ تجاری شوند و اظهارنامه در دفتر ثبت نام و دفاتر بازرگانی ثبت شود. بعد از آن به واحد صدور کارت بازرگانی اعلام می شود تا کارت بازرگانی آماده شود.

شما به راحتی می توانید ثبت شرکت خود را از طریق ثبت شرکت تهران ثبت انجام دهید، کافیست با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا یکی از مشاوران ثبت شرکت تهران ثبت شما را در این زمینه یاری کند و مدارک لازم را به شما اعلام کند. پس از عقد قرارداد با تهران ثبت یک شماره پیگیری به شما داده می شود که می توانید از طریق SMS از روند پرونده تان در هر لحظه از شبانه روز مطلع شوید. درمواردی که کار شما با مشکل مواجه باشد مشاورتان با شما تماس می گیرد و راهنمایی های لازم را به شما می دهد و دیگر نیازی نیست که شما وارد سامانه ثبت شرکت شوید  تا از روند پرونده تان مطلع گردید.