ثبت شرکت رایانه‌ای – ثبت شرکت اینترنتی

برای ثبت شرکت رایانه ای یا اینترنتی بر طبق قوانین ایران ،کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن ثبت می‌شوند، حتما باید پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی حداکثر ظرف شش ماه استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت کنند.
شرایط ثبت یک شرکت رایانه این بدین شرح می باشد:
• موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت، صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند ۱ باشد.
• دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.
تبصره: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی هستند.
• در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
• مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.
مدارک ثبت شرکت رایانه ای و مجوز فعالیت بدین شرح می باشد:


• تصویر شناسنامه مدیرعامل
• تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل
• تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
• تصویر برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک

برای ثبت شرکت رایانه ای خود می توانید از مشاوران با تجربه تهران ثبت راهنمایی بگیرید. کافیست با شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا تیم تخصصی ثبت و تغییرات شرکت ها نام و علائم تجاری، اخذ کارت بازرگانی ” تهران ثبت” شما را در این زمینه یاری دهد.
نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکت‌های تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.
تبصره: به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت یک ساله داده خواهد شد.
مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره برای ثبت شرکت‌های رایانه‌ای یک سال است.
شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند:
• تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
• اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
• فرم تکمیل شده خود اظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت
تبصره : اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارائه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد.