ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

مدت‌زمان ثبت شرکت ساختمانی ۲۰ روز کاری است. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت ساختمانی ۱۰۰ هزار تومان است .برای تشکیل شرکت ساختمانی حداقل ۳۵ درصد سرمایه باید نقداً پرداخت شود.تعداد اعضای عضو حداقل ۳ نفر و تعداد بازرسین ۲ نفر است که بازرسین نباید از میان اعضا انتخاب شوند.

ثبت شرکت ساختمانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی

• شناسنامه به همراه‌کارت ملی و کپی آن‌ها
• گواهی عدم سوءپیشینه و کپی آن
• امضای اقرارنامه
درصورتی‌که امور مربوط به ثبت از طریق نماینده قانونی صورت می‎گیرد، تنظیم وکالت‌نامه بنام وکیل برای دریافت مجوز اجباری است. ارائه اطلاعاتی از قبیل نام، موضوع، میزان سرمایه، تعداد هیئت‌مدیره، سمت و میزان سهم الشرکه در فرم درخواست ثبت شرکت توسط متقاضی الزامی است.

مراحل ثبت شرکت ساختمانی

• آماده کردن مدارک و مستندات مربوط و تکمیل برگه‌های توسط موکل و تحویل به کارشناس مربوطه
• تعیین نام اولیه
• تائید نهایی شرکت ساختمانی توسط اداره ثبت بعد از ۴ روز
• درصورتی‌که در مرحله تائید، ثبت شرکت با ایراد مواجهه شود، شرکت موظف خواهد بود تا ایرادات را به متقاضی اعلام نماید. در این صورت متقاضی نیز می‎تواند با هماهنگی موکل خود در جهت اصلاح ایرادات اقدام نماید. ارسال مدارک می‎تواند از طریق اینترنتی به کارشناس مربوطه صورت بگیرد.

 پرونده ثبت‌شده از اداره ثبت دریافت می‎شود و سپس این پرونده به همراه برگه نامه به‌منظور افتتاح حساب بانکی متقاضی ارسال می‎گردد. هزینه ثبت پرداخت و رسید آن به همراه نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر به اداره ارائه می‎گردد. پروسه دفترنویسی که توسط اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‎گیرد، حدوداً ۷ روزبه طول می‎انجامد. شماره ثبت و آگهی تأسیس ۳ الی ۵ روز پس از دفترنویسی انجام و پس‌ازآن روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی تأسیس توسط پست دریافت می‎شود.

نکاتی در رابطه با ثبت شرکت ساختمانی

همه اطلاعات مربوط به ثبت شرکت باید بعد از تائید مدارک، برای شرکت ارسال شوند. برای ثبت شرکت مدرک تحصیلی نیاز نیست جز در مواردی که برای ثبت‌نام شرکت واژه «مهندس» استفاده ‎شود. بازرسین و اعضا نباید با یکدیگر نسبت فامیلی داشته باشند. آدرس شرکت باید به‌صورت اداری ذکر شود. در غیر این صورت برای ثبت آدرس می‎توان آدرس مسکونی ارائه داد.

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

حداقل ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
پروسه زمانی ثبت = ۲۰ روز کاری
حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص را تهیه کنید:

کپی مدارک شناسایی : کارت ملی – شناسنامه،اصل گواهی عدم سوءپیشینه،امضای اقرارنامه،مجوز در صورت لازم بودن موضوع،تنظیم وکالت‌نامه بنام وکیل برای دریافت مجوز،مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص تحویل دهید،مدارک تهیه‌شده را می‌توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص ،تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس،کپی مدارک شناسایی : کارت ملی – شناسنامه،اصل گواهی عدم سوءپیشینه،امضای اقرارنامه،مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع تنظیم وکالت‌نامه بنام وکیل برای دریافت مجوز،تحویل مدارک به وکلا،تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا،تعیین نام اولیه،تائید نهایی نام بعد از ۴ روز،در صورت رد نام در مرحله تائید نهایی ایراد اعلام‌شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح‌شده درهمان روز تائید می‌گردد.دریافت پرونده تائید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی به نام شرکت،تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر،ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت،در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می‌شود.تائید موضوع توسط اداره ثبت،انجام دفترنویسی پس از ۷ روز از شروع پروسه،دریافت شماره ثبت و آگهی تأسیس ۳ الی ۵ روز پس از دفترنویسی،دریافت روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی تأسیس توسط پست

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

وجود حداقل ۲ نفر عضو برای تشکیل شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود الزامی است. حداقل سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، ۱۰۰ هزار تومان است که شرکا باید برای پرداخت کل سرمایه متعهد شوند. پروسه زمانی برای ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود یک ماه است.

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

وجود حداقل ۲ نفر عضو
۱۰۰,۰۰۰ تومان سرمایه اولیه
تعهد یا پرداخت کل سرمایه
پروسه زمانی ثبت = ۱ ماه کاری

مدارک ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی،اصل گواهی عدم سوءپیشینه،امضای اقرارنامه،مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع،مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود تحویل دهید،مدارک تهیه‌شده را می‌توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس ،کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی،اصل گواهی عدم سوءپیشینه،امضای اقرارنامه،مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع،تعیین و اعلام به کارشناس ،نام،موضوع،میزان سرمایه،اعضای هیئت‌مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه،ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس،تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده،انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام،ارجاع به کارشناس،اعلام تائید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت،در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام‌شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت،ارسال شرکت‌نامه , اساس‌نامه , صورت‌جلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا،انجام واریزی حق الدرج