ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

تشکیل این گونه شرکت ها به اروپا و به  زمان قرون وسطی باز می گردد که هنوز تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را بدون شان خود می پنداشتند. به طور عمده به تجارت های دریایی با تجار شریک می شدند و قسمتی از سرمایه شرکت را می پرداختند ولی در دو مورد هیچ دخالتی نمی کردند:

  • نامش که در شرکت برده می شود.
  • بیشتر از میزانی ای که سرمایه گذاشته بودند خود را مسئول نمی دانستند.

در حقیقت تاجر، مسئول تمام قرض های احتمالی بعد از استهلاک سرمایه بود و سود میان طرفین تقسیم می شد.

بعدها  این نوع شرکت در تجارت دریایی بسیار مورد استفاده قرار گرفت و در تجارت زمینی نیز استقبال شد.

ابتدا کشور فرانسه تصمیم به وضع کردن یک سری قانون برای این نوع شرکتها گرفت و قوانینی نوشته شد شامل

لزوم تنظیم قرارداد به موجب نوشته و تسلیم خلاصه شرکتنامه به مدیر دفتر دادگاه و …

طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شرکتی که برای امور تجاری خود تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

در این گونه شرکت ها، شریک ضامن مسئول تمامی قرضهایی است که علاوه بر دارایی های شرکت ممکن است حاصل شود و در حقیقت وظیفه شریک ضامن مسئولیت قروض و دارایی های شرکت است.

بنابراین پس از نام شرکت حتما باید عبارت ” شرکت مختلط” و حداقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد.

قبل از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی خود با تیم مشاوره آنلاین تهران ثبت به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید تا مشاوران ما شما را در زمینه ثبت یا تغییرات شرکتتان یاری دهند.

یکی از مواردی که باید در انتخاب نام شرکت رعایت شود این است که نباید نام هیچ یک از شرکا مسئولیت محدود، جزو نام شرکت قید گردد.مدیریت شرکت در هر صورتی شریک ضامن می باشد. طبق قانون” شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست”. یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر را برای شرکت ندارد. پس وظیفه ای در اداره کردن شرکت نیز ندارد. در حقیقت حدود مسئولیت شرکا ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همانند شرکت تضامنی می باشد.