کنسرسیوم چیست؟

چنانچه افراد یا شرکتها و سازمانها برای انجام یک پروژه خاص (مثلا احداث یک سد یا یک پل خاص به طور مثال پل طبقاتی صدر) باهم شرکت نمایند به این شرکت کنسرسیوم گفته می شود به عبارتی هر کنسرسیوم دارای مدت محدود می باشد.

 کنسرسیوم کلمه ای لاتین به معنای «انجمن یا جامعه» می باشد و از «کنسورس= شریک» گرفته شده است. شرکت کنسرسیوم شرکتی است که چندین شرکت با یکدیگر قرار داد همکاری میبندند و هدف مشترکی را ادامه می دهند. در شرکت‎‌ها‌‎ی کنسرسیوم از طریق تفاهم نامه و اداره ثبت شرکت ها می توانند حدود و وظایف هر کدام از اعضای شرکت را مشخص کنند و طبق همکاری به وجود آمده وظایف مدیریتی بین آن ها تقسیم می شود.

بعضی ها بر این باورند که شرکت کنسرسیوم یعنی تشکیل شرکت واحد و یک راستا که باعث می شود شرکاء موقعیت قانونی و استقلال مدیریتی خود را از دست می‎دهند اما این چنین نیست بلکه یک مفهوم کلی در دو گروه انتفاعی با کارکرد تجاری و نیز غیر تجاری می‎باشد. شرکت های کنسرسیوم با هدف انجام پروژه های خاص مانند تاسیس یک سد یا یک پل خاص با یکدیگر همکاری می کنند اما مدت زمان مشخصی برای انجام آن پروژه ها وجود دارد.

یکی دیگر از اهداف اقتصادی تشکیل شرکت کنسرسیوم، صادرات محصولات می‎باشد. این صادرات می توان شامل ارتباط داوطلبانه شرکت‌ها‌ با هدف بهبود ارتباطات و خدمات خارجی و صادرات از طریق عمل مشترک ‎باشد. از ‌این رو شرکت‎‌ها‌‎ می‎توانند اهداف استراتژیک خود را با حفظ فعالیت قبلی خود در قالب اهداف کنسرسیوم پیگیری کنند. کنسرسیوم نوعی توافق سازمان دهی شده است که اعضا در یک بازار یا منطقه خاص با هم به توافق می رسند و یک شرکت سومی را تشکیل می دهند، اما در بقیه مناطق با یکدیگر رقابت می کنند. امروزه نیز در موضوعات ارتباطی و رسانه ای مانند کتاب، تلویزیون و روزنامه ها نیز به این مشارکت ها توجه می شود.

انجام پروژه های کنسرسیوم به چه صورت است:

برای اجرای یک پروژه بزرگ اقتصادی، قرارداد کنسرسیوم برای هماهنگی در پروژه ها بسته می شود که شامل مجموعه قوانین واضح می باشد، مشارکت کنندگان از میزان حقوق و وظایف قانونی خود مطلع می باشند و در غیر اینصورت ساختار مدیریت موثر پروژه از لحاظ مالی، تکنیکی و عملی به هم میریزد.

تقسیم کار بین مشارکت کنندگان مختلف، باعث جلوگیری از مشکلات مالی و محدودیت زمانی در اجرای پروژه ها می شود. همچنین مشارکت با شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء امکان پذبر خواهد بود که اعتبار کنسرسیوم را نزد بانکها و موسسات مالی خارجی افزایش دهد.

درتنظیم قرارداد کنسرسیوم به قصد سرمایه گذاری مشترک از نوع قراردادی، شرکت مستقلی تشکیل نمیشود و سهم هر یک از مشارکت کنندگان به نسبت درصدی است که تعیین می شود مهمترین و رایج ترین دلیل برای گرایش مشارکت کنندگان داخلی و خارجی، برای انتخاب قرارداد کنسرسیوم، مشارکت در اجرای یک پروژه معین در زمان محدود است، مشارکت کنندگان در قرارداد کنسرسیوم استقلال حقوقی خود را برای انجام فعالیت های اقتصادی دیگر از دست نمی دهند.

مدیر پروژه و سایر نفرات بعدی تیم مدیریت پروژه به وسیله کمیته مشترک شرکت ها تایین می شود. کنسرسیوم ها اصولا قدرت اجرایی بالاتری نسبت به اعضاء دارند زیرا هر یک از موسسین و اعضای آنها، حکم یک بازوی قدرتمند اجرایی متخصص را دارند و قدرت بیشتری برای رسیدن به هدف را دارا هستند.

ساختار کنسرسیوم ها بسته به نوع توافق اعضایشان متغیر است. در بعضی موارد هر عضو یک نهاد جداگانه است و کلیه دارایی و منابعش را تحت تصرف اختصاصی خود قرار می دهد و اعضاء فقط با یکدیگر همکاری می کنند. در موارد دیگر، مشارکت کنندگان کنسرسیوم منابعشان را از قبیل موجودی کالا و سرمایه های نقدی در یک حساب مشترک به اشتراک میگذارند و هیئت مدیره ای بر نحوه خرج کردن این سرمایه ها مدبریت دارند.

 شرکت‎‌ها‌‎ی کنسرسیوم با عنوان شرکت‎‌ها‌ی سهامی خاص و مسئولیت محدود می‎توانند ثبت شوند. مدارک و اسناد لازم به‌صورت ذیل هست.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت کنسرسیوم

  • اخذ مجوز شرکت
  • دریافت فرم درخواست ثبت شرکت و تکمیل آن
  • دریافت 2 نسخه شرکت‌نامه، اظهارنامه و اساسنامه
  • اخذ گواهی عدم سوءپیشینه تمامی اعضای هیات مدیره
  • کپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن در صورت وجود

چنین شرکت‌هایی امکان ثبت را دارا می‌باشند. با این فرق که در اساسنامه هنگام اجرای پروژه معین می‌شود و شرکت کنسرسیوم موظف به اجرای پروژه در بازه زمانی مقررشده می‌باشد.

قوانین ثبت کنسرسیوم

الف: عدم سوءپیشینه همه‌ی شرکا

ب: اصل و کپی کارت ملی کلیه‌ی شرکا

ج: اصل و کپی شناسنامه کلیه‌ی شرکا

د: شناسه ملی شرکت

ه: معین شدن شناسه ثبت

ی: مسدود کردن سی‌وپنج درصد سرمایه ابتدایی مشخص‌شده برای ثبت شرکت

پس از گذر از مراحل عنوان‌شده در بالا شرکت باید برای مشخص نمودن حوزه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کند.