هزینه ثبت شرکت و برند

هزینه ثبت شرکت و برند

تمامی موارد هزینه ثبت شرکت و برند ، اخذ کارت بازرگانی و … به شرح ذیل بوده و موسسه ثبت شرکت تهران ثبت هیچ گونه هزینه جداگانه ای برای هر یک از خدمات خارج از جدول ذیل دریافت نخواهد کرد.

*مبالغ مندرج، بتاریخ ۱۱ خرداد ۹۵ معتبر و جهت دریافت آخرین قیمت‌های ارائه خدمات می‌توانید با مشاوران تهران ثبت، تماس حاصل نمائید.
 • ردیف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • .
  .
  11
  .
  .
 • .
  .
  12
  .
  .
 • عنوان
 • هزینه تغییرات مسئولیت محدود
 • هزینه رتبه بندی
 • هزینه اخذ کد اقتصادی
 • هزینه اخذ ایزو
 • هزینه ثبت طرح توجیحی
 • هزینه ثبت اختراع
 • هزینه ثبت نمایندگی
 • هزینه تغییرات سهامی خاص
 • هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
 • هزینه اخذ کارت بازرگانی
 • .
  .
  هزینه ثبت طرح صنعتی
  .
  .
 • .
  .
  هزینه ثبت علامت تجاری
  .
  .
 • قیمت به هزار تومان
 • 450
 • 100
 • 350
 • 1000
 • 1200
 • 1200
 • 1500
 • 350
 • 450
 • حقیقی = 900 و حقوقی = 1200
 • .
  .
  روزنامه رسمی حقیقی=150
  روزنامه رسمی حقوقی=150
  .
 • .
  حقیقی = 900
  حقوقی = 1000
  لوگو و برند با هم = 1200
  .