• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی شرکتها ( ماده 110 ق م م )
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل ( ماده 95 ق م م )
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر )
  • تحریر دفاتر قانونی شرکتها و موسسات
  • تنظیم لوایح مالیاتی و شرکت در جلسات و هیات های حل اختلاف مالیاتی
  • تهیه و تنظیم خلاصه لیست مالیات بر حقوق و ارسال اینترنتی
  • استرداد مالیات تکلیفی شرکتهای پیمانکاری از سازمان امور مالیاتی کشور
  • ثبت نام و پیگیری شرکتها و موسسات در نظام مودیان مالیاتی کشور و نظام مالیات بر ارزش افزوده