• انجام کلیه کارهای حسابداری شرکتهای تولیدی / پیمانکاری / بازرگانی و خدماتی
  • تامین و استقرار کادر متخصص حسابداری در تمامی سطوح
  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای مالی و خزانه داری
  • تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده جهت ارائه به بانکها و سازمانها
  • مشاور در امور سرمایه گذاری و وام
  • تهیه و تدوین طرحهای توجیهی جهت دریافت تسهیلات
  • اصلاح حساب
  • حسابرسی داخلی
  • مشاور در خرید نرم افزارهای مالی / انبار / تدارکات / خزانه داری و حقوق و دستمزد
  • تهیه گزارشات مدیریتی