راهنمای کامل اخذ جواز تاسیس

مجوز تاسیس و بهره برداری  از یک واحد صنعتی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت هر استان صادر می گردد. در سال ۱۳۹۲فرایند اخذ مجور تاسیس از سازمان مذکور دچار تغییر اساسی شده است. که برای جلوگیری از هر گونه تاخیر در انجام کار این راهنما را مطالعه فرمائید.

جواز تاسیس : مجوزی است که پس از احراز شرایط لازم بر اساس این دستورالعمل به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی از سوی وزارت صنایع و معادن در دو گزینه صادر می گردد.

 الف: سرمایه گذاری در طرحهای اولویت دار  — در رشته فعالیت های صنعتی که در چارچوپ اولویت های تعریف شده در اسناد بالا دست نظیر سند راهبرد توسعه صنعتی کشور بر پایه آمایش سرزمین صورت می گیرد، بر طیق ضوابط از حمایت ها و مشوق های خاص سرمایه گذاری دولت برخوردار می گردد. حمایت ها و مشوق های خاص سرمایه گذاری: شامل تسهیلات بانکی (ریالی- ارزی)، یارانه زمین در شهرکهای صنعتی، معافیت های حقوق ورودی ماشین آلات و یارانه های انرژی (آب، برق و گاز) می باشد( فقط شامل طرحهای اولویت دار) .

تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری

ب: سرمایه گذاری در طرحهای غیر اولویت دار – در رشته فعالیتهای صنعتی که خارج از چارچوپ گزینه الف باشد از مشوق های خاص سرمایه گذاری برخوردار نخواهد گردید.  تبصره: مراتب مشمول بند “ب” به نحو مقتضی در جواز تاسیس درج می گردد.
تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری

برای اطلاع بیشتر سرمایه گذاران، شرکت تهران ثبت مجموعه ای را گردآوری نموده است که اطلاعات کاملی در خصوص اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری یک واحد صنعتی را به سرمایه گذار ارائه نماید.