رعایت نکردن قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود

قبل از ثبت شرکت مسئولیت محدود باید با تعریف این گونه شرکت ها آشنا شویم. شرکت مسئولیت شرکت ای است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می گردد و هر کدام از شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که به شرکت داده اند، مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

اصول ثبت شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح می باشد که اولا باید نوع شرکت در نام شرکت به شکل واضح باشد و نکته بعدی مسئولیت شرکا می باشد که باید محدود باشد. برای ثبت شرکت مسئولیت  محدود انتقال سهم الشرکه باید آزاد نباشد و در صورت فوت یا ورشکستگی شرکت، نمی توان آن را منحل کرد. اگر تعداد شرکا در شرکت مسئولیت محدود بیشتر از ۱۲ نفر باشد باید تشریفات بیشتر شود.

ثبت شرکت تهران ثبت با سالها تجربه در زمینه ثبت انواع شرکت می تواند شما را در این زمینه به طور رایگان مشاوره دهد. کافیست با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس گرفته تا مشاوران ما شما را راهنمایی نمایند.

برای ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود قوانین ای وجود دارد که باید رعایت کرد و در صورت عدم رعایت این قوانین مواردی برای شرکت ثبت شده به وجود می آید. اولین مشکلی که برای ثبت شرکت مسئولیت محدود ثبت شده به وجود می آید بطلان شرکت است. بطلان شرکت ثبت شده ممکن است به علت عدم رعایت یکی از قوانین عام راجع  به قرار دادها باشد یا قصد و رضا نداشته باشند که در این صورت طبق ماده ۱۹۰ ممکن است این بطلان به علت عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکت های تجاری باشد. مثلا تقسیم سود و زیان مطابق مقررات نباشد. در این صورت علل بطلان شرکت ثبت شده بررسی می گردد و نتایج این بطلان اعلام می گردد. که در برخی مواقع شرکت ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می گردد.

در مورد شرکت های ثبت شده به شکل مسئولیت محدود ، مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت به وجود می آید یا مسئولیت ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی .