شرایط ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران از طریق وزارت بازرگانی چیست؟

برای ثبت یک شرکت خارجی در ایران باید مدارکی را به شرح زیر ارائه نمایید:

قدم نخست گرفتن یک نامه نمایندگی از کمپانی اصلی می باشد. شما باید این نامه را به تایید سفارت ایران در آن کشور برسانید و سپس تایید نامه را از اتاق بازرگانی آن کشور مبدا اخذ نمایید.

در مرحله بعدی این مدارک را ترجمه رسمی با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه در تهران می نمایید.

در مرحله دوم نامه درخواستی را تنظیم می نمایید که ثبت این شرکت بر اساس چه نیازی در ایران می باشد.

سپس کاتالوگ انگلیسی را آماده می نمایید. این کاتالوگ با توجه به نوع کالا تهیه می گردد که اعم از مواد غذایی و خوراکی و پروتینی و انواع مکمل های غذایی و ورزشی می باشد.

کاتالوگ انگلیسی لازم است ولی کاتالوگ فارسی اختیاری می باشد و اجباری نیست.در حقیقت این کاتالوگ اصلی کمپانی خارجی می باشد.

در مرحله بعدی فرم پیش نویس گواهی را به شرکت تهران ثبت ارائه می نمایید که شامل گواهی برند مورد نظر که ۱۰ ساله می باشد .

سپس فرم خلاصه اطلاعات را تهیه می نمایید. و فرم تعهد نامه در سربرگ شرکت را تنظیم می نمایید که مربوط به کسانی است که شخصیت حقوقی دارند . در این فرم تعهد می نمایید که خلاف قوانین اتاق بازرگانی عمل نکنید.

کپی اساسنامه شرکت اصلی که برابر اصل شده  و روزنامه آگهی تاسیس که برابر اصل شده و روزنامه آخرین تغییرات برابر اصل شده که شامل  تغییر آدرس یا تغییر اعضای هیات مدیره می باشد را جمع آوری می کنید.

برابر با اصل این مدارک از طریق سفارت جمهوری ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه انجام می گردد.

ثبت شرکت تهران ثبت با بهره گیری از مشاوران با تجربه در زمینه ثبت انواع شرکت خارجی در ایران می تواند شما را قدم به قدم در زمینه ثبت شرکت خارجی در ایران یاری دهد. کافیست با سامانه مشاوره آنلاین ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید.