صدور جواز تاسیس

برای دریافت جواز شما  باید از طریق صدور جواز، پیشنهاد خود را ارائه دهید پس از بررسی و تائید اولویت موضوع می توانید برای آن جواز تاسیس دریافت نمائید‏. 

مراحل صدور جواز

مراحل صدور جواز شامل مراحل زیر می باشد:

* ورود کلمه کاربری و رمز عبور (در صورتیکه ندارید حساب کاربری ایجاد نمایید)
* ثبت درخواست
* تعیین اولویت موضوع
* صدور جواز

۱-ورود کلمه کاربری و رمز عبور (در صورتیکه ندارید حساب کاربری ایجاد نمایید)

برای انجام عملیات مربوط به ثبت درخواست ، پیشنهاد موضوع و نهایتا صدور جواز شما نیاز به ایجاد حساب کاربری خواهید  داشت به همین منظور مطابق شکل زیر بر روی کلید ورود کلیک نمایید.

بعد از باز شدن تصویر زیر در قسمت مشخص شده جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور کلیک نمایید.

قبل از ورود اطلاعات در فرم های مربوط به حساب کاربری متمرکز دقت به چند نکته ضروری می باشد.

–  متقاضی در ایجاد حساب کاربری برای خود باید توجه داشته باشد که این حساب برای چه اقداماتی کاربرد دارد تا بتواند حساب کاربری با سطح لازم جهت رفع نیازهای خود را ایجاد کند

جواز تاسیس,مجوز صنایع,اخذ مجوزصنایع,اخذ جواز تاسیس,تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری, ثبت شرکت

تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری

 

-حساب کاربری  دارای دو سطح می باشد
سطح اول  این کاربری شامل یک فرم  می باشد که بعد از کلیک بر روی  زبانه  “دریافت نام کاربری ورمز”به نمایش در می آید.

با تکمیل اطلاعات این فرم متقاضی دارای حساب کاربری سطح اول خواهد شد
با این حساب کاربری (سطح اول) متقاضی دسترسی های اولیه در وبگاه های بهین یاب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ریزی راهبردی صنعت، معدن و تجارت و …را در اختیار خواهد داشت.
ضمنا با همین حساب کاربری(سطح اول)قابلیت های اولیه مانند پیشنهاد موضوع  را در وبگاه بهین یاب خواهید داشت.
سطح دوم
سطح دوم این کاربری شامل چهار فرم می باشد که بعد از زدن کلیک بر روی زبانه اطلاعات عمومی بنگاه به نمایش در می آید.
-مشخصات بنگاه
-مشخصات مدیرعامل/مدیرواحد
-نام تجاری
-دفتر

مشخصات بنگاه
در این فرم، مشخصات بنگاه (حقیقی مربوط به اشخاص و یا حقوقی مربوط به شرکتها) توسط متقاضی وارد می گردد که در انتهای این فرم می بایست کلید تایید کلیک شود.جواز شما به نام بنگاهی که ثبت کرده اید صادر می گردد. 

مشخصات مدیرعامل/ مدیرواحد
در این قسمت مشخصات مربوط به مدیر واحد یا مدیرعامل را وارد نمایید و در انتها کلید تایید را کلیک کنید.

نام تجاری
در این فرم نیز مشخصات خواسته شده را در خصوص نام تجاری محصول (در صورتیکه نامی به ثبت رسانده اید) تکمیل و کلید تایید را کلیک نمایید. اگر محصول شما نام تجاری ندارد گزینه خیر را انتخاب کنید.

دفتر
در انتها مشخصات مربوط به دفتر را تکمیل و کلید تایید را کلیک کنید تا حساب کاربری سطح دوم خود را دریافت نمایید. چنانچه واحد دارای چندین دفتر می باشد الزامی است مشخصات هر دفتر جداگانه ثبت گردیده و دفتر مرکزی مشخص گردد.

با این حساب کاربری (سطح دوم)، گزینه های ذخیره و تأیید در دیگر بخشها ( مانند صدور جواز) فعال خواهد شد.

تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری

 

۲-ثبت درخواست 

ثبت طرح از طریق “موضوعات تعیین اولویت شده”

پس از دریافت نام کاربری  در بخش تاسیس واحد تولیدی لینک صدور جواز را انتخاب نمایید

در این مرحله  درقسمت فوق میتوانید کلیه موضوعات موجود را که اولویت آنها مشخص شده است، مشاهده نموده بر روی هر کدام که تمایل به اخذ جواز آن دارید کلیک نمایید. در انتهای این فرم نیز نوع طرح از نظر ایجادی(مربوط به تأسیس واحد جدید) یا توسعه ای (مربوط به واحدهای دارای پروانه) باید توسط متقاضی انتخاب شود.

-ثبت طرح از “طریق پیشنهاد موضوع جدید”

در صورتی که طرح مورد نظر شما در قسمت موضوعات تعیین اولویت شده وجود نداشت و یا شما دارای طرحی جدید بودید می توانید پس از ورود به زبانه سرمایه گذاری و بخش صدور جواز تأسیس ، این بار لینک پیشنهاد موضوع جدید را کلیک نمایید.

پس از ورود به این قسمت وارد کردن عنوان طرح می بایست اقدام به انتخاب محصول مورد نظر خود در بخش مربوط نمایید.

جواز تاسیس,مجوز صنایع,اخذ مجوزصنایع,اخذ جواز تاسیس,تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری, ثبت شرکت

۳- تعیین اولویت موضوع

در مورد طرحهایی که در بخش ۵ گام در صدور جواز ثبت شده اند (موضوعات تعیین اولویت شده ) متقاضی باید به اداره صنایع استان مربوط که درسیستم ثبت کرده است مراجعه و جواز واحد خود را دریافت نماید. همچنین طرحهایی که در فرم ۴ گام ثبت شده اند و برای آنها اولویتی مشخص نگردیده است، بر اساس اولویت های سرمایه گذاری و موضوعات اولویت دار، بررسی شده و اولویت آنها تعیین می گردد.برای آگاهی از اولویت تعیین شده برای طرح پیشنهادی خود در فرم ۵ گام در قسمت مربوطه مطابق شکل زیر وارد شوید..

۴صدور جواز

برای درخواست های تعیین اولویت شده امکان صدور جواز تاسیس فراهم می شود.