مراحل ثبت برند

ثبت برند در شرکت تهران ثبت با استفاده از اتوماسیون اداری و اطلاع رسانی به موقع انجام می گردد که در این مقاله سعی داریم نحوه ارائه این خدمت را به شما مشتریان گرامی تشریح کنیم:پس از عقد قرارداد ثبت برند در شرکت تهران ثبت SMS ای حاوی تشکر دریافت می کنید که شامل اطلاعات مشاور و کد پیگیری شما می باشد.با ارسال کد پیگیری از طریق SMS به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ می توانید از آخرین وضعیت پرونده تان در هر زمان از طول شبانه روز مطلع گردید.

ثبت برند

ثبت برند

مراحل ثبت برند در تهران ثبت

تا پایان روند ثبت برندتان مشاورتان با شما همراه خواهد بود و شما را در ثبت برندتان یاری می نماید. در ابتدا مشاورتان از شما مدارکی به ص