مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت یک شرکت، از نوع سهامی خاص اولین مرحله تهیه مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص می باشد. مداکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است هم در بخش مقالات سایت تهران ثبت با عنوان مدارک ثبت شرکت های سهامی خاص و هم در منوی خدمات قست ثبت شرکت های سهامی خاص، به طور کامل توضیح داده شده است. در مرحله دوم باید چهار نام برای شرکت ای که می خواهید ثبت کنید انتخاب نمایید و فرم انتخاب نام را تکمیل نمایید، سپس فرم مربوطه را به اداده ثبت شرکت ها، قسمت استعلام نام ارائه نمایید. در مورد انتخاب نام باید حتما قبلا ثبت نشده باشد و از نام و نام خانوادگی اسامی خاص استفاده نگردد و حتما دارای معنا و مفهموم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد، عدد نباشد، لاتین نباشد و کمتر از دو کلمه هم نباشد.
برای انتخاب شرکت خود می توانید با مشاوران ثبت شرکت تهران تماس حاصل فرمایید. کافیست با شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا یکی از مشاوران ثبت شرکت شما را در زمینه انتخاب نام یاری رسانند. در مرحله سوم یک نسخه از اساسنامه به همراه یک برگ اظهار نامه را با مداد پر می کنید و به قسمت تاسیس اداره ثبت شرکت ها ارائه می کندی تا آنها مدارک را کنترل کنند سپس نسخه اظهارنامه و اساسنامه توسط سهامداران باید امضا شوود و بازرسین نیز صفحات اساسنامه و صورتجلسه را باید امضا کنند. در مرحله چهارم باید حساب بانکی باز کنید. برای این منظور متقاضی پس از تایید یکی از نامه های پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک و افتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه می کنید و پس از پرداخت مبلغ سرمایه اولیه شرکت، گواهی بانک را اخذ کرده و با بقیه مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه می نمایید. نامه تایید شده از تهران فقط سه ماه اعتبار دارد در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تایید شده از درجه اعتبار ساقط می شود و اگر دوباره خواستار ادامه جریان ثبتی شوید باید پس از پرداخت هزینه تعیین نام، نام تایید شده را تحویل قسمت تعیین نام اداده ثبت شرکت ها نمایید.
در مرحله پنجم ثبت شرکت سهامی خاص، پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل می شود و اگر مدارک کامل بود در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت پرداهت هزینه حق الثبت به واحد حسابداری و سپس جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل داده می شود و سپس اطلاعاتوارد شده باید توسط متقاضی چک شود زیرا پس از این مرحله امکان تغییر، اصلاح، حذف و اضافه کردن اطلاعات ممنوع می باشد و اگر خواستار تغییرات باشدی باید صبر کنید تا پس از ثبت شرکت، یک صورتجلسه تنظیم نمایید. شما به راحتی می توانید از طریق وبسایت صورتجلسات تهران ثبت به نشانی www.sooratjalasat.com اقدام به تهیه صورتجلسه با نصف مبلغ دستزد نمایید. در مرحله ششم ثبت شرکت سهامی خاص اطلاعات از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی منتقل می شود و مورد کنترل و بررسی قرار می گیرد و برای پرونده های فاقد اشکال، پرونده تشکیل می گردد. در مرحله هفتم ثبت شرکت سهامی خاص در دفتر ثبت شرکت ها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم و مراجعه کلیه اعضای هیات مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان با کارت شناسایی جهت امضا ذیل دفتر باید گردد. در مرحله هشتم ثبت شرکت سهامی خاص آگهی تاسیس صادی می شود و پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی ارسال می شود و مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک را تحویل متقاضی می نماید و نسخه آگهی مربوط به ارشاد، بانک و روزنامه رسمی به متقاضی تحویل می شود. که باید متقاضی در زمان مقرر شده به مراجع اعلام شده و بخصوص روزنامه رسمی مراجعه کند. اگر در روزنامه رسمی شرکت آگهی نشود اعتبار شرکت متزلزل می شود و هیچ ارگانی پاسخگو نمی باشد.