مراحل دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

مراحل دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی به دو صورت می توان اقدام کرد :
۱-نماینده شخص حقیقی باشد.
۲- نماینده شخص حقوقی باشد .
برای هر یک از این دو نوع ثبت نمایندگی مدارک خاصی مورد نیاز است ، این مدارک توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام شده و بایستی توسط شرکتی که خواستار ثبت نمایندگی در ایران است ارائه گردد، در ادامه به تشریح مدارک مورد نیاز هریک از این دو نوع نمایندگی می پردازیم.
۱-در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید.
پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام و تکمیل فرم تعیین نام تصویر مصداق و مطابق قرارداد ثبت نمایندگی با شرکت خارجی.
مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : تصویر شناسنامه و کارت ملی و نشانی سکونت قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط– آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی.
ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
تصویر اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی( از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.
تصدیق ثبت شرکت خارجی.
اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی.
کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکتها) و تأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
۲-در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
– پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
– تکمیل فرم تعیین نام نمونه فرم تعیین نام
تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.
معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .
تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی.
روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت.

روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصآ در مورد مدیران.
ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.– آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
ارائه معرفی‌نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
اظهارنامه ثبت (نمایندگی) شرکت خارجی

مراحل دریافت نمایندگی شرکت

مراحل دریافت نمایندگی شرکت

تصدیق ثبت شرکت خارجی

کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می‌گردد پس از تأیید مرجع ذیربط نظیر مرجع ثبت شرکتها و تأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مربوطه بنحو ذیل اقدام نماید:
با در دست داشتن اسناد و مدارک به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام که در روی فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.
تذکر: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری گردد.

پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.
در واحد پذیرش اداره ثبت شرکتها رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ می گردد .
در تاریخ تعیین شده با ارایه اصل رسید به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند
در مرحله کارشناسی ، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.
در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد ، نامۀ استعلام آن صادر می گردد.
پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده ، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به حساب های مربوطه اقدام نماید .
متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.
مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی ” ثبت با سند برابر است ” در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.
متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن تحویل می دهد .
یک نسخه از آگهی تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود.

شعبه شرکت خارجی

بر اساس ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیمآ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می‌دهند.

مسؤولیت شرکت خارجی

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسؤولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.
بنابراین کلیه وظایف و مسؤلیت‌های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

مسؤلیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسؤلیت خواهد داشت.

اداره امور نمایندگی

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین‌نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *