مزایای ثبت جهانی علامت تجاری

۱-راه هرگونه سوء استفاده از آن را می بندد
۲-ارزش نام و شرکت خود را گاه تا چندین برابر بالا می برید
۳-پس از ثبت، با قرار دادن علامت مخصوص ® بالای نام تجاری خود، اعتبار بین المللی به دست می آورید
۴-در بـازاریابی بیـن المـللی و یا مـذاکرات تجاری، طرف های قرارداد ، به شما به عنوان شرکتی با برنامه های بلند مدت
و قدمت طولانی نگاه می کنند.
۵-از ربوده شدن و یا سوءاستفاده از طرح و ایده خود جلوگیری می کنید.

عـلامت تـجاری از طریق حـصول اطمینان از حقـوق انـحصاری برای شناختن کالاها و خدمات و یا اجازه دادن به دیگران مبنی براستفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ،صاحب علامت را محافظت می کند.مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی علامت تجاری قابلیت تمدیدشدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت علامت تجاری توسط مراجع قانونی که در اکثر نظام ها اجازه متوقف کردن در این زمینه را دارند، تایید می شود.

از دیدگاه وسیع تر ، عـلائم تـجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها ، در سـطح جهانی سرمایه گذاری می کنند و این ابتکار را ترویج می دهند.حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش های رقبای غیرمنصف مثل متقلبان برای استفاده از عـلائم مشـخص به منظور فـروش محـصولات و ارائـه خـدمات نـامرغوب یا مـتفاوت می شوند. این نـظام، آگـاهی و امـکان سـرمایه گذاری جهت تولید و فـروش کالاها و خدمات را در منصفانه ترین شرایط ممکن به مردم می دهد و از این راه تجارت بین المللی را تسهیل می کند.

علائمی که قابلیت ثبت شدن دارند :
دامنه این مورد تقریبا نامحدود است . علائم تجاری می توانند یک یا تـرکیبی از چـند کلمه، حرف یا عدد باشند. می توانند شـامل نقاشی ها ، سمبل ها ، نقش های سه بعدی مثل شکل و بسته بندی کالاها، علائم شنیداری مثل موسیقی یا اصوات و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند.

دامنه محافظت از علامت تجاری :
تقریبا تمامی کشورهای جهان علائم تجاری را ثبت و محافظت می کنند. هریک از دفاتر ملی یا ناحیه ای علاوه بر تسهیل آزمایشو جستجو و مخالفت پنهانی اشخاص ثالث ، ثبت عـلائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است، نگهداری می کنند. هرچند نتایج چنین ثبتی محدود به کشور مربوطه می باشد.

به منظور جلوگیری از ثـبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا منطقه ای ، سازمان جهانی WIPO نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند. این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:

۱- موافقت نامه مادرید وابسته به ثبت بین المللی علائم تجاری
۲- پروتکل الحاقی مادرید
امروزه سازمان WIPO فقط از طریق نمـایندگی های رسمی خود در سرتاسر جهان اقدام به ثبت جهانی علائم تجاری می کند و وظیفه ارزش گذاری و حفاظت از علائم تجاری را بر عهده دارد.

ارزش سازی علامت تجاری در فضای تجارت ایران :

اما برای اهمیت یافتن برند به عنوان یک دارایی برای بنگاه های ایرانی چه تدابیری باید اتخاذ کرد :

۱- تغییر روش های حسابداری در بنگاه های تولیدی و خدماتی
۲- تغییر دیدگاه مدیران در بنگاه های ایرانی نسبت به سرمایه گذاری بر روی برند
۳-تاسیس موسسات ارزش گذاری و رتبه بندی برند تجاری
۴- تعیین ارزش برند شرکت ها توسط شورایعالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی در جریان قیمت گذاری شرکت های قابل واگذاری
۵- تعیین و تدوین استاندارد ارزش گذاری برند شرکت ها از سوی سازمان حسابرسی و توصیه آن به موسسات ارزیاب سهام و دارایی ها
۶-پیگیری اهمیت برند از سوی تشکل های حرفه حسابداری
۷- ورود ارزش گذاری برند در ادبیات دولت در خصوص مصوبات و دستورالعمل های خصوصی سازی و واگذاری واحدهای دولتی
۸- ارزش گذاری برند شرکت از سوی خود بنگاه و ورود ارزش تعیین شده به ترازنامه شرکت ها
۹-ایجاد بازار برند به منظور خرید، فروش، مزایده، اجاره و ادغام برندها در یکدیگر
۱۰- تاکید شرکت های تبلیغاتی بر روی برند شرکت ها با هدف فرهنگ سازی