ثبت شركت تعاونی

موارد مهم ثبت شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی ابتدا باید با انواع آن شرکت تعاونی در ایران شویم. در ایران به طور کلی سه نوع شرکت تعاونی را می توان ثبت کرد. نوع اول: ثبت شرکت تعاونی تولیدی می باشد که به منظور اشتغال اعضاء شرکت تعاونی تشکیل می گردد. زمینه فعالیت این گونه شرکت ها معمولا امور مربوط به تولیدات، کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی، صنعت، معدن، توسعه عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن و تولیدات فرهنگی می باشد، که نوع این فعایت ها نیز از نوع تولیدی می باشد. نوع دوم ثبت شرکت تعاونی، توزیعی می باشد. اگر

ثبت شرکت تعاونی

هدف از ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای شرکت تعاونی، تاسیس می گردد، که میتواند در زمینه امور تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات اداری، صادرات، بهداشتی درمانی، آموزشی و مشاوره ای فعالیت کند و نوع فعالیت شرکت تعاونی توزیعی خواهد بود. آخرین نوع شرکت تعاونی قابل ثبت در ایران، شرکت تعاونی تولیدی- توزیعی می باشد، که اگر شرکت بخواهد هم فعالیت تولیدی انجام دهد و هم فعالیت توزیعی، باید نوع شرکت تعاونی را تولیدی – توزیعی ثبت کند. در این مورد، تعداد اعضایی که در یک شرکت تعاونی عضو هستند نباید کمتر از۷ نفر باشد و میزان سرمایه شرکت تعاونی نیز از یک میلیارد تومان نباید کمتر باشد. یک شرکت تعاونی حداقل یک سوم سرمایه را باید بعد از تاسیس و ثبت شرکت تادیه نماید. یکی از موارد مهم ثبت شرکت تعاونی ذکر عنوان ” تعاونی” در کلیه تابلوها و سربرگ های و م هر شرکت می باشد. برای ثبت یک شرکت تعاونی و تصمیم گیری در مورد نوع آن می توانید با وکلای با تجربه تهران ثبت به صورت رایگان با شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید. وکلای تهران ثبت مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی را به اطلاع شما می رسانند و بعد از عقد قرار داد یک مسئول تکمیل پرونده برای ثبت شرکت تعاونی شما قرار می دهند تا پرونده شما از لحاظ مدارک کاملا تکمیل گردد. سپس پرونده شما در مراحل ثبت شرکت تعاونی قرار می گیرد. از همان ابتدا، یک شماره پیگیری به شما اختصاص داده می شود که شما می توانید در هر زمان از شبانه روز، شماره پیگیری را به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ اس ام اس نمایید تا از آخرین وضعیت ثبت شرکت تعاونی خود مطلع گردید.

اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی ، ظرف مدت ۵ روز نتیجه را به هیات موسس اعلام میکند که در صورتی که موافقت کرده باشند، نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و کلیه فرم های مورد نیاز را در اختیار هیات موسس قرار می دهند. بعد از این مرحله، شما مجاز به ثبت شرکت هستید و باید ۸ کار مهم را انجام دهید. اولی افتتاح حساب به نام شرکت تعاونی می باشد مورد دوم دعوت و بررسی شرایط داوطلبان واجدین شرایط در عضویت شرکت تعاونی. مورد سوم دریافت گواهی واریز وجه مورد چهارم دریافت مجوزهای مربوط به فعالیت مورد پنجم انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مودر ششم ثبت نام نامزدهای تصدی سمت هیات مدیره و بازرس مورد هفتم ارسال یک نسخه آگهی دعوت مورد هشتم ارزیابی آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت.

در ثبت شرکت تعاونی که بزرگ است، حتما باید اعضای هیات مدیره ۹ نفر باشد که این اعضا شامل، رئیس، نائب رئیس، منشی و چهار نفر ناظر می باشد. نکته مهم در ثبت شرکت تعاونی این می باشد که هیچ کدام از کارکنان دولت نمی توانند تصدی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های تعاونی را بر عهده بگیرند. مگر اینکه شرکت تعاونی خاصی باشد که کارکنان ادارات و سازمان های دولتی در آن استخدام باشند. قابل ذکر است که کارمندان دولت که بازنشسته می باشند مشمول این بند نیستند. در اولین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی و نائب رئیس و منشی و مدیر عامل و صاحبان امضا مشخص می شوند. بقیه موارد در مقاله های قبلی به طور کامل شرح داده شده اند.

ثبت شرکت تعاونی و نکات مهم آن

کلیات شرکت تعاونی

اساسنامه شرکت تعاونی