هزینه ثبت شرکت  و روند ثبت شرکت

هزینه دستمزد ثبت شرکت کلیه شرکت ها متغییر می باشد و بقیه هزینه ها که ممکن است شامل حق الثبت، حق التمبر، روزنامه رسمی و … بر اساس واریزی های اداره ثبت که طبق میزان سرمایه و میزان موضوع فعالیت تغییرات محاسبه می شود.

مدت زمانی که طول می کشد شرکت شما ثبت شود بین ۳۰ الی ۴۵ روز کاری می باشد.

بعد از ثبت شرکت، باید ظرف مدت یک هفته دفاتر تجاری خود را پلمپ نمایید یا با ثبت شرکت تهران ثبت به شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس گرفته تا پلمپ دفاتر شما را انجام دهیم. بعد از پلمپ دفاتر بلا فاصله باید حوزه مالیاتی شرکت را مشخص نمایید و کد اقتصادی در یافت نمایید. اخذ کد اقتصادی توسط ثبت شرکت تهران ثبت در کمترین زمان انجام می گردد. موارد ذکر شده باید هر چه زودتر انجام شود در غیر این صورت مشمول جرائم قانونی خواهید شد.

در ضمن باید طی دوماه از تاریخ ثبت شرکت نسبت به پرداخت ۲ در هزار سرمایه شرکت به حوزه مالیاتی خود اقدام نمایید، در غیراین صورت جریمه ای معادل دو برابر به شرکت شما تعلق می گیرد.

بعد از ثبت شرکت مدارک زیر از طرف ثبت شرکت تهران ثبت برای شما ارسال می گردد:

  • تقاضانامه و شرکتنامه که مهر اداره ثبت داشته باشد.
  • آگهی تاسیس شرکت
  • روزنامه رسمی و درج سایت رسمی روزنامه رسمی
  • پلمپ دفاتر
  • مهر شرکت

اگر شرکت ثبت شده شرکت سهامی خاص باشد مدارک زیر از طرف تهران ثبت بعد از ثبت شرکت به شما ارسال می گردد:

  • اظهار نامه و اساسنامه
  • آگهی تاسیس
  • روزنامه رسمی و درج سایت رسمی روزنامه رسمی
  • پلمپ دفاتر
  • مهر شرکت