همه چیز در مورد کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

کاربردهای کارت بازرگانی

– ثبت سفارش و ترخیص کالا

– واردات از مناطق آزاد

– مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

– صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز

– ثبت نام ها و علائم تجاری (غیر فارسی)

نکته: کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاق های تعاون دریافت می شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی(شرکتی)

تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری

۱ یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره) و اصل گواهی پلمپ دفاتر .

تهران ثبت, تمدید کارت بازرگانی,صدور کارت بازرگانی,دریافت اتاق بازرگانی,ریافت کارت بازرگانی,شرایط کارت بازرگانی,گرفتن کارت بازرگانی,مدارک کارت بازرگانی,مدارک کارت بازرگانی,اخذ کارت بازرگانی,صدور کارت بازرگانی,وزارت بازرگانی,سامانه کارت بازرگانی,کارت بازرگانی،

۲  در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. درخصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

۳  اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی) اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

۴  یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.

۵ اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل پشت و روی آن (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصاتسجلی ارائه کپی شناسنامه ازتمامی صفحات الزامی می باشد)

۶  سه قطعه عکس ۴×۶ مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده)

۷  ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج ازکشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشد.

۸  اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

– متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کنتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیل نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

– متولدین سالهای ۱۳۳۴ و قبل از ان با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

– متولدین سالهای ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

۹ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

۱۰ اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران (فرم مربوطه توسط مؤسسه تهیه می گردد) با مهر و امضای رئیس شعبه (ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی این فرم تأیید شده باشد قابل قبول است)

تهران ثبت, تمدید کارت بازرگانی,صدور کارت بازرگانی,دریافت اتاق بازرگانی,ریافت کارت بازرگانی,شرایط کارت بازرگانی,گرفتن کارت بازرگانی,مدارک کارت بازرگانی,مدارک کارت بازرگانی,اخذ کارت بازرگانی,صدور کارت بازرگانی,وزارت بازرگانی,سامانه کارت بازرگانی,کارت بازرگانی،

توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.

تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری

۱۱ ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف) اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج) اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

۱۲ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه ب رارائه مدارک فوق به استثنای بندهای ۳ و ۵ و ۸ ملزم به ارائه تأیید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

۱۳ ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲:  ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر ۳: حضور مدیر عامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است

تذکر ۴:  برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر میگردد.

تذکر ۵: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

تذکر۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی)

۱  یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد. (با امظای متقاضی کارت بازرگانی) و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها

۲ اصل گواهی عدم سوء پیشینه از زمان صدور آن ۶ ماه بیشترنگذشته باشد.

۳- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

۴- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیممبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

۵- اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

۶- سه قطعه عکس ۴×۶ (جدید، تمام رخ، ساده)

۷- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیل معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

۸- اصل کارت پایانخدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

– متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کنتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیل نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

– متولدین سالهای ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

متولدین سالهای ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰- اصل گواهی بانک مبنی بر تأید حساب جاری و حین اعتبار بانکی به نام متقاضی (فرم مربوطه توسط مؤسسه تهیه می گردد) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمناً حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم (الف) تأیید شده باشند قابل قبول است) (ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)

۱۱- ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف) اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار(آدرس اظهار نامه)

ب) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام نتقاضی. برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج) اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار اظهارنامه)

۱۲- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و با ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲:  ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر ۳: حضور متقاضی در کلیه مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است

تذکر ۴:  برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر میگردد.

تذکر ۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

تذکر۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.