پس از ثبت شرکت چه کار باید کرد؟

بعد از ثبت شرکت بلافاصله نباید شروع به فعالیت کرد. از نظر قانون بعد از ثبت شرکت باید اقداماتی را انجام داد و بعد فعالیت شرکت را شروع کرد. انجام ندادن این موارد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در آینده خواهد شد.
اولین کار پس از ثبت شرکت تشکیل پرونده دارایی است. بر طبق قوانین ایران هر شخصیت حقوقی ( شرکت) بعد از تاسیس و تعیین حوزه مالیاتی حد اکثر طی ۲ ماه موظف به تشکیل پرونده در دارایی می باشد. هدف از ایجاد پرونده در اداره دارایی این است که اعلام نمایند چنین شرکتی تاسیس شده است. طبق قوانین ایران باید معادل دو درهزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نمایند. اگر این کار انجام نشود جریمه می شوند. این جریمه معادل دو برابر مالیات ابتدایی است یعنی چهار در هزار.
بنابراین بعد از ثبت شرکت بلافاصله باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرد و حوزه مالیاتی را مشخص نمود و مدارک زیر را به آنها تسلیم کرد:
۱- اصل و کپی کلیه مدارک شرکت – شامل اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی.
۲- اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
۳- تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
۴- اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
۵- گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
۶- فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت
۷- فیش واریزی دو درهزار سرمایه ابتدایی شرکت
حتی اگر شرکت فعالیتی هم ندارد باید تشکیل پرونده بدهد. اگر مکان اعلامی شرکت صوری و غیر واقعی باشد نیم توان تشکیل پرنده داد، زیرا نیاز به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد، زیرا در برخی مواقع حوزه مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی از روزنامه رسمی کمک می گیرد.
جهت ثبت شرکت و تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی خود با سامانه تخصصی تهران ثبت به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس گرفته تا مشاوران ما شما را در خصوص ثبت شرکت و اقدامات پس از آن راهنمایی کنند.
بعد از تشکیل پرنده دارایی باید اقدام به گرفتن کد اقتصادی نمایید. کد اقتصادی برای تمایز عملکرد فعالیت یک شرکت اعم از خرید یا فروش یا خدمات در قراردادها و فاکتورها می باشد. اخذ کد اقتصادی برای شرکت ها اجباری می باشد.
بعد از ثبت شرکت نیاز است که دفاتر مالی شرکت تاسیس شده پلمپ شود. هر سال برای اظهار دقیق عملکرد مالی ( هزینه ها، قراردادها، اسناد مالی و …) دفاتر مالی شرکت را باید به شکل اختصاصی برای همان شرکت پلمپ کرد و در آخر هر سال دفتر تکمیل شده و تحویل داده شوند. هر شرکت و موسسه ای که مشمول قانون مالیات است باید این کار را انجام دهد حتی اگر شرکت عدم فعالیت دارد باید این عدم مفعالیت خود را اعلام کند ودفاتر پلمپ شده خود را سفید به اداده مالیات بدهد. زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولا تیر ماه است و باید اواخر سال قبل، اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود. پلمپ دفاتر یک روزه انجام می شود ولی یک ماه طول می کشد تا از طریق پست به شرکت برسد.
ثبت شرکت تهران ثبت به آسانی می تواند زمان ارسال این دفاتر را برای شما حداقل کند. کافیست با سامانه تخصصی مشاوره آنلاین تهران ثبت به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.