پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی چیست؟

هر شرکت یا موسسه ای که ثبت می شود بعد از فرآیند ثبت چون شامل قانون مالیات میشود جهت اخذ پلمپ دفاتر سال آینده خود باید اقدام نماید وازطریق سازمان امور مالیاتی جهت ثبت کلیه فعالیتهای مالی خود اقدام نماید. این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند یعنی اینکه کلیه شرکت ها وموسسات با توجه به قوانین دفاتر قانونی در اداره دارایی باید تمامی عملیات مالی خود را ثبت نمایند و این فرآیند ثبت باید به ترتیب فاکتورها واسناد و زمان وقوع آنها باشد و کاملا خوانا و بدون خط خوردگی ویا لاک گیری باشد و در پایان سال مالی و زمانی که میخواهید اظهارنامه مالیاتی راتحویل دهید آن پلمپ دفاتر مالیاتی را که نوشته شده است جهت اثبات شدن به دارایی تحویل میدهید.

پلمپ دفاتر مالیاتی

چند نکته راجع به پلمپ دفاتر مالیاتی

دفاتر پلمپ جهت مشخص کردن فعالیت‌های مالی یک شرکت الزامی است. درصورتی‌که شرکت یا موسسه موردنظر نسبت به ارائه دفاتر پلمپ به دارایی خودداری نماید برای آن سال مالیات بر درآمد به آن تعلق می‌گیرد. اخذ پلمپ دفاتر برای شرکت‌ها وموسسات اجباری می‌باشد و اگر انجام نشود باید جریمه مالیاتی را بپردازند. حتی اگر شرکتی که کار و فعالیتی نداشته باشد برای اینکه عدم فعالیت خودرابه دارایی اعلام کند باید پلمپ دفاتر خود را به‌صورت سفید یا خالی به اداره مربوطه بدهد. زمان ارائه پلمپ دفاتر تیرماه هرسال می‌باشد که اصولاً اواخر هرسال نسبت به گرفتن پلمپ اقدام می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر مالیاتی :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 • کپی روزنامه رسمی تأسیس شرکت یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت
 • مهر شرکت

روش گرفتن پلمپ دفاتر مالیاتی :

شرکتی که برای دریافت پلمپ دفاتر قانونی خود به اداره ثبت مراجعه می‌کند باید در ابتدا اظهارنامه خود را تحویل دهد تا بر اساس آن تعداد پلمپ دفاتر مشخص شود برگه اظهارنامه را باید مدیر شرکت یا موسسه کامل کند و مهر شرکت نیز با ذکر شماره ثبت شرکت یا موسسه در آن قید شود.
با توجه به گفته‌های بالا اگر شرکت یا موسسه‌ای هنوز مهر مربوطه خود را تهیه نکرده باشد می‌توانند جهت اخذ پلمپ دفاتر اقدام کند ولی شماره ثبت شرکت حتماً باید در برگه اظهارنامه پلمپ دفاتر ذکر شود و همچنین تمامی اطلاعات مدیرعامل شرکت و آدرس در آن برگه نوشته شود.
اگر مراجعه‌کننده نماینده یا وکیل شرکت باشد باید در پایین ورقه مشخصات کامل خود را ذکر و کارت شناسایی نیز همراه داشته باشد. بعد از گرفتن دفاتر تجاری آن اوراق مربوطه که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر است را تکمیل و به اداره ثبت می‌بریم و به قسمت پلمپ دفاتر تجاری مراجعه می‌کنیم.

چگونگی ارائه پلمپ دفاتر:

۱-دفاتر تجاری را به متصدی مربوطه در دارایی تحویل می‌دهیم .این دفاتر باید به ترتیب ثبت‌شده باشد.
۲-پس از تکمیل اظهارنامه پلمپ دفاتر و مهرو امضا شرکت که در آن ثبت‌شده را تحویل می‌دهیم و تعداد صفحات دفاتر روزنامه و کل دارایی را در آن ذکرمیشود واگرتعداد دفاتر زیادترازکل و یک روزنامه باشد حتما باید با حرف درشت دربالای اظهارنامه نوشته شود.
آخرین مرحله اینگونه است که برای امضا دفاتر به مسئول پلمپ دفاتر مراجعه میکنیم.
شخص مسئول موظف است که دقت زیادی درتکمیل شدن اوراق اظهارنامه به طور صحیح داشته باشد و تمامی دفاتر با خط خوانا نوشته‌شده باشد و مهم این است که دفاتر باید سفید باشد وقتی‌که از همه جهات کنترل شد با تاریخ که هم با حروف هم با عدد نوشته‌شده است باید امضا گردد.
انجام مراحل اداری پلمپ دفاتر فقط یک روز زمان می‌برد و بین ۲۰ تا ۳۰ روز زمان لازم دارد تا دفاتر قانونی پلمپ شده توسط اداره پست به دست موکل برسد.
برای فرار از مالیات به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که اطلاعات دفاتر قانونی را غیرواقعی ثبت کنیم.
زیرا اگر اطلاعات در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک نادرست باشد ویااینکه اظهارنامه را برای ۳ سال ارائه ندهیم دارای مجازات حبس از ۳ ماه الی ۲ سال و جریمه محرومیت از همه معافیت‌های قانونی هستیم.
دفاتر هرسال باید تا پایان اسفندماه سال قبل پلمپ شده باشد و بهتراست متقاضیان حداکثر تا پایان دی‌ماه هرسال نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام نمایند چون در ماه‌های آخر سال ازدحام کاری بیشتراست.

شرایط اخذ پلمپ دفاتر تجاری :

در ابتدا جهت اخذ پلمپ دفاتر باید درسایت اداره ثبت شرکت‌ها ثبت‌نام سامانه‌ای را انجام دهیم و علاوه بر آن فرم اظهارنامه را تکمیل نماییم یعنی اظهارنامه پلمپ دفاترراازسایت می‌گیریم و تکمیل می‌نماییم.
این اوراق اظهارنامه را با مدارک شرکت به اداره پست ارسال می‌کنیم و اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرس ثبتی شرکت ارسال می‌نماید.
بنابراین اگر شرکت در این مدت‌زمان تغییر آدرس داشته‌اند باید نسبت به تنظیم و ثبت صورت‌جلسه تغییرات خود اقدام نمایند تا دفاتر ارسالی از سوی اداره ثبت با مشکل مواجه نشود.

مدارک موردنیاز پلمپ دفاتر:

کپی شناسنامه مدیرعامل و مهرشرکت
اگر نماینده یا وکیل شرکت این کار را انجام می‌دهد نامه مهرو امضاشده شرکت را باید همراه داشته باشد.
آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی را باید ارائه دهیم.
اظهارنامه پلمپ دفاتر را باید تکمیل کنیم.
درخواست دفاتر تجاری را داشته باشیم.
آدرس دقیق پستی و کد پستی شرکت را ارائه دهیم .
بر اساس ابلاغیه جدید اداره ثبت جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری مودیان گرامی هرچه زودتر برای اخذ پلمپ دفاتر مالی سال آینده باید اقدام نمایند.
زیرا روال اولیه جهت اخذ پلمپ دفاتر به‌طور ثبت سامانه‌ای می‌باشد که درسایت اداره ثبت شرکت‌ها باید ثبت‌نام صورت بگیرد سپس فرم اظهارنامه که درسایت است را تکمیل نموده و پرینت آن فرامی‌گیریم و در کنار مدارک دیگر شرکت به اداره ثبت ارسال می‌کنیم و دفاتر جدید را به آدرسی که در ثبت سامانه قیدشده است ارسال می‌نماید. و باید توجه داشت به‌هیچ‌عنوان آدرس شما نباید سوری باشد زیرا درزمان ثبت سامانه دیگر امکان تغییر آدرس نیست و دفاتر به همان آدرس ارسال خواهد شد.

عوامل رد دفاتر پلمپ

 • اگر دفاتر ارائه‌ شده به نحوی از پلمپ خارج‌شده یا یک یا چند برگه در آن کم باشد.
 • اگر یک یا چند فعالیت مالی و پولی در آن ثبت‌ نشده باشد
 • اگربراساس تاریخ وقوع آن‌ها ثبت‌نشده باشد
 • ثبت کردن تمامی یا قسمتی از فعالیت‌های در حاشیه
 • تراشیدن یا پاک کردن نوشته‌های دفاتر به‌منظور سوءاستفاده
 • جای خالی بیش‌ازحد در صفحات سفید باشد
 • بستانکارشان حساب‌های بانکی یا نقدی
 • تاخیرداشتن دفاتر روزنامه ودفاترمشاغل زائد

 

در صورت داشتن هرگونه سؤال در زمینهٔ اخذ پلمپ دفاتر تجاری خود با ما تماس بگیرید:

۴۳۹۰۲۰۰۰