ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هولدینگ

شرکت هولدینگ، شرکت مادر، شرکت کنترل کننده، شرکت دارنده، شرکت مالک یا به انگلیسی Holding Company به شرکت سهامی (خاص – عام ) گفته می شود که دارای چند شرکت زیر مجموعه می باشد و کنترل این شرکت ها ی زیر مجموعه به طور مسقتیم توسط مدیران و هیات مدیره شرکت اصلی انجام می پذیرد. شرکت هلدینگ در حقیقت باعث هم افزایی می گردد. اینگونه شرکت ها تولید ندارند و نقش تصمیم گیری در امور مالی را بر عهده دارند.

ثبت شرکت هولدینگ با خرید قسمت بزرگی از سهام یک شرکت دیگر می تواند حق رای داشته باشد که در این صورت به شرکت دوم، شرکت فرعی یا وابسته می گوییم.
شرکت فرعی از لحاظ قانونی یک شرکت مجزا تلقی می گردد اما تحت نظر شرکت هلدینگ می باشد.
فقط شخصیت حقوقی قادر به تشکیل یک شرکت هلدینگ می باشد .

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هولدینگ

مدارک لازم جهت ثبت شرکت هولدینگ:

– آگهی تاسیس شرکت مادر
– مدارک ثبت شرکت ها ی زیر مجموعه
– کپی مدارک هویتی نماینده های زیر مجموعه
– عدم سوء پیشینه نماینده های زیر مجموعه
اگر قبل از نام شرکت عبارت ” هولدینگ” ذکر شده باشد لازم است قبل از ثبت شرکت، مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شود. در غیر این صورت لازم نیست.
ثبت شرکت تهران ثبت با تجربه کافی در زمینه ثبت شرکت انواع شرکت هلدینگ می تواند شرکت هلدینگ شما را در کمترین زمان ممکن ثبت کند. کافی است با سامانه تخصصی ثبت شرکت تهران به شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت یک شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص ۵۰ میلیارد ریال و برای شرکت از نو ع سهامی عام ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.