شناسه ملی شرکتها

شناسه ملی شرکت ها

شناسه ملی اشخاص حقوقی

شناسه ملی شرکت ها چیست ؟

شناسه ملی شرکت ها یک کد ۱۱ رقمی است که شناسنامه شرکت ها میباشد . شناسه ملی شرکت ها همانند شناسه ملی برای اشخاص حقیقی یا همان کد ملی است .شناسه ملی شرکت ها مختص به خود آن شرکت است و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود، با استفاده از شناسه ملی می توان اطلاعات کلی از شرکت ثبت شده به دست آورد.

شناسه ملی شرکتها

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

سامانه اختصاصی شناسه ملی اشخاص حقوقی:

اطلاعیه هیأت ماده  ۱۶ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱   اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ” آیین نامه همه اشخاص حقوقی”منجمله دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و عمومی را موظف به دریافت شناسه ملی نموده است. با توجه به اجرایی شدن این آیین نامه از اوایل سال جاری، انجام هرگونه معاملات، دریافت و ارایه خدمات صرفاً با ارایه شناسه ملی امکان پذیرخواهد بود.
به منظور سهولت در پی گیری ثبت و دریافت شناسه ملی، اسامی دستگاه های متولی و نمایندگان آنها به همراه شماره تلفن های مربوطه اعلام می گردد. ضروری است مشمولین هر یک از بخش های ذیل صرفاً از طریق نمایندگان ذکر شده در قسمت مربوطه پی گیری و اقدام لازم را به عمل آورند.

الف ) کلیه شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری جهت ثبت و دریافت شناسه ملی به مدیریت ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک محل اقامت قانونی خود مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که شناسه ملی کلیه شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها، از قبل تولید شده است.
ب ) کلیه احزاب، گروه های صنفی و مردم نهاد که با مجوز وزارت کشور تأسیس می شوند، موظفند جهت ثبت و دریافت شناسه ملی به مدیریت ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک محل اقامت قانونی خود مراجعه نمایند.
ج ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه مساجد، موقوفات و بقاع متبرکه از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه انجام می پذیرد.
د ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پایگاه و توسط نماینده وزارت کشور پی گیری می شود.
ه ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دانشگاه ها، پژوهشکده ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به انجام می رسد.
و ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و خصوصی توسط مدیریت ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک محل اقامتگاه قانونی آنها انجام می پذیرد.
ح ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دانشگاه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آن وزارتخانه و از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به انجام می رسد.در صورتی که مالکیت این دسته از اشخاص حقوقی متعلق به بخش خصوصی باشد، بایستی از طریق مدیریت ثبت شرکت های محل اقامت قانونی آنها ثبت و شناسه ملی دریافت نمایند.
ط ) ثبت و اختصاص شناسه ملی به شهرداری ها و دهیاری ها از طریق صفحه اختصاصی وزارت کشور به انجام می رسد.
ی )ثبت و اختصاص شناسه ملی به کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان ها و شرکت های تابعه آنها توسط ستاد دستگاه های مربوطه و از طریق صفحه اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور )امور توسعه دولت الکترونیک) صورت می پذیرد.

شناسه ملی یک شرکت به ما کمک می کند تا اطلاعات زیر را بدست بیاوریم:

۱- ثبت کننده شخصیت حقوقی
۲- شناسه ملی
۳- تاریخ تاسیس
۴- تاریخ ثبت شرکت
۵- نام شخصیت حقوقی
۶- نوع شخصیت حقوقی
۷- شماره ثبت شرکت
۸- واحد ثبتی
۹- کدپستی
۱۰- محل اقامت قانونی
تمامی شرکتها و موسساتی که ثبت شده اند ، یا بهتر بگوییم کلیه اشخاص حقوقی کشور باید در این سامانه وجود داشته باشند و این سامانه مرکزی جهت استعلام معتبر بودن و یا عدم اعتبار اشخاص حقوقی می باشد.

همان طور که گفته شد سامانه شناسه ملی محلی است برای استعلام اعتبار اشخاص حقوقی و اطلاعات کلی که شامل ۱۰ مورد بالا می باشد را به ما می دهد، اما برای گرفتن اطلاعات بیشتر از شرکت و یا موسسه راه های دیگری نیز وجود دارد، مثلا  سامانه روزنامه رسمی کل کشور راهی دیگر برای دریافت اطلاعات  بیشتر از شرکتها و موسسات می باشد.

شناسه ملی شرکتها

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران

رتبه مشاور چیست؟

رتبه بندی مشاوران یا رتبه بندی مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.سازمان، رتبه بندی مشاوران را ، در پایه های “سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.هر مشاور میتواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید. همان گونه که می دانید شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شودلذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

رتبه بندی مشاوران

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر میباشد:

۱ -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲ -دارا بودن تحصیلات تخصصی حداقل کارشناسی برای هریک از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور شرکتهای مشاور الزامی است.
۳-در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیتهای موثر در کارهای خدمات مشاوره، پیمانکاری، طرح وساخت بطور کلی در زمینه فعالیتهای نظام فنی و اجرایی نباشد.
۴-انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتها مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد .
۵-تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکت ها ی مدیریت طر ح و مؤسسات و شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند استفاده نشده باشد.
۶-اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها ضروریست

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه سه و به شرح زیر میباشد:

الف ) نیروی انسانی متخصص طبق آیین نامه مشاوران
ب ) ساختار مدیریتی
پ ) امکانات پشتیبانی

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو به شرح زیر میباشد:

الف نیروی انسانی متخصص
ب کارهای انجام شده
پ ساختار مدیریتی
ت امکانات پشتیبانی
شرکتهای متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاری موردنیاز حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی پایه و یا تفصیلی با موضوع محوری و اصلی تخصص مربوطه ارائه نمایند. مبلغ پروژه شاخص پس از تعدیل بایستی بیش از ۷۵ درصد حق الزحمه پایه دو تخصص مربوطه باشد. درصورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاک عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود

رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد.

۱- مطالعات امکان سنجی طرح شامل معرفی طرح ، توجیه فنی، مالی (بازار و برگشت سرمایه) ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی شاخص هایی که منجربه پذیرش و یا رد طرح می گردند.

۲- مطالعات بنیادی، عملی و مبتنی بر توسعه

۳- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

۴-تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

۵-طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

۶-کنترل مهندسی

۷-کنترل اجرای پروژه، نصب و بهره برداری

۸-برنامه ریزی و کنترل طرح

۹-خدمات مهندسی ارزش

۱۰-طراحی و اجراء سیستم های کیفیت

۱۱-خدمات مدیریت و مدیریت پروژه

۱۲-خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

۱۳-سنجش و ارزشیابی طرح ها

۱۴-خدمات مطالعات آماری

رتبه مشاور در رشته های زیر نیز می تواند فعالیت نماید:

 • معماری و شهرسازی
 • راه و ترابری
 • آب
 • کشاورزی
 • انرژی
 • پست و مخابرات
 • صنعت
 • معدن
 • نفت و گاز
 • مطالعات آماری
 • میراث فرهنگی
 • خدمات مدیریتی
 • خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 

حدود خدمات و وظایف مشاوران حقوقی(شرکتها):

 • مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح را توجیه می نماید ؛
 • مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای ؛
 • مطالعات موضوعی، جامع، بخشی و میان بخشی ؛
 • تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی ؛
 • طراحی مفهوم، پایه، تفضیلی و اجرایی ؛ کنترل و تضمین کیفیت مهندسی ؛
 • نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری ؛
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ؛  خدمات مهندسی ارزش ؛
 • طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت ؛
 • خدمات مدیریت و مدیریت طرح ؛
 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی ؛
 • پایش و ارزشیابی طرحها ؛ خدمات مطالعات آماری ؛
 • تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه ؛
 • عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها ؛
 • انجام خدمات تخصصی تحقیقاتی و  اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها
 • عوامل امتیاز آور مشاوران حقیقی:
 • مقطع تحصیلی ؛
 • معدل ؛
 • تجارب مفید و مؤثر ؛
 • آزمون ادواری ؛
 • سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور و اجرائی ؛
 • سوابق مدیریت ؛
 • دوره های آموزشی ؛
 • مقالات علمی ؛
 • تحقیقات، تألیفات، ترجمه ها و طرحهای ارزنده ؛
 • حضور در سمینارها و کنفرانسها ؛
 • کسب رتبه در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری ؛
 • کسب رتبه در المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی و اختراعات، اکتشافات، تحقیق و به نژادگری (برگزیده مسابقات و جشنواره های معتبر داخلی و خارجی).
 • عوامل امتیاز آور مشاوران حقوقی:
 • مقطع تحصیلی و تجارب مفید و مؤثر مدیرعامل، هیئت مدیره و افراد فنی ؛ سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور توسط شرکت ؛ امکانات و تجهیزات شرکت ( مساحت دفترکار، کتابخانه، رایانه ، چاپگر، پلاتر و تجهیزات فنی و اداری)

 

گرایشهای رتبه بندی مشاوران حقوقی(شرکتها):

اشخاص حقوقی می توانند با برخورداری از نیروی کارشناسی مورد نیاز برای گرایشهای زیر درخواست تعیین صلاحیت و رتبه بندی نمایند که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مطابق ضوابط و شرایط صلاحیت شرکت را بررسی می نماید.

 • دام و طیور
 • جنگل، مرتع و آبخیزداری
 • شیلات و آبزیان
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • زراعت و باغبانی
 • آب و خاک و امور زیربنائی و مکانیزاسیون
 • علوم و صنایع کشاورزی
 • آموزش، ترویج، پژوهش و فنآوری
 • پارک و فضای سبز
 • گیاهپزشکی

 

رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک

 اخذ رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی

شرکت های انفورماتیکی به شرکت هایی اطلاق می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده باشند و موضوع فعالیت آنها صرفا در زمینه انفورماتیک باشد. این گونه شرکت ها برای بستن قراردادهای دولتی و احراز صلاحیت نیاز به اخذ رتبه بندب انفورماتیک دارند که از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) صادر می گردد. در ارزیابی رتبه بندی  انفورماتیک ملاک های نیروی انسانی، درآمد و پارامتر رضایت مشتری (به عنوان ضریب کاهنده امتیاز) موثر هستند. رتبه بندی  انفورماتیک به صورت ۱ تا ۷ بوده که در آن رتبه ۷ پایین ترین و رتبه ۱ بالاترین درجه را دارد. شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط لازم باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه ۷ را اخذ نمایند. گواهی رتبه بندی  انفورماتیک به مدت یک سال اعتبار دارد و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.

رتبه بندی انفورماتیک

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در ۱۵ شاخه زیر انجام می گیرد:

۱- ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
۲- تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe
۳- تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
۴- تولید و ارائه قطعات و ملزومات
۵- تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
۶- ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
۷- ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
۸- خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
۹- شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
۱۰- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
۱۱- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
۱۲- آموزش و پژوهش
۱۳- خدمات پشتیبانی
۱۴- سیستم‌های ویژه
۱۵- سیستم های اتوماسیون صنعتی

برای اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. ملاک تمام وقت بودن ارائه فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: ۱۰ سال-فوق دیپلم کامپیوتر: ۴ سال-فوق دیپلم در رشته های مرتبط: ۶ سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: ۸ سال) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های فوق باشد.

پارامتر نیروی انسانی:

در پارامتر نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در فهرست بیمه بررسی می شود. این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۷۰ درصدی دارد.

پارامتر درآمد:

در محاسبه این پارامتر در رتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها ملاک اصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود. این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۳۰ درصدی دارد.

ضریب کاهنده رضایت مشتری:

هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت ۴ سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.

نگاهی به تغییرات جدید رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک

اگر برای حضور در مناقصه‌های دولتی نیازی به داشتن رتبه از شورای‌عالی انفورماتیک نبود، هیچ شرکتی تا به این اندازه زحمت نمی‌کشید تا در رتبه‌بندی این شورا شرکت کند. این اعتقاد بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری نسبت به رتبه‌بندی این شورا است. رتبه‌بندی که شرکت‌ها به اجبار برای حضور در  مناقصات و عقد قراردادهای دولتی باید  دریافت  کنند. شورای عالی انفورماتیک که زمانی قوی‌ترین و مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در عرصه انفورماتیک و آی تی به شمار می‌آمد حالا صرفا با اتکا به سیستم امتیازدهی و رتبه‌بندی توانسته حضور کمرنگ خود در این عرصه را حفظ کند.هر چند بسیاری معتقدند عملا امروزه سازمان‌های دولتی برای خرید محصول یا خدمات از بخش خصوصی توجهی به رتبه شرکت‌ها ندارند و صرفا داشتن آن را مانند یکی از ده‌ها موارد قانونی و در عین حال غیرضروری می‌دانند که برای انجام روال قانونی یک مناقصه یا مزایده باید رعایت شود

فرآیند درخواست رتبه بندی انفورماتیک

 • درخواست نام کاربری و گذرواژه

 • مراجعه به سایت ساجات به نشانی www.sajat.mporg.ir و  ثبت نام در آن برای  دریافت ” شناسه کاربری و گذر واژه از سیستم”
 •  تکمیل فیلدهای اطلاعاتی لازم

۲ تشکیل پرونده الکترونیکی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه

 • تکمیل فرم‌های اطلاعاتی (شامل: اطلاعات عمومی، سهامداران و هیات مدیره و پرسنل، خود اظهاری و پرسشنامه ومجوزهای تولید و قراردادها) و بارگذاری آنهاطبق راهنمای مندرج در سایت.لطفا همزمان با ارجاع پرونده الکترونیکی به دبیرخانه شورا نسبت به ارسال مدارک فیزیکی به آدرس دبیرخانه که در قسمت تماس با ما درج شده است اقدام نمایید

۳– فهرست مدارک الکترونیکی مورد نیاز برای بارگذاری:

۱- فایل اسکن شده روزنامه رسمی تأسیس شرکت
۲-فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت
۳- فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر نام شرکت
۴- فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت
۵- فایل اسکن شده مدرک تحصیلی + صفحه اول شناسنامه + تصویر پشت و رو +کارت ملی + برای آقایان کارت پایان خدمت مدیرعامل + یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد و ممهور به مهر شرکت
۶- فایل اسکن شده مدرک تحصیلی + صفحه اول شناسنامه + تصویر پشت و رو + کارت ملی + برای آقایان کارت پایان خدمت کارشناس اول + یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد و ممهور به مهر شرکت
۷-فایل اسکن شده مدرک تحصیلی +صفحه اول شناسنامه + تصویر پشت و رو کارت ملی + برای آقایان کارت پایان خدمت+ کارشناس دوم + یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد و ممهور به مهر شرکت
۸- فایل اسکن شده سه لیست بیمه اخیر شرکت(شامل دو کارشناس +مدیر عامل )
۹- فایل اسکن شده فیش‌های پرداختی سه لیست اخیر بیمه مذکورکه دو کارشناس و مدیر عامل در آن درج شده باشد.
اظهار نامه مالیاتی برای سال ۹۱

از اظهار نامه مالیاتی آخرین سال مالی ،به شرح صفحات زیر:

۱-فایل اسکن شده اظهارنامه مالیاتی سال۱۳۹۱ صفحات ۱٫۲٫۵٫۱۰٫۱۳ که شامل : صفحه ۲(بخش -ب محاسبه مالیات ) یاینداخذ گواهی رتبه‌ بندی و احرازصلاحیت صفحه ۵ (جدول۶) بر حسب آنکه کدام یک تکمیل شده و بزرگتر باشد و برای محاسبه  حقوق و دستمزد ،جمع کل ارقام مربوط به حقوق و دستمزد مندرج در صفحات ۱۰ (صورت سود و زیان) و ۱۳ (جداول شماره ۲۰٫۲۱) (برای شرکتهایی که اظهارنامه مالیاتی ۹۱ را وارد نموده اند)

اظهار نامه مالیاتی برای سال ۹۰

۱- فایل اسکن شده صفحه ۱ و ۴ و۶ و۹ که شامل در آمد مشمول مالیات و حقوق و دستمزد می شود سال ۱۳۹۰

برای سال ۱۳۹۱

۲- فایل اسکن شده برگ قطعی عملکرد یا صفحات ۱٫۴ اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰(برای شرکتهایی که اظهارنامه مالیاتی ۹۱ را وارد نموده اند)

برای سال ۱۳۹۰

۲-فایل اسکن شده برگ قطعی عملکرد یا صفحه ۱ و ۳  اظهارنامه مالیاتی سال ۸۹

۳-در قسمت پرسشنامه (بیمه سال۱۳۹۰)زمانی در حالت بلی قرار دهید که اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰ را دارا نباشید.
۴-فایل اسکن شده تعهد نامه رعایت قوانین که در سربرگ شرکت تایپ شده باشد و به امضا صاحبان امضا وممهور به مهر شرکت باشد

۴ارجاع پرونده الکترونیکی تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

۵ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

مدارک فیزیکی

۱-تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۱ طبق صفحاتی که در سیستم بارگذاری نموده اند ، توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.
۱-تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ طبق صفحاتی که در سیستم بارگذاری نموده اند ، توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.
۲-تصویربرگ قطعی عملکرد مالیات سال ۳۹۰ یاصفحه ۱و۳ اظهار نامه مالیاتی سال۹۰ که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.

۲- تصویربرگ قطعی عملکرد مالیات سال ۸۹ یا صفحه ۱و۳ اظهار نامه مالیاتی سال ۸۹ که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابراصل شده است.

۳- تصویر لیست‌های بیمه ۱۲ ماه سال .. ۱۳

۴- تعهدنامه رعایت قوانین مندرج در سر برگ شرکت به همراه مهر و امضای مدیر عامل

۵- نامه درخواست مندرج در سر برگ شرکت به همراه مهر و امضای مدیر عامل

۶-تعهدنامه برای ارائه روزنامه رسمی اصلاح موضوع فعالیت شرکت )برای شرکت‌هایی که با نظر دبیرخانه شورا موضوع فعالیت خود را می‌باید تغییر دهند و صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ها

۷-تعهدنامه برای ارائه لیست‌های بیمه ماه‌های بعد )برای شرکت‌های جدید التأسیس و شرکتهایی که کارشناس جدید دارند یا کارشناس را تغییر داده اند)

۸- برچسب آدرس حاوی نام و نشانی و کد پستی ۱۰ رقمی شرکت

۹- تصویر آخرین اساسنامه شرکت

مدارک را به آدرس زیر ارسال نمایید
توجه: مدارک فوق می‌بایست به نشانی (تهران – میدان بهارستان- خیابان دانش سرا-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور – ساختمان شماره ۵- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) ارسال گردد.   کد پستی:۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱

۶پی‌گیری و رفع نواقص پرونده

مراجعه به کارتابل الکترونیکی شرکت با استفاده از نام کاربری وگذرواژه

مراجعه به بخش “تارخچه تقاضا” و رفع نواقص پرونده طبق موارد ذکر شده در پرونده الکترونیکی شرکت.

۷دریافت گواهی رتبه‌بندی انفورماتیک

پس از انجام کامل و دقیق مراحل فوق، گواهی رتبه‌بندی شرکت صادر و
به آدرس شرکت ،( پست) خواهد شد.

 

ثبت مادرید

ثبت مادرید

ثبت مادرید یا ثبت جهانی

سیستم ثبت مادرید

با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی می توان دریافت که به منظورحمایت از برند تجاری  درسطوح جهانی براساس  این کنوانسیون لازم است  که  صاحب اثر  (شخص حقیقی یا حقوقی)  بطور مجزا تعدادی تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، بفرستد. به همین دلیل  با هدف تسهیل روند ثبت بین المللی و نیز خورداری از  حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را به منظور  حمایت از مالکیت صنعتی براساس مفاد  کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم  ثبت مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی برند و علامت تجاری  تصویب نمودند.ثبت مادرید از  دو معاهده به همراه یک آیین نامه مشترک تشکیل می گردد : موافقتنامه مادرید مصوب سال  ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن که در سال ۱۹۸۹به تصویب رسید امروزه سیستم ثبت مادرید متشکل از  ۸۵ عضو شامل کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد. به منظور درخواست ثبت بین المللی می بایست از طریق دفاتر مالکیت صنعتی درکشورهای عضو سیستم مادرید و پس از  ثبت در کشور مبداء اقدام نمود.

ثبت مادرید

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

مزایای استفاده از ثبت مادرید

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود امتیازاین سیستم اینست که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود. دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، میباشد.

مدرک لازم جهت ثبت بین المللی  مادرید:

موردنیازجهت فرایند ثبت بین المللی علامت تحت سیستم ثبت مادرید
۱- نامه تقاضای  ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای  مورد نظر
۲-معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و صاحبان امضاء همراه با مهرشرکت برای اشخاص حقوقی، و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
۳-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در  صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .
۴- اظهارنامه یا اصل گواهی نامه ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ثبت در پرونده یا   ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری .
۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس  از تعیین کشورهای موردنظرمتقاضی
۶- برگه تخمین هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
۷- رسید مربوط به پرداخت مبلغ مربوط به  بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند

 

 

مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای ۵  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت ۳۰ روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد ۱۲۴،۱۲۱ و ۱۲۵ این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی ۱۷۰ این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

 اسامی ۸۵ کشور عضو  سیستم  ثبت بین المللی مادرید :

آنتیگوا و باربادو -جمهوری چک – ایران – ماداگاسکار -سان مارینو-آلبانی  -آلمان-ایسلند – مقدونیه- سائوتومه و پرینسپ- ارمنستان- دانمارک  -ایتالیا-مغولستان  -سوریه-بن ایر -الجزیره -ژاپن- موزامبیک-سوازیلند- اتریش -استونی – کنیا- نامیبیا  -تاجیکستان -استرالیا  – مصر -قرقیزستان -نروژ – ترکمنستان- آذربایجان-اتحادیه اروپا – کره جنوبی -عمان  -ترکیه-بوسنی و هرزه گوین – اسپانیا – کره شمالی -لهستان -اوکراین  -بلغارستان -فنلاند -قزاقستان -پرتقال –آمریکا-بحرین- فرانسه- لیختن اشتاین-رومانی – اوزبکستان-بوتان-انگلستان–لیبریا-صربستان-ویتنام-بوتسوان-گرجستان- لسوتو -روسیه- زامبیا -بنلوکس-غنا-لیتونی – سودان-کوراکائو- بلاروس- یونان  -لتونی-سوئد -سوئیس – کرواسی –موروکو-سنگاپور -چین-مجارستان-موناکو-اسلوونی -کوبا-ایرلند-مولداوی-اسلوواکی -قبرس-سینت مارتین  – مونته نگرو-سییرالئون

ثبت مادرید تهران ثبت

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی

فرآیند و مدارک مورد نیاز ثبت یک شرکت دارویی :

جهت اخذ مجوز و ثبت شرکت دارویی برگه استعلام از وزارت بهداشت صادر می گردد.باید حتماَ بعد از تعیین نام در اداره ثبت شرکت ها و اقدام برای ثبت شرکت دارویی با مراجعه به وزارت بهداشت و طی مراحل قانونی اخذ مجوز فعالیت در این حوزه نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت خود اقدام نماید.صدور مجوز فعالیت و ثبت شرکت دارویی و شرکت پخش منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ می باشد.نحوه ی اولویت بندی متقاضیان ثبت شرکت دارویی پخش استانی به این شکل است که در اعطای مجوز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکت های تعاونی داروسازی خواهد بود و در صورت وجود چند متقاضی واجد شرایط اولویت بررسی بر اساس تقدم تاریخ ثبت درخواست می باشد.بدیهی است مطابق ماده ۱۰ آیین نامه،ثبت درخواست صرفاَ با ارایه ی کلیه ی مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی انجام خواهد پذیرفت.

ثبت شرکت دارویی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

ثبت شرکت دارویی  را می توان به دو صورت زیر انجام داد که هر یک شرایط و مدارک مورد نیاز مربوط به نوع شرکت را میخواهد که در بخش مقالات به طور کامل به آن‌ها پرداخته شده است.
۱- ثبت شرکت دارویی در قالب شرکت سهامی خاص
۲- ثبت شرکت دارویی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت دارویی از لحاظ نوع فعالیت و توزیع دارو به شرح زیر تقسیم میشوند:

مؤسسات دارویی :

شرکت تولیدکننده ، واردکننده و شرکتهای فوریتی واردات دارو که دارای مجوز فعالیت هستند و صلاحیت آنها مطابق قانون به تأیید رسیده است را موسسه دارویی گویند.

شرکت پخش سراسری :

شرکت دارویی ای که موضوع فعالیت آن در اساسنامه توزیع دارو قید شده است و با کسب مجوز‌های لازم ، به توزیع دارو ، شیرخشک ، مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی مجاز در سراسر کشور می پردازد و واسط بین مؤسسات دارویی مجاز و داروخانه هاست.

شعبه استانی :

بخشی از ساختار شرکت پخش سراسری است که تحت نظارت ستاد مرکزی آن شرکت و براساس ضوابط قانونی و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی و تحت نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، مسئول توزیع دارو می‌باشد.

شرکت پخش استانی:

شرکت دارویی ای است موضوع فعالیت آن در اساسنامه توزیع دارو می باشد و همانند شرکت پخش سراسری است با این تفاوت که در سطح استان به توزیع و پخش می‌پردازد .

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت دارویی مورد نیاز می باشد؟

۱-درخواست کتبی دریافت موافقت ثبت شرکت پخش سراسری یا استانی دارو

۲-تصویر اساسنامه شرکت با ذکر نوع فعالیت در خصوص پخش دارو

۳-تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و تغییرات شرکت

۴- عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل از پلیس بعلاوه ده

۵-نداشتن سوء فعالیت در امرهای دارویی و وزارت بهداشت

۶-فرم پر شده تعهد نامه شرکت

۷-معرفی نامه به صورت کتبا از معاونت غذا و دارو دانشگاه

مدیر عامل شرکت می بایست همزمان با درخواست تاسیس شرکت پخش ،مدارک ومستندات ذیل را طبق ضوابط ارائه نماید.پر واضح است صرفاَ به درخواست متقاضی که مدارک کامل مورد نیاز را ارائه نموده باشد،ترتیب اثر داده خواهد شد.
برای کلیه ی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل:

 • تابعیت ایران طبق قانون مربوطه
 • متدین به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی
 • ارائه برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال کادر نیروهای مسلح
 • حسن سابقه خدمت و فعالیت و توانمندی های لازم در حوزه دارو با تایید کمیسیون قانونی
 • ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد
 • تاسیس شعبه استانی شرکت پخش سراسری با معرفی اداره که نظارت بر امور دارو و مواد مخدر و تایید کمیسیون قانونی دانشگاه صورت می گیرد.
 • صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های پخش سراسری و استانی و تمدید آن ها با نظر کمیسیون قانونی مرکز صورت می گیرد و برای تاسیس شرکت پخش استانی نظر کمیسیون قانونی دانشگاه جهت بررسی موضوع در کمیسیون قانونی مرکز به اداره کل دارو ارسال خواهد شد.

نکته های مربوط به ثبت شرکت دارویی :

۱-اخذ جواز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکتهای تعاونی داروسازی می باشد.

۲-در صورت وجود چند تقاضا کننده دارای شرایط اولویت بررسی بر پایه تقدم تاریخ ثبت درخواست است.

۳-حداکثر ظرفیت پذیرش تقاضای موافقت اصولی پخش استانی به ازای تا پنجاه داروخانه یک شرکت پخش استانی است.

۴-صادر نمودن جواز فعالیت شرکت پخش بر پایه آنکه به احراز شرایط درج شده در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده بیست است.

چه کسانی دارای صلاحیت برای ثبت شرکت دارویی  هستند ؟

هر شخص حقوقی که در اساسنامه آن موضوع توزیع دارو به عنوان وظیفه اصلی شرکت ذکر گردد ، می تواند بر اساس ضوابط این آیین نامه درخواست ثبت شرکت پخش سراسری و یا شرکت پخش دارویی استانی کنند.

نکته: اعتبار موافقت اصولی به مدت زمان شش ماه است.

نکته: رسیدگی به موضوع فعالیت شرکت های پخش استانی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه اختیار داده است.

ثبت شرکت دارویی

 شرایط ورود دارو پس از ثبت شرکت دارویی

ورود هر نوع دارو از خارج از کشور توسط بخش خصوصی و یا دولتی و ترخیص آن ازگمرکات کشور و عرضه و فروش آنها در داخل کشور مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ مجوزهای لازم است.ورود هر نوع دارو مطابق فهرست اعلام شده از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو پس از انجام مراحل ثبت و و اخذ رأی از کمیسیون قانونی مجاز می باشد.

شرایط وارد کننده دارو

۱- هر شخصیت حقوقی می تواند پس از اخذ موافقت اصولی و ثبت شرکت دارویی جهت واردات داروی ساخته شده از اداره کل نظارت بر امور دارو و با رعایت ضوابط ثبت و ورود دارو، اقدام نماید.
۲- وارد کننده می باید در قالب شرکت اساسنامه و روزنامه رسمی و مجوز ثبت شرکت دارویی آن شرکت را با ذکر موضوع واردات داروی ساخته شده را به اداره کل نظارت بر امور دارو ارائه نماید.
۳- شرکت وارد کننده باید بتواند نمایندگی انحصاری کارخانه یا کارخانجات معتبر و مشخصی را ارائه نموده و یا اجازه فروش انحصاری محصولات دارویی آن کارخانه را در ایران داشته باشد.
۴- شرکت وارد کننده می باید یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط را به عنوان مسئول فنی معرفی نماید.
۵- شرکت وارد کننده پس از اخذ موافقت اصولی می تواند نسبت به معرفی داروی مورد نظر مطابق فهرست داروهای ایران با ذکر مشخصات دارو (نام ژنریک – نام تجارتی – شکل و دوز دارویی- نام کمپانی سازنده – نام کمپانی دارنده پروانه ساخت محصول و کشور مبداء) اقدام نماید.
۶-شرکت وارد کننده می باید مدارک ثبت را (بشرح آتی) پس از تأیید درخواست واردات دارو یا داروهای مورد نظر به اداره کل نظارت بر امور دارو ارائه نماید.
۷-شرکت دارویی وارد کننده می تواند با یکی از شرکتهای پخش سراسری قرارداد پخش منعقد یا نسبت به توزیع داروهای خود مطابق ضوابط ابلاغی اقدام نماید.
۸- شرکت دارویی وارد کننده جهت معرفی و تبلیغات در مورد داروهای وارداتی خود ملزم به رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

 

 

تغییر حق امضا مجاز

تغییر حق امضا

تغییر حق امضا

توضیحاتی کوتاه در خصوص حق و تغییر حق امضا مجاز شرکت

تغییرات در شرکت یکی از خدماتی است که معمولا شرکت ها پس از ثبت اولیه شرکت به آن نیاز دارند که از جمله این تغییرات تغییر حق امضا مجاز شرکت می باشد. برای تغییر و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای برای اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که به صورت ثبت آن تغییرات و تصمیمات (ثبت تغییرات شرکت) می باشد.بعد از ثبت شرکت ممکن است در بین اعضا هیئت مدیره شرکتها جابجایی صورت پذیرد و به تبعه آن حق امضای مجاز شرکت نیز ممکن است تغییر یابد.هر شرکتی دارای اوراق و اسنادی از جمله چک ،سفته، برات، قراردادها و هم چنین اوراق اداری است که باید توسط شخصی در شرکت که دارای سمت است امضا شود حال در زمان ثبت شرکت این حق به فرد یا افرادی داده شده که معمولا” مدیرعامل در نظر گرفته میشود.

تغییر حق امضا مجاز

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

بعد از ثبت شرکت اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا مجاز شرکت این مسولیت را به فرد دیگری از اعضا بسپارند و یا برای تمدید این حق اقدام به تنظیم صورتجلسه کنند. حق امضا مجاز در شرکت دارای دو بخش است:  چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و دیگری اوراق عادی و اداری است .اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقا” امضا کنند.

 

تغییر حق امضا مجاز شرکت را درصورت تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت می توان صورت  داد و برای ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره شرکت امکان پذیر است .شخص صاحب امضا می تواند از بین، اعضای هیئت مدیره(خارج از شرکا)،سهامداران ، شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیئت مدیره است و یا اینکه نماینده اشخاص حقوقی که به عنوان سهامدار یک شرکت دیگر هستند انتخاب گردد.در اعطا حق امضا مجاز شرکت می توان صاحبان حق امضا اوراق عادی و اداری را از صاحبان حق امضا اوراق تعهدآور جدا کرد.علاوه بر این امکان اعطا حق امضا مشترک و یا منحصر با استفاده از کلمات منفرداً و یا متفقاً صورت می گیرد مانند “مدیرعامل منفرداً و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً “.

جهت ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  جدید نیز مانند سایر صورتجلسات تغییرات پس از ثبت در سامانه اداره و امضا صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضا هیئت مدیره و ارسال آن از طریق پست به اداره ، درخواست مورد بررسی قرار می گیرد. مدارک مورد نیاز هم شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تأسیس می باشد.

نکته مهمی که در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرحق امضا مجاز شرکت  باید به آن توجه کرد این است که اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .

تغییر حق امضا و حق امضا مدیر عامل

مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتى که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» مدیرعامل شرکت فقط در حدود اختیارات تفویضى حق امضاء دارد یعنى امضاء به تنهایى و عمل حقوقى به تنهایى در جایى که چند نفر باید امضاء و عمل را انجام دهند خروج از اختیارات است و در نتیجه نماینده شرکت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقى او باطل می‌باشد.

مدارک لازم جهت تغییر حق امضا مجاز شرکت

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی تمام اعضاء
 • کپی آگهی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات

 

فرایند تغییر حق امضاء مجاز شرکت

 • تکمیل کردن فرم های مورد نیاز توسط کارشناس
 • ارائه مدارک به وکلا
 • امضا صورت جلسه توسط موکل و تنظیم آن توسط کارشناس
 • ارائه مدارک توسط وکیل به اداره ثبت شرکت ها
 • در صورت داشتن مشکل در پایان هر مرحله مشکل اعلام شده و توسط موکل  بر طرف شده و تائید می شود
 • تائید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
 • حدود یک هفته بعد از پیش تغییرات آگهی روزنامه رسمی منتشر می شود

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
در شرکتهای سهامی

نام شرکت : …………………………………
شماره ثبت شرکت : ………………………
سرمایه ثبت شده : ………………………
شناسه ملی : ………………………………
جلسه هیات مدیره شرکت ………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف : ۱ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی ………………… به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی……………………به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی………………به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء …………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د : به خانم /آقای …………………… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

 

 

تذکرات :
۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
۲ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد.
۳ـ صورتجلسه در ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

 

تغییر آدرس

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت ها به چه صورت می باشد؟

تغییر آدرس شرکت یا موسسه یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر. آدرس هر شرکت محلی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال ها در نظر گرفته و اعلام می شود. از اینرو حتما در اسرع وقت می بایست این تغییر به مراجع قانونی اعلام گردد.ایجاد شعبه یا شعبات جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد و همان مراحل طی خواهد شد. تغییر آدرس شرکتها دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد مثلا تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت و یا انتقال به شهر دیگر.

تغییر آدرس شرکتها

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

آیا پس از ثبت شرکت امکان تغییر آدرس شرکت وجود دارد؟

در جواب باید گفت که پس از ثبت شرکت و در هر زمان می توان نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام نمود ، تغییر آدرس در تمامی شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط سهامداران و یا شرکاء طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل انجاست.

چه زمانی حتما باید آدرس شرکت موثق باشد و شرکت مربوطه در آن مستقر باشد؟

به طور قانونی پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت شرکت ۲ ماه زمان لازم است تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت اقدام گردد ، اخذ کد اقتصادی دارای شرایط و مدارک خاصی است که به طور کامل در مطالب مخصوص به آن به آن پرداخته شده است ،اما یکی از مهم ترین مدارک مورد نیاز یرای این کار ارائه سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی و کد رهگیری دار از آدرس شرکت و به نام شرکت می باشد.

تغییر محل شرکت سهامی خاص

معمولا توصیه می‌شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود. چون در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با جابه‌جا شدن محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود. به هر حال اگر شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا کرد مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییر شرکت سهامی به شرح زیر خواهد بود.

الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیأت‌مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می‌کند. هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.بنابراین تاسیس شرکت به تنهایی دارای تشریفات و مراتبی نیست بلکه شرکت در طول حیات خود با برخی تغییرات روبه‌رو می‌شود که باید برای انجام آن اقداماتی انجام شود.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

جهت تغییر آدرس یک شرکت با مسئولیت محدود در محدوده حوزه ای که شرکت در آن ثبت شده است، لازم است مراحل ذیل طی شود:

 1. جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود  لازم است مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شده و صورتجلسه‌‌ای مبنی بر این تغییر تنظیم شده و توسط همه شرکاء شرکت با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک امضا گردد. (در صورتی که اعضای شرکت بیشتر از ۱۲ نفر باشند می‌بایست کلیه اعضای هیأت نظار نیز ذیل صورتجلسه تنظیم شده را امضاء کنند.)
 2. صورتجلسه تنظیمی می‌بایست ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به‌وسیله یکی از اعضای شرکت و یا وکیل رسمی شرکت به همراه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

مدارک لازم:

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت (در صورتی که شرکت هیأت نظار داشته باشد، کپی مدارک کلیه اعضای هیأت نظار)
 2. کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس شرکت
 3. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در صورتیکه شرکت تغییراتی داشته باشد.

آیا تغییر آدرس فقط از طریق مجمع قابل انجام است؟

در اکثر شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای مسئولیت محدود ،پس از بند ۳ اساسنامه تبصره ای قید شده که در آن اختیار تغییر محل شرکت را به هیئت مدیره نیز می دهد ،این تبصره به این صورت است : هیئت مدیره می تواند به هرکجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.

اما به غیر از هیئت مدیره مجمع عمومی نیز می تواند محل شرکت را تغییر دهد ،منظور از مجمع ، سهامداران و یا شرکاء در شرکت می باشند که با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
 • در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

فرآیند و مراحل تغییر آدرس شرکت

 1. تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس
 1. تحویل مدارک به وکلا
 1. صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
 1. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 1. در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 1. تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
 1. تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی

 تغییر آدرس شرکت

اخذ پروانه بهره برداری

اخذ و ابطال پروانه بهره برداری

اخذ و ابطال پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری چیست؟

پروانه بهره برداری مجوزی است که برای تمامی فعالیت‎ها‎ی واحدهای صنعتی صادر می شود. پروانه بهره برداری در صورتی قابلیت صدور دارد که در تمامی بخش ها اقدامات لازم برای راه اندازی کارها انجام شده باشد از جمله این اقدامات تامین زمین تاسیسات، احداث ساختمان، نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی می باشد که تمامی واحدها صنعتی که به فعالیت‎های اقتصادی مشغول می‎باشند می‎توانند با داشتن شرایط در جهت اخذ و یا ابطال پروانه بهره برداری برآیند.

اخذ پروانه بهره برداری

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

محاسن برخورداری از پروانه بهره برداری

 1. می توانید در هر صنفی که می خواهید به راحتی به نام خود برند به ثبت برسانید.
 2. جهت استفاده از تسهیلات بانکی
 3. در صورت داشتن فعالیت های  هنری از دادن مالیات معاف هستید.
 4. کسانی که دارای پروانه بهره برداری هستند و از تسهیلات بانک (وام) استفاده کرده انددر صورت عقب افتادن اقساط ملزم به پداخت جرایم نیستند و امکان بخشیدن آن ها وجود دارد.
 5. امتیاز دریافت انواع گواهینامه را دارند.
 6. اخذ پروانه بهره برداری به شما این امکان را می دهد که در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت کسب سود و همچنین معرفی مجصولات خود شرکت کنید.
 7. از تمامی تشویقات وزارت صنعت بهره مند هستند.

آیین نامه اخذ پروانه بهره برداری

تمامی واحدهای صنعتی که جهت نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی اقدام نمایند اعم از اینکه جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس داشته یا نداشته نباشند، با رعایت مجموعه‎ای از دستورالعمل‎ها‎، موظف به اخذ پروانه بهره برداری می‎باشند.

۱- تولید آزمایشی در حکم نصب، راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید محصول در یک دوره مشخص به صورت انبوه است. تشخیص این امر بر عهده سازمان صنایع و معادن استان مربوطه می‎باشد.

۲-اخذ پروانه بهره برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان ممنوع می‎باشد.

۳-صدور پروانه بهره برداری برای آن بخش از ظرفیت کل که آماده بهره برداری است، بلامانع می‎باشد.

۴- تغییر ظرفیت بدون رعایت تشریفات ماده ۱ و با رعایت ظرفیت‎های مندرج در ضوابط استقرار، در پروانه بهره برداری به صورت ظهر نویسی انجام می‎شود.

۵-انتقال به شهرکهای صنعتی مجاز، برای واحدهای دارای گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسائی، بر اساس بند (۲ و ۳) صورتجلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۴ شورای عالی صنایع و تحت مقررات و ضوابط دستورالعمل پروانه بهره برداری انجام می‎شود.

۶-ارائه خدمات به واحدهای دارنده کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی نظیر واحدهای دارنده پروانه بهره برداری انجام خواهد شد، اما تغییر نوع تولید، توسعه، افزایش عرصه فعالیت برای این واحدها منوط به انتقال آنها به شهرکهای صنعتی، مجاز خواهد بود.

۷-تاریخ اخذ پروانه بهره برداری همان تاریخ بهره برداری محسوب می‎شود و هدف از آن ایجاد متناسب سازی و وحدت رویه اخذ پروانه بهره برداری بخش تولید با رویکردهای جدید صنعتی می‎باشد.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری

 • ارائه درخواست متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیا
 • استعلام از دستگاه‎ها‎ی ذیربط (محیط زیست‏‏، مرکز بهداشت، کار و امور اجتماعی، اداره نظارت بر مواد غذائی و داروئی و …)
 • تکمیل و ارائه فرم پروانه بهره برداری
 • بازدید کارشناس، تعیین ظرفیت واحد و تایید مندرجات فرم تکمیل شده
 • پرداخت هزینه تمبر پروانه بهره برداری
 • اخذ پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری

 • فیش واریزی عوارض مجوزی فعالیت اقتصادی
 • تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 • تصویر شناسنامه  کارت ملی برای متقاضیان حقیقی
 • ارائه پایان کار ساختمانی از سازمان عمران و توسعه شهری
 • موافقت استاندارد برای واحد‎ها‎ی مشمول استاندارد اجباری
 • تصویر مصداق سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کسب و کار
 • کسب تایید از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی برای واحدهای مواد غذائی، داروئی و بهداشتی
 • کسب تایید از استانداری، اداره کل محیط زیست بهداشت و کار و امور اجتماعی در خصوص پروژه مربوطه

تغییرمکان واحدهای دارنده پروانه بهره برداری

در صورت تغییر مکان جغرافیائی واحدها،تغییرات در پروانه بهره برداری بصورت زیر انجام می شود.

چنانچه تغییر مکان در محدوده یک استان باشد،پروانه بهره برداری قبلی دریافت، وابطال شده ، پروانه بهره برداری جدید با روش مندرج در ماده ۱ از طریق سازمان صنایع و معادن استان مربوطه صادر می گردد.(در پروانه جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

چنانچه تغییر مکان از استانی به استان دیگر باشد(به جزء در محدوده ۱۲ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان ) بنا به درخواست متقاضی پروانه بهره برداری قبلی توسط سازمان صنایع و معادن مبداء دریافت و ابطال شده، با رعایت مفاد ماده ۱ این دستور پروانه بهره برداری جدید توسط سازمان صنایع و معادن مقصد صادر میگردد.

آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه ،دستگاه های اجرایی و سازمانهای وابسته به آنها موظفند پیش از صدور پروانه بهره برداری به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.

حداکثر زمان صدور پروانه بهره برداری از تاریخ تکمیل فرمها و دریافت مدارک ۱۵ روز است.

معاونت امور تولید مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل منوط به تصویب وزیر صنایع ومعادن می باشد.

ابطال پروانه بهره برداری

سازمان صنایع ومعادن استانها می توانند در هریک از حالات زیر نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام نمایند:

۱- واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان،ماشین آلات ویا سایر عوامل اصلی تولید باشند و نتوان آنها را بعنوان یک واحد یا کارگاه فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود.

۲- با درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری

تذکر :در هر یک از حالات فوق بازدید از محل واحد و تهیه گزارش توجیهی کامل مبنی بر دلایل لغو پروانه ،دریافت اصل پروانه(در صورت امکان) وابطال آن و ضبط در پرونده واحد و نیز ارسال نامه به متقاضی مبنی بر ابطال پروانه الزامی است .

و در آخر : یک نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهای زیر ارسال گردد:

 • دفاتر صنایع تخصصی مربوطه
 • دفترآمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان
 • اداره کل کار و امور اجتماعی استان
انحلال شرکت

انحلال شرکت و ثبت انحلال

انحلال شرکت

شرایط انحلال شرکت

 

شرایط انحلال شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن است از اراده آنها خارج باشد و در شرایطی خاص(فوت شرکاء، برشکستگی و….) که به آن اشاره خواهد شد ایجاد شود . اگر به هر  صاحبین سهام شرکت به هر دلیلی قصد خاتمه فعالیت و انحلال شرکت را گرفته اند می بایست اقداماتی ثبتی همچون فرآیند ثبت شرکت انجام دهند که این امر ( انحلال شرکت )برای شرکتها با موضوعات متفاوت متغیر است.

انحلال شرکت

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

انحلال شرکت سهامی خاص

در این شرایط شرکت سهامی خاص منحل خواهد شد:

۱- زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد

۲- در صورت انقضای زمان تایین شده برای شرکت و عدم تمایل شرکاء به تمدید آن

۳- در صورت ورشکستگی

۴- درهر زمان که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

 

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از :

۱- اصل صورت جلسه انحلال شرکت

۲-آخرین روزنامه رسمی شرکت

۳- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد

۴-اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

دلایل عام انحلال شرکت

شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:

۱-در صورتی که هدفی که شرکت به جهت آن تاسیس شده است محقق شده باشد و یا در کل دسترسی به آن غیر ممکن باشد.

۲- انقضاء مدت بدین معنا که برای فعالیت شرکت محدودیت زمانی در نظر گرفته شود و این زمان سپری گردد . شرکاء اقدامی جهت تمدید آن انجام نداده باشند.

۳- تصمیم همه شرکا: از آنجا که قرارداد تشکیل شرکت توسط تمام شرکا منعقد شده است، بنابراین خودشان هم می‌توانند از این قرارداد با توافق همه شرکا صرف نظر کنند.

۴- منتفی شدن تعدد شرکا، در صورت ترک شرکاء و تنها باقی ماندن یک شریک شرکت منحل خواهد شد.

۵-درصورت ورشکستگی ، ورشکستگی یک شرکت به معنای عدم توانایی شرکت در پرداخت وجوهی است که به عهده شرکت می باشد.شایان ذکر است که شرکت پس از اعلام برشکستگی ار دخالتی در اداره امور شرکت نخواهد داشت و طبیعتا منحا خواهد شد.

  دلایل خاص انحلال

قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده ۱۱۴ موارد اختصاصی انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است. این موارد عبارت است از:

۱-در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که میزان سهم آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م ۱۱۴ ق. ت) این اکثریت، یک اکثریت سرمایه‌ای است. بنابراین اگر حتی دو نفر از بیست نفر شریک بیش از ۵۰% سرمایه شرکت را دارا باشند، هر زمان که اراده کنند می‌توانند شرکت را به استناد این بند منحل کنند.

این بند جنبه آمره (الزام آور) دارد و به هیچ وجه نمی‌توان اکثریت سرمایه‌ای را تغییر داد. مثلاً نمی‌توان اکثریت را ۷۰% یا ۳۰% قرارداد.

قابل ذکر است که این بند ممکن است باعث سو استفاده برخی شرکا که دارای اکثریت سرمایه‌اند و از بین رفتن حقوق سایر شرکا شود، چرا که آن‌ها می‌توانند با تهدید سایر شرکا به انحلال، نظرات و تصمیمات خودشان را در شرکت اعمال کنند.

۲- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه بداند. سایر شرکا نیز حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند

نکات حائز اهمیت در رابطه با این بند:

الف.انحلال شرکت موکول به این است که یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال بنماید.

ب‌.درخواست انحلال از دادگاه فقط در صورت ایجاد ضرری است که نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد.

ت‌.حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این مطلب نشان می‌دهد که شریک متقاضی انحلال باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست پس هرگاه شرکا بتوانند سهم او را پرداخت کنند دلیلی برای انحلال وجود ندارد.

 

۳- به موجب بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و بموجب اساسنامه شرکت، فوت شریک باعث انحلال شرکت باشد، شرکت منحل خواهد شد.علت وجود این بند، وجود جنبه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود است یعنی در این شرکت تا حدی شخصیت شریک مهم است.

برای ثبت انحلال این شرکت به این مدارک نیار خواهید داشت:

۱- اصل صورت جلسه انحلال شرکت

۲- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود

۳-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد

۴-ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد

انحلال شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی در چه شرایطی منحل خواهند شد:

۱- دستیابی کامل به هدف شرکت و یا عدم موفقیت قطعی در ذستیابی به هدف تاسیس شرکت.

۲-در صورت نعریف زمان فعالیت در زمان ثبت شرکت و به پایان رسیدن این زمان بدون اقدام به تمدید زمان فعالیت

۳-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال

۴- در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید

۵- در صورت ورشکستگی شرکت

۶- در صورت تراضی تمام شرکاء

۷- صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء

۸- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد

۹-اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی  کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

 

الحاق تغییر موضوع

الحاق تغییر موضوع ،فرآیندها و نکات

الحاق تغییر موضوع

انتخاب موضوع شرکت یا موسسه امری بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، چرا که موضوع شرکت همان هدفی است که در واقع شرکت برای رسیدن به آن تشکیل گردیده است.موضوع شرکت در صورت تصمیم تمامی اعضا قادر به تغییر می باشد. این تغییر می تواند شامل اضافه کردن یک موضوع دیگر به موضوع پیشین یا حذف کردن موضوع قیلی و یا هر دو این موارد مذکور باشد می باشد.برای تغییر موضوع شرکت یا خذف کردن یا چسباندن موضوعی دیگر به موضوع شرکت، ضروری است که تمامی اعضاء شرکت در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده حضور یافته و درباره ی این موضوع بررسی و تصمیم گیری کنند و صورتجلسه ی تغییر موضوع شرکت را تنظیم نمایند و با مشخص کردن تعداد سهم الشرکه ی تمام اعضا، آن را امضا می کنند.

الحاق تغییر موضوع

 

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

اشخاص باید قبل از انتخاب موضوع مورد نظر، بررسی لازم برای نیاز به مجوز داشتن موضوع را نیز در نظر بگیرند که برای این کار می توانند از مشاوره های متخصصین و مشاوران ثبت تهران استفاده کنند و در صورت نیاز داشتن موضوع جدید به مجوز، از طریق مراجع و سازمان مربوطه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت الحاق تغییر موضوع شرکت

 • آگهی تأسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • در صورت وجود تغییرات، آگهی آخرین تغییرات
 • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای شرکت
 • اخذ مجوز، در صورت نیاز

مراحل الحاق تغییر موضوع شرکت

 • تنظیم صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده، با قید نام تمامی سهامداران و یا شرکا با مشخص کردن میزان سهام هر یک
 • تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان تهران ثبت
 • امضاء تمام سهامداران و شرکاء شرکت در ذیل صورتجلسه
 • صورتجلسه ی الحاق به موضوع مربوطه، در سامانه ی مربوط به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد.
 • مدارک مورد نیاز برای تغییر موضع شرکت نیز از طریق پست، به اداره ی مورد نظر ارسال می شود.
 • درصورت تأیید شدن موضوع فعالیت پیوست شده، آگهی تغییرات شرکت صادر می گردد.
 • به فاصله ی زمانی حدود ده روز پس از آگهی، تغییرات مورد نظر در روزنامه رسمی کشور به چاپ می رسد.

 

نکات مهم در خصوص ثبت تغییرموضوع شرکت

در تنظیم موضوع فعالیت توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

 • ۱-موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
 • ۲-موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
 • ۳-موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
 • ۴-امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
 • ۵-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت  تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.

کلیاتی در خصوص فرآیند الحاق تغییر موضوع

از آنجا که موضوع شرکت همان هدفی می‎باشد که شرکت به منظور انجام آن تاسیس شده است، لذا این موضوع یا هدف در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش خواهد بود. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت باید تمامی صاحبان سهم، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ و صورتجلسه مربوط را تنظیم نموده و با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از سهامداران امضاء کنند.
در زمان تغییر موضوع شرکت باید به امر مجوزی بودن یا نبودن موضوع شرکت توجه کرد. چنانچه موضوعی که قرار است اضافه و یا تغییر کند به موافقت و یا جواز داشته باشد، باید حتما مدارک جواز از سوی مراجع ذیصلاح اخذ و موافقت اصولی برای اداره ثبت شرکت‎ها‎ ارسال گردد. علاوه بر این، موضوع جدید باید از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد.

بعد از تنظیم، باید صورتجلسه مذکور به همراه کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس، کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارائه داد.
تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می‎باشند که می‎توان میزانی از آن را کم و یا اضافه نمود. از زمانی که صورتجلسه تنظیم می‎گردد و تمامی اعضا شرکت آن را امضا می‎کنند، تا زمان ارسال فیزیک پرونده به اداره ثبت شرکت‎ها‎ و موسسات غیر تجاری تنها چند روز فرصت وجود دارد.تغییر موضوع شرکت در طی ۳ هفته طول می‎کشد. در این مدت آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت‎ها دریافت می‎شود.

برای شرکتها مسئولیت محدود و سهام خاص و دیگر شرکت‎ها‎ و موسسات، در صورت نیاز به تغییر موضوع شرکت باید از کارشناسان موسسه تدبیر مشاوره دریافت نمود.
اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت مطابق با قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند. انجام این تغییر با تنظیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صورت می‎گیرد. موضوعات شرکتهای تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیر تجاری تفکیک داده شود.موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی باید به شکل تک موضوعی ذکر ‎شود.تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می‎باشد.برای تغییر موضوع شرکت به شکل الحاق، تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت است، اهمیت زیادی دارد.