ثبت شرکت پتروشیمی

ثبت شرکت پتروشیمی

پتروشیمی شاخه ای از شیمی است که مربوط به گاز طبیعی و نفت می باشد. علت مطالعه آن را می توان به نیازهای مختلف انسان از جمله داروها، بهداشت و مواد غذایی مختلف نام برد. صنعت پتروشیمی بر مواد شیمیایی مشتق شده تکیه می کند زیرا نفت جز اصلی صنایع شیمیایی است. اتان، پروپان، بوتان و دیگر سوخت های هیدروکربنی بخش مهمی در مواد اولیه هستند. برای راهنمایی ثبت شرکت پتروشمی با ما همراه باشید. ادامه مطلب …

مؤسسات فرهنگی و هنری چه هستند؟

مؤسسات فرهنگی و هنری به کلیه سازمان ها و یا مؤسسه هایی که آرمان و مقصود فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (با توجه به ماده ۵٨۴ قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ١٣٣٧) داشته و مسئولیت آن با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی بوده،اطلاق می گردد. افراد دارنده شرایط لازم برای انجام فعالیت در حیطه های فرهنگی، هنری سینمایی و مطبوعاتی با استفاده از سرمایه ایرانی آن را ایجاد کرده و اجازه پایه گذاری، بازرسی امور و ابطال آنها از طریق ارشاد اسلامی صادر می‌گردد. ادامه مطلب …