ثبت شرکت در روسه

ثبت شرکت در روسیه

وسیع ترین کشور جهان که در شمال اوراسیا قراردارد روسیه است. روسیه دارای جاذبه‌های طبیعت گردی، تاریخی و منابع معدنی بسیار فراوانی است که با هیچ کشور دیگر.قابل مقایسه نیست. ۲۷ زبان رسمی در مناطق و جمهوری‌های این کشور وجود دارد اما زبان رسمی روسیه، زبان روسی است. روسیه از لحاظ اقتصاد و بازار پررونق کسب و کار از دیگر کشورهای اروپایی در منطقه برتر و بهتر است و هفتمین اقصاد برتر جهان بوده است و همچنین روسیه در سال ۲۰۱۸ میزبان جام جهانی فوتبال می‌باشد و همین میزبانی به رونق اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. ادامه مطلب …