نحوه ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام دارای محاسن بسیاری می باشد که در این مقاله ابتدا به تعریف شرکت سهامی خاص می پردازیم و سپس محاسن ثبت شرکت سهامی خاص را بیان می داریم و در آخر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام را بیان می کنیم. برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی، صنعتی یا کشاورزی وجود شرکت ها ی بزرگ لازم و ضروری می باشد. در حقیقت شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود که با تعداد قابل ملاحظه ای از شریک می توان یک شرکت سهامی عام را ثبت کرد. شرکت سهامی عام یک شرکت بازرگانی حساب می شود حتی اگر امور بازرگانی انجام ندهد.  سرمایه شرکت سهامی عام از طریق سهام می باشد که این سهام توسط مردم تامین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از ۳ نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران نیز به میزان سهام آنها می باشد. یکی از محاسن ثبت شرکت سهامی عام جذب سرمایه های بزرگ می باشد که از طریق سهام انجام می شود و سرمایه در شرکت های سهامی عام بالا می باشد زیرا قرار است پروژه های بزرگ ای را انجام دهد. تعداد شرکا شرکت سهامی عام زیاد است . یکی از محاسن ثبت شرکت سهامی عام انجام پروژه های بزرگ اقتصادی می باشد که منجر به آبادانی کشورمان می گردد. برای ثبت شرکت سهامی عام ابتدا باید چند شریک داشته باشید که این ها موسسان شرکت در قانون نامیده می شوند. در مرحله دوم، این موسسان باید ۲۰% مبلغ تعهد شده شرکت را در حساب ای که مربوط به شرکت سهامی عام می باشد واریز نمایند. این اولین قدم در ثبت شرکت سهامی عام می باشد، زیرا این سپرده نقش مهمی در جلب اعتماد دیگران به خرید سهام این شرکت می باشد. مدارکی که برای اخذ اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهامی عام از مرجع ثبت شرکت ها لازم است شامل:

  • دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
  • دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
  • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
  • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرایه تعهد شده توسط موسسین
  • فتوکپی شناسنامه موسسین

در اظهارنامه شرکت سهامی عام، هویت کامل و اقامتگاه موسسان، موضوع شرکت، مبلغ شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد  آن، تعداد سهام بانام، تعداد سهام بی نام و مبلغ اسمی آن و اگر سهام ممتاز داشته باشد باید تعداد خصوصیات امتیازات این گونه سهام، میزان تعهد هر یک از وسسان و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است باید قید شود.

اداره ثبت شرکت ها نیز بعد از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و تایید قانونی بودن مندرجات آن، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می نماید. یک شرکت سهامی عام در صورتی تشکیل می شود که موسسان شرکت و پذیره نویسان تعهد نمایند که تمامی سرمایه شرکت سهامی عام را پرداخت نمایند و حداقل ۳۵% آن را هم به شکل نقدی پرداخت کند. حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت سهامی عام معادل پنج ملیون ریال یا پانصد هزار تومان می باشد. در مرحله سوم باید اعلامیه پذیره نویسی را طرح کنید. در مرحله بعدی برای ثبت شرکت سهامی عام باید ورقه تعهد سهام امضا شود.پس از اعلامیه  پذیره نویسی انجام این کار لازم می باشد زیرا مردم برای شرکت در سرمایه شرکت سهامی عام دعوت شده اند. این اوراق نوشته ای می باشد که تعهد پذیره نویسی با امضای آن اعمال می شود. نام و موضوع و مرکز اصلی شرکت، سرمایه شرکت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و تعداد سهامی بر روی این اوراق نوشته شده است. که در دو نسخه می باشد. با انجام این مرحله در حقیقت پذیره نویس تعهد می کند تا بخشی از سرمایه شرکت سهامی عام را پرداخت کند. در مرحله بعدی باید سرمایه تشکیل شود . بدین منظور پذیره نویسان تعهد می کنند تا تمامی سرمایه شرکت را پرداخت کنند و حداقل ۳۵% آن را به صورت نقد بپردازند. در مرحله ششم سهام را تخصیص می دهیم. تا این مرحله هنوز شرکت به وجود نیامده است. تا کنون پذیره نویسی کرده ایم اما هنوز سهامداران و سهام مشخص نیست. در این مرحله به هر یک از موسسان و پذیره نویسان در برابر سرمایه ای که به شرکت آورده اند سهام داه می شود. بر طبق قوانین ثبت شرکت ایران، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد. هر سهام دار می تواند هزاران سهام هزار تومانی داشته باشد. در مرحله هفتم در حقیقت شرکت سهامی عام ایجاد می شود البته پس از اولین گردهمایی بین سهامدارن شرکت سهامی. این مجمع یک بار و آن هم برای شروع شرکت تشکیل می شود. در این مجمع عمومی موسس برای تشکیل شرکت، تصویب گزارش موسسان، تصویت ارزیابی آورده های غیر نقدی، تصویب مزایای خاص ، تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه رسمی کثیر الانتشار مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در قدم آخر شرکت سهامی عام ثبت می شود که باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت شود و گرنه ابطال خواهد شد و دردسرهای بسیاری شامل حال آن خواهد شد مانند هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسان خواهد بود. چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها، شرکت سهامی عام به ثبت برسد، هر یک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند مبلغ پرداختی حود را از بانک دریافت کنند.

ثبت شرکت تهران ثبت با داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه ثبت شرکت سهامی عام می تواند شما را در زمینه ثبت شرکت سهامی عام راهنمایی کند. کافیست با شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید تا مشاوران ما شما را یاری دهند و به شما بگویند با توجه به زمینه کاری شرکت تان چه میزان سرمایه لازم خواهید داشت و نام شرکت را انتخاب کنید و مدراک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام چه می باشد.