شناسه ملی شرکتها

شناسه ملی شرکت ها

شناسه ملی اشخاص حقوقی شناسه ملی شرکت ها چیست ؟ شناسه ملی شرکت ها یک کد ۱۱ رقمی است که شناسنامه شرکت ها میباشد . شناسه ملی شرکت ها همانند شناسه ملی برای اشخاص حقیقی یا همان کد ملی است .شناسه ملی شرکت ها مختص به خود آن شرکت است و از زمان ثبت شرکت […]

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران رتبه مشاور چیست؟ رتبه بندی مشاوران یا رتبه بندی مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.سازمان، رتبه بندی مشاوران را ، در پایه های “سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص و همچنین پایه […]

رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک

 اخذ رتبه بندی انفورماتیک رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی شرکت های انفورماتیکی به شرکت هایی اطلاق می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده باشند و موضوع فعالیت آنها صرفا در زمینه انفورماتیک باشد. این گونه شرکت ها برای بستن قراردادهای دولتی و احراز صلاحیت نیاز به اخذ […]

ثبت مادرید

ثبت مادرید

ثبت مادرید یا ثبت جهانی سیستم ثبت مادرید با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی می توان دریافت که به منظورحمایت از برند تجاری  درسطوح جهانی براساس  این کنوانسیون لازم است  که  صاحب اثر  (شخص حقیقی یا حقوقی)  بطور مجزا تعدادی تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به […]

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی فرآیند و مدارک مورد نیاز ثبت یک شرکت دارویی : جهت اخذ مجوز و ثبت شرکت دارویی برگه استعلام از وزارت بهداشت صادر می گردد.باید حتماَ بعد از تعیین نام در اداره ثبت شرکت ها و اقدام برای ثبت شرکت دارویی با مراجعه به وزارت بهداشت و طی مراحل قانونی اخذ مجوز […]

تغییر حق امضا مجاز

تغییر حق امضا

تغییر حق امضا توضیحاتی کوتاه در خصوص حق و تغییر حق امضا مجاز شرکت تغییرات در شرکت یکی از خدماتی است که معمولا شرکت ها پس از ثبت اولیه شرکت به آن نیاز دارند که از جمله این تغییرات تغییر حق امضا مجاز شرکت می باشد. برای تغییر و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، […]

تغییر آدرس

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت ها به چه صورت می باشد؟ تغییر آدرس شرکت یا موسسه یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر. آدرس هر شرکت محلی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال ها در نظر گرفته و اعلام می شود. از اینرو حتما […]

اخذ پروانه بهره برداری

اخذ و ابطال پروانه بهره برداری

اخذ و ابطال پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری چیست؟ پروانه بهره برداری مجوزی است که برای تمامی فعالیت‎ها‎ی واحدهای صنعتی صادر می شود. پروانه بهره برداری در صورتی قابلیت صدور دارد که در تمامی بخش ها اقدامات لازم برای راه اندازی کارها انجام شده باشد از جمله این اقدامات تامین زمین تاسیسات، احداث ساختمان، نصب […]