اساسنامه شرکتهای خدماتی

اساسنامه شرکتهای خدماتی

اساسنامه شرکتهای خدماتی اساسنامه شرکتهای خدماتی و آیین نامه آنها در این مقاله به تفصیل توضیح داده شده  است و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره یا سوال در این زمینه می توانید با مشاوران ثبت تهران تماس حاصل فرمایید : جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید. بسمه تعالی اساسنامه […]

تعهدات کارفرما در قانون کار

تعهدات کارفرما در قانون کار

تعهدات کارفرما در قانون کار ، تعریف کارفرما تعهدات کارفرما در قانون کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر است:     الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار […]

اساسنامه شرکتهای بیمه ای

اساسنامه شرکتهای بیمه ای

اساسنامه شرکتهای بیمه ای اساسنامه شرکتهای بیمه ای و کلیاتی در خصوص این نوع شرکت ها که طیر نظر بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اداره می شوند به ترتیب زیر می باشد : جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید. مادۀ ۱ – نام و نوع شرکت نام […]

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات      الف‌ ـ  قانون برگزاری مناقصات به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌  می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.      ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، […]

تشکیل شرکت پستی

تشکیل شرکت پستی

تشکیل شرکت پستی  به منظور تشکیل شرکت پستی و اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در […]

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم یکی از قوانین مهم کشوری قانون مالیتهای مستقیم می باشد که در این مقاله  تفصیل به آن اشاره شده است : جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید. اشخاص مشمول مالیات ماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا […]

اساسنامه شرکت تضامنی

اساسنامه شرکت تضامنی

   اساسنامه شرکت تضامنی و مدارک مورد نیاز ثبت اولیه :   جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید. اساسنامه شرکت تضامنی ماده ۱- نام شرکت: شرکت تضامنی ماده ……………………………………………. ماده ٢- نوع شرکت………………………………………………………… ماده ٣- موضوع شرکت:…………………………………………………….. ماده ۴- مرکز اصلی شرکت:……………………………………………………………. هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به […]

آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی

آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی

آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفق قـانون‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود- مصـوب ۱۳۷۲- و سایر […]