تفاوت شرکت و برند چیست؟

در زمان تاسیس شرکت یا موسسه، برای شناسایی آن واحد احتیاج به نام می باشد که طبق قوانین حاضر، این نام باید فارسی باشد و در دهخدا مستند داشته باشد و از نظر سیلاب نیز با بخشنامه اداره ثبت مطابق باشد. نام شرکت یا موسسه از نظر مدت انقضاء، نامحدود می باشد، مگر اینکه در […]