با توجه به اینکه به هنگام ثبت شرکت مشخصات درج شده، عینا در قرارداد شما قرارخواهد گرفت، لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید.

 

(( قرارداد ثبت شرکت ))
(مدارک طبق درخواست شما تایپ و عوض نمودن مطالب مستلزم هزینه و امضاء مجدد اوراق می باشد.)