انجام طراحي ، محاسبه ، نظارت فني و اجراي کليه پروژه هاي عمراني اعم از فلزي و بتني ابنيه سبک وسنگين ساخت راه و باند ، سد سازي و تاسسيات  مربوطه ،ساخت راه اهن ، مترو، باندفرودگاه،برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداري و تسطيح اراضي ، گود برداري، تزريق سيمان و شمع کوبي و شمع ريزي سدهاي خاکي و بتني ، بندهاي آبي، تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانها و کارخانجات صنعتي و نيروگها ،سندبلاست و جوشکاري و ساخت انواع سازه هاي فلزي، بازسازي ابنيه،تزئينات داخلي و خارجي ساختمانها، خريد  و فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، اخذ وام  و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ وام و اعتبارات ارزي و ريالي  از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور وشرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

اجراي کليه عمليات راه سازي اعم از راههاي اصلي و فرعي ،بزرگراهها، آزاد راهها، راههاي ريلي، باند فرودگاه، سيستمهاي انتقال هوايي پايه دار، تونل هاي و پلها، راههاي زيرزميني و تجهيز و نگهداري فني سيستم هاي حمل و نقل، تهيه و توليد و تعميرتجهيزات راهداري و اجراي عمليات توليد آسفالت وشن وماسه و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات توليد آسفالت و شن وماسه ،همچنين اجراي کليه پيمانکاري وعمراني مرتبط با بنيه و ساختمانها اعم از فلزي و بتوني ،خريد و فروش و واردات وصادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي وخارجي ،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي،شرکت در کليه مناقصات ومزايدات دولتي و خصوصي

تجهيزو ساخت واحدهاي عمراني ،ورزشي  و خدماتي،اقامتي هتل طراحي،اجراء،نظارت فني و ساخت ابنيه سبک و سنگين شهرکها و مجتمع هاي خدماتي،اقامتي،صنعتي،کشاورزي، ساختماني،ورزشي و خدماتي طرح محاسبه و اجراء و ساخت اماکن ورزشي مجتمع ها،سالن ها و زمين هاي بازي ،خريد و فروش تهيه و توزيع و بسته بندي وصادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني گشايش اعتبار و L/C براي شرکت نزذ بانک ها ،ايجاد روابط و مناسبات تجاري صنعتي و توليدي بين المللي _تهيه طرح هاي توجيهي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از بانک هاي داخلي و خارجي اخذ وام و اعطاء نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات،پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

طرح،محاسبه،نظارت فني و اجراء کليه پروژه هاي عمراني و شهرسازي معماري و انبوه سازي اعم از فلزي و بتوني ابنيه سبک و سنگين ساخت راه و باند اجراء سازه هاي زيرزميني دريايي نيروگاهي ساخت، تعمير و نگهداري خطوط انتقال آب، گاز نفت و پتروشيمي معماري شهرسازي و انبوه سازي مسکن طراحي و اجراء،تصفيه خانه هاي شهري آب و فاضلاب خريد و فروش مصالح ساختماني و ماشين آلات ساختماني و راهسازي_اخذ و اعطاء نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي_ اخذ وام و اعتبارات بانکي شرکت در کليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

طرح، محاسبه، نظارت فني و اجراء، کليه پروزه هاي عمراني اعم ازفلزي و بتوني،ساخت راه و باند، سدسازي،کانال و تونل سازي، سيويل، ابنيه سبک و سنگين ،ارائه کليه خدمات شهري اعم از طراحي،ايجاد و نگهداري فضاي سبزو محوطه سازي  و احداث آبنما، رنگ آميزي و زيبا سازي معابر ساخت و نصب مبلمان شهري،بازسازي ابنيه و بافتهاي فرسوده شهري ارائه خدمات پيمانکاري ساختمان،تجهيز وساخت و نصب و راه اندازي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري،جدول بندي و آسفالت خيابانها و معابر،خريد و فروش و تهيه و توزيع و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي،شرکت در کليه مناقصات ،پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

مطالعات ،طراحي،محاسبات و نظارت فني برکليه پروژه هاي عمراني اعم از ساخت راه و آهن،سازه هاي دريايي،فرودگاه ،بنادر،تقاطع ها،پل ها،ابنيه فني راه ها و ساختمان اعم ازفلزي و بتني شهرسازي، ايجاد شبکه هاي آب و فاضلاب،تاسيسات برقي و مکانيکي و تامين نيروي متخصص انساني مورد نياز شرکت، خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاء نمايندگي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت  ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات،پيمان ها و مزايدات دولتي و خصوصي

انجام طراحي،محاسبه،نظارت فني و اجراي کليه پروژه هاي عمراني اعم از فلزي و بتني،ابنيه سبک و سنگين،ساخت راه و باند،سدسازي و تاسيسات مربوطه،ايستگاه هاي پمپاژ،مخازن آب، پتروشيمي ،ايستگاههاي کمپرسور،گاز،تعميرونگهداري خطوط لوله آب و فاضلاب و نفت و گازو پتروشيمي،سکو و اسکله و موج شکن و تجهيزات هيدرومکانيکي سد وکانال، ساخت راه آهن ،مترو،باندفرودگاه،برج مراقبت،آماده سازي و اکتشاف و استخراج معادن پس از اخذمجوزهاي لازم،احداث کانال ،احداث تونل، نقشه برداري و تسطيح اراضي ،گودبرداري،تزريق سيمان و شمع کوبي . شمع ريزي ،سدهاي خاکي و بتني،بندهاي آبي،طراحي و اجراء و مديريت پروژه هاي مرتبط با صنايع فولاد ،مديريت آلودگي هاي صوتي،مديريت و اجراء پروژه هاي کشاورزي،تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانها و کارخانجات صنعتي و نيروگها،سندبلاست و جوشکاري و ساخت انواع سازه هاي فلزي،بازسازي ابنيه،تزئينات داخلي و خارجي ساختمانها،خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي،اخذ وام واعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي ارکليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور و شرکت درکليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

طراحي،ساخت و نصب و اجراي کليه سيستم هاي تاسيساتي ساختمان اعم از برودتي و حرارتي،طراحي و اجراي لوله کشي گاز داخل منازل و اماکن،طراحي و اجراي لوله کشي آب و فاضلاب،طراحي  و نصب سيستم هاي مکانيکي و برقي ساختمان،خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي،محاسبه،نظارت فني و اجراي کليه پروژه هاي عمراني و شهرسازي معماري و انبوه سازي اعم از فلزي و بتوني ابنيه سبک وسنگين راه و باند طراحي نصب و اجراء و ساخت انواع دکوراسيون داخلي،اجرا کليه امور مهندسي مرتبط با طراحي و نصب دکوراسيون و غرفه آرايي،ايجاد و برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي بين المللي،بازسازي و ابنيه و بافتهاي فرسوده شهري خريد و فروش مصالح ساختماني_اخذ واعطاء نمايندگي شرکتها معتبر داخلي و خارجي_اخذ وام و اعتبارات بانکي خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ وام و اعتبارات بانکي شرکت در کليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي،مشاوره،محاسبه،نظارت فني و اجراء و تعمير نگهداري فني خطوط انتقال آب و فاضلاب،نفت و گازو پتروشيمي ،توليدو انتقال نيرو،ارائه خدمات فني و پشتيباني فني و مشاوره و طراحي ونگهداري و نظارت در امر پروژه هاي برقي و مکانيکي و الکتريکي سازههاي نيروگاهي و دريايي،صنايع ماشين سازي و اتوماسيون صنعتي،خريدو فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،گشايش اعتبارات و L/C براي شرکت نزد بانکها،اخذ و اعطاء نمايندگي معتبر خارجي و داخلي،اخذ وام و اعتبابرات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

توليد و انتقال نيرو ارائه خدمات فني و پشتيباني و مشاوره و طراحي و نگهداري و نظارت فني در امر پروژه هاي تاسيسات برقي و مکانيکي و الکتريکي،طراحي نصب و اجراء انواع دکل هاي ثابت و متحرک،روشنايي و مخابراتي پست هاي فشار قوي و فشار ضعيف،آسانسور و تاسيسات ساختماني،طراحي و ساخت تابلوهاي برقي و فرمان و ميکروکنترلر  PLC،اجراء روشنائي معابر و خيابانها واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام  و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور شرکت در کليه مناقصات،پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي ،محاسبه، نظارت،مشاوره و اجراي کليه پروژه هاي الکتريکي و نيروگاهي اعم از توليد،انتقال نيرو و توزيع ،تامين تجهيزات و قطعات،ارائه خدمات فني و پشتيباني فني و مشاوره و طراحي و نگهداري فني و نظارت فني در امر پروژه هاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و اتوماسيون،طراحي و نصب و اجراي انواع پست هاي فشار قوي و فشار ضعيف و نيروگاه و خطوط فشار قوي طراحي و ساخت تابلو هاي برق و فرمان و ميکروکنترل PLC و سيستمهاي کنترل برق ابزار دقيق، اجرا روشنايي معابر و خيابان ها،همچنين ارائه کليه فعاليت ها در زمينه تامين تجهيزات و طراحي و نصب و راه اندازي تاسيسات سيستم هاي مخابراتي،خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي داخلي و خارجي،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

ارئه کليه فعاليتهاي معدني و صنعتي در زمينه اکتشاف و استخراج و فرآوري و توليد انواع فلزات معدني در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي لازم،تهيه ماشين آلات تجهيزات و مواد اوليه احداث تجهيز و راه اندازي کارخانجات و خطوط ،خريد و فروش و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاء نمايندگي خارجي و داخلي،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

توليد،ساخت و مونتاژ کليه قطعات صنعتي،طراحي،تجهيز و راه اندازي خطوط قطعات صنعتي و اتوماسيون،تامين و واردات قطعات،تجهيزات،مواد اوليه ماشين آلات و صنايع تبديلي و واردات تکنولوژي صنايع مادر،مشارکت و سرمايه گذاري در اجراء کليه پروژه هاي توليدي و صنعتي، فروش و خدمات پس از فروش کليه قطعات و ماشين آلات صنعتي،انعقاد قرار داد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ،اخذ و اعطاي نمايندگي اسنادي و L/C براي شرکت نزد بانکها،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي،خريد و فروش و واردات و صادرات کليه اقلام بازرگاني شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

ارائه کليه فعاليتهاي صنعتي در زمينه مشاوره،طراحي،نصب و راه اندازي کليه ماشين آلات و دستگاههاي صنعتي در خصوص پتروشيمي،نيروگاهي،پالايشگاهي،وادرت صنايع مادر ماشين آلات و دستگاه هاي صنعتي مرتبط، تجهيز،تعمير،تامين و نگهداري ماشين آلات و دستگاههاي مربوطه و انتقال خطوط نيرو و ميعانات گازي نفتي و مشتقات مربوط به آنها،خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي،رکت در کليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي

طراحي و ساخت انواع ديگهاي بخاري،طراحي و راه اندازي کليه واحدهاي يوتيليتي شامل واحد بخار،واحدآب و کولينگ واحد تصفيه فاضلاب ،واحد هوا و ازت، واحد برق، نصب تجهيزات برق و ابزار دقيق و کاليبراسيون آنها،تهيه اسناد مناقصه و اسناد مهندسي واحد هاي يوتيليتي،نصب و اجراء پايپينگ، انجام رفرکتوري و شستشوي شيميائي و تجهيزات،تامين و نگهداري برق و ابزار دقيق و پروسس واحدهاي يوتيليتي ،خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاء نمايندگي شرکتهاي معتبر خارجي و داخلي، اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات ،پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

طرح،محاسبه،نظارت فني،کليه پروژه هاي عمراني و اعم از فلزي و بتوني ابنيه سبک وسنگين،طراحي،نصب جهيز و راه اندازي و توليد اواع فرآورده هاي pvc و UPVC و فروش و خدمات پس از فروش محصولات UPVC،خريد و فروش و تهيه و توزيع و واردات و صادرات کليه تجهيزات،ماشين آلات و مصالح ساختماني،تاسيساتي و راه سازي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات،پيمانها و مزايدات دولتي وخصوصي

طرح،ساخت و توليد کليه قطعات صنعتي، اجراي کليه عمليات مربوط به نصب ،تجهيز و راه اندازي و همچنين نگهداري کليه تجهيزات تاسيساتي،برقي و مکانيکي کارخانجات صنعتي و صنايع توليدي، طراحي و اجراو نظارت فني پروژه هاي صنعتي و ساختماني در امور برق، مکانيک و تاسيسات و تجهيزات مخابراتي و اتوماسيون صنعتي نصب و راه اندازي پروژه هاي کشاورزي، طراحي،نصب، تجهيز و راه اندازي تاسيسات و تجهيزات مخابراتي و اتوماسيون صنعتي و حفاظت کاتوديک،خريد و فروش،واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي،برپائي غرفه وشرکت در نمايشگاههاي بين المللي، شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي،نظارت ساخت اتوماسيون و مهندسي معکوس در اجراء پروژه هاي الکتريک صنعتي،تعمير و نگهداري و نصب و راه اندازي درايوهاي AC/BC و PLC، ماشين آلات صنعتي و ژنراتورهاي BC/AC، همچنين نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري فني کليه تجهيزات RF-MW (پرتوهاي راديويي و مايکروويو)، کاليبراسيون دستگاههاي آزمايش دقيق و عيب ياب صنعتي و پزشکي ،تعمير و نگهداري فني و نصب و راه اندازي کليه تجهيزات بيمارستاني،پرتوگرافي،سيتي اسکن،اتاق هاي عمل، يونيک هاي دندانپزشکي، کارشناسي و مشاوره در کليه پروژه هاي الکتريکي ،خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرگت هاي داخلي و خارجي ،اخذ وام و اعتبارات بانکي،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

مطالعه،مشاوره،نظارت فني،اجراء،ساخت و خدماتي جنبي بطور مجزا يا توامان در زمينه هاي اکتشاف مواد معدني و هيدروکربوري پس از اخذ مجوز هاي لازم، مطالعه و طراحي در زمينه پسماندهاي توليدي صنايع و ساخت سيستم هاي تصفيه مربوطه،نظارت برتوسعه و انجام خدمات مهندسي مخازن نفت و گاز، زمين شناسي، ژئو فيزيک، صنايع بالادستي، در داخل و خارج از کشور اماکن سنجي و محاسبات فني و اقتصادي طرحها و پروژه هاي بالادستي و پايين دستي،ابنيه و تاسيسات زير بنائي و ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط باحفاري و چاه، شبيه سازي مخازن هيدروکربوري و تهيه طرح توسعه جامع مياين،مديريت پروژه هاي صنعتي و مهندسي،ايجاد هسته هاي تخصصي مهندسي نفت جهت انتقال تکنولوژي در پروژه هاي صنايع بالادستي، خريد و ساخت ،تدارکات و تامين تجهيزات صنايع بالادستي، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجازبازرگاني اخذ نمايندگي ازشرکتهاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

مطالعه،مشاوره،نظارت فني در انجام کليه خدمات زمين شناسي، ژئوفيزيکي،مخازن نفت و گاز و صنايع يالادستي و پايين دستي در داخل و خارج از کشور،مديريت پروژهاي صنعتي و مهندسي،ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط باحفاري چاه و گزارشات مربوطه،شبيه سازي مخاز هيدروکربوري و تهيه طرح توسعه جامع ميادين،اماکن سنجي و محاسبات فني و اقتصادي طرحها و پروژه هاي بالادستي و پايين دستي، ايجاد هسته هاي تخصصي مهندسي نفت جهت انتقال تکنولوژي در پروژه هاي صنايع بالادستي،خريد،ساخت،تدارکات و تامين تجهيزات بالادستي و دستگاه حفاري، مطالعه، نظارت، اجرا،ساخت و خدمات جنبي بطور مجزا يا توامان درزمينه هاي اکتشاف مواد هيدروکربوري و معدني پس از اخذ مجوز هاي لازم پژوهش و طراحي در زمينه پسماندهاي توليدي صنايع و ساخت سيستم هاي تصفيه مربوطه، تامين نيروي تخصص انساني مورد نيازشرکتها در صنايع بالادستي، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ نمايندگي از شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي،اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي ،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

برگزاري نمايشگاههاي تخصصي داخلي وبين المللي،بر پائي همايشها،کنفرانسها،سمينارها و کليه خدمات نمايشگاهي و غرفه سازي،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتها معتبر داخلي و خارجي،ايجاد و برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي بين المللي.

ساخت و توليد کليه محصولات فومي اعم از پلي اتيلن،پلي استايرن، پلي اورتان، توليد انواع ضربه گيرها و انواع ورق هاي فومي در ابعاد مختلف و فشردگي هاي مختلف مورد استفاده در کليه صنايع اعم از صنايع بسته بندي، نساجي، کشاورزي، ساختمان،تاسيسات،غذايي،پزشکي و لوازم خانگي همچنين توليد انواع ساندويچ پانل،يونوبلوک،ديوارهاي سه بعدي، پلاستوفوم و پوشش سوله هاي صنعتي و بلوک هاي سقفي  ضد آتش و کندسوز، خريد و فروش، واردات و صادرات کليه کالاهاي توليدي شرکت و کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي، برپائي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي بين المللي،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

خريد و فروش و واردات کليه تجهيزات سيستم ها و قطعات يدکي و جانبي دستگاههاي برودتي و حرارتي همچنين اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر توليد کننده سيستم هاي مذکور در داخل و خارج از کشور واردات تکنولوژي و صنايع مادر در ارتباط با سيستم هاي برودتي و حرارتي برپايي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي بين المللي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از بانکهاي داخل و خارج از کشور خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

توليد و بسته بندي و توزيع انواع نانهاي صنعتي تجهيز راه اندازي و طراحي خطوط توليد نان صنعتي همچنين انجام کليه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني اعم از تهيه و توليد توزيع پخش و بسته بندي کليه محصولات و فرآورده هاي غذايي انواع پروتئين و ويتامين خريد و فروش و واردات و صادرات کليه محصولات فوق الذکر و کليه کالاهاي مجاز بازرگاني بازاريابي غير هرمي و غير شبکه اي گشايش اعتبارت و ال سي براي شرکت نزد بانک ها و ترخيص کالا از گمرکات داخلي و خارجي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر خارجي و داخلي شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي اخذ وام و اعتبارت بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

ارائه کليه فعاليتهاي تجاري و خدمات بازرگاني در زمينه خريد و فروش و خدمات پس از فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني خريد و فروش صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها ترخيص کالا از گمرکات داخلي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر خارجي و داخلي برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي داخلي و بين المللي انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات پيمانها و مزاديات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

ارائه کليه فعاليتها در زمينه تهيه توليد ساخت مونتاژ تجهيز و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات صنعتي و صنايع تبديلي واردات تکنولوژي و صنايع مادر و ماشين آلات و تجهيزات توليدي و صنعتي همچنين انجام کليه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني اعم از تهيه و توليد و واردات و صادرات و تهيه و توزيع و پخش و بسته بندي کليه کالاهاي مجاز بازرگاني خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني گشايش اعتبارت و ال سي براي شرکت نزد بانک ها و ترخيص کالا از گمرکات داخلي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر خارجي و داخلي برپائي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي

تنظيم برنامه هاي مسافرت هوايي فروش بليط هواپيما ذخيره مکان و هرگونه اقدام ديگر مربوط به خدمات ترابري مسافر بصورت مستقيم يا غيرمستقيم با رعايت قوانين و مقررات راه و ترابري و سازمان هواپيمايي کشوري (هرگونه تغيير در سهامداران و اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضا شرکت و همچنين تغيير در موضوع و نشاني با موافقت کتبي سازمان هواپيمايي کشور امکان پذير خواهد بود)

فعاليت در زمينه اخذ رواديد تنظيم و انجام مسافرتهاي گروهي داخلي و خارجي ذخيره مکان و هرگونه خدمات گردشگري با رعايت قوانين و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ( هرگونه تغييرات در خصوص سهامداران و مديران شرکت و مکان فعاليت بايد با کسب موافقت سازمان ايرانگردي و گردشگري صورت بگيرد)

تهيه توليد بسته بندي پخش و فروش کليه فرآورده هاي غذايي خشکبار حبوبات چاي و قند و شکر و برنج و لبنيات صادرات و واردات و خريد و فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارت بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي ساخت نصب و اجراي انواع تابلو انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي طراحي خريد و فروش و تامين قطعات و تجهيزات انواع تابلو و پلاک رنگ آميزي و زيباسازي معابر شهري برگزاري نمايشگاههاي تخصصي داخلي و بين المللي برپائي همايشها کنفرانسها سمينارها و کليه خدمات نمايشگاهي اعم از طراحي نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسيون داخلي و نمايشگاهي و غرفه سازي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

کشاورزي شامل احياء اراضي و کشت نباتات علوفه اي و غلات براي تعليف احشام و دام و طيور و توسعه مراتع سبز و بيابان زدايي ايجاد صنايع تبديل و بهبود مواد خام توليدي به مواد قابل مصرف طراحي و احداث و اجراي دامداريهاي صنعتي و واحدهاي پرورش طيور و آبزيان طراحي محاسبه و اجرا و تجهيز و احداث مجتمع هاي گلخانه اي به منظور پرورش انواع گل و گياه و سيفي جات و ميوه جات گلخانه اي و ايجاد حوضچه ها و استخراج هاي پرورش آبزيان فروش کليه محصولات باغي و فرآورده هاي کشاورزي و دامي و آبزيان واردات تجهيزات ماشين آلات و خوراک دام و طيور و آبزيان خريد دام و طيور و خريد نطفه از داخخل و خارج از کشور فراوري کليه محصولات کشاورزي بسته بندي کليه فرآورده هاي غذايي کشاورزي بازرگاني شامل خريد و فروش صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني گشايش اعتبارت و ال سي براي شرکت نزد بانک ها و ترخيص کالا از گمرکات داخلي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر خارجي و داخلي ايجاد شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارت بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

طراحي نصب و راه اندازي کليه سيستمهاي الکترونيکي اعم از نصب دوربين هاي مدار بسته و انتقال تصوير و سيستم هاي کنترل کيفيت نصب و راه اندازي  و فروش سيستمهاي سانترال نصب و راه اندازي و اجراي شبکه هاي کامپيوتري دزدگير حرفه  اي و طراحي  نصب  و راه اندازي تاسيسات و تجهيزات سيستم هاي مخابراتي  و خدمات پس از فروش و تامين قطعات ،طراحي، اخذو اعطاي نمايندگي شرکتها معتبر داخلي و خارجي  خريد و فروش، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و اخذ وام و تسهيلات بانکي بصورت ريالي و ارزي و شرکت  در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي نصب و راه اندازي کليه سيستم هاي الکترونيکي سيستم هاي کنترل کيفيت ،نصب و راه اندازي و فروش سيستم ها ي سانترال نصب راه اندازي شبکه هاي کامپيوتري دزدگير حرفه اي ، نصب و راه اندازي سيستم اتوماسيون خانگي ،اداري و صنعتي همچنين ارائه خدمات فني و پشتيباني و مشاوره و طراحي و نگهداري و نظارت فني در امر پروژه هاي تاسيسات برقي و مکانيکي و الکتريکي،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي خريد و فروش ، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و اخذ وام وتسهيلات بانکي به صورت ارزي و ريالي و شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي خصوصي

انجام کليه خدمات مشاوره اي و حسابداري و تنظيم دفاتر قانوني، ارائه خدمات مشاوره اي و پياده سازي سيستم هاي مالي و اداري و اصلاح حساب ها و تدوين نظام هاي اداري تهيه صورت حساب هاي مالي و توجيه فني و اقتصادي طر ح ها و ساير امور مرتبط به مسائل فوق و حسابداري اعم از بازرگاني  و صنعتي و دولتي و خصوصي و واحد هاي اقتصادي بخش دولتي خصوصي و تعاوني و انجام کليه خدمات اداري از قبيل تايپ و تکثير و فتوکپي و انعقاد قرار داد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي  اعم از دولتي و خصوصي،ارائه کليه خدمات در زمينه سخت افزار و تجهيزات کامپيوتري و نصب و ارتقاء تجهيزات و سيستم هاي کامپيوتري اخذ و اعطاء نمايندگي ، اخذ وام و اعتبارات بانکي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري کشور،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي .

طراحي ،نظارت فني و اجرا و تعمير و نگهداري کليه پروژه هاي صنعتي ريلي شامل،مطالعات ترافيکي امکان سنجي توجيه فني و اقتصادي برنامه ريزي و مطالعه در طراحي  و اجراء سيستم هاي برقي و مکانيکي، کنترل فني سيستمهاي مخابراتي، سيگنالينگ و وسائط نقليه ريلي و تعميرگاه و پايانه و پارکينگ قطارها، زيرسازي و روسازي خطوط ريل، تعمير و نگهداري کليه تجهيزات و تاسيسات و ناوگان ريلي، مشاورهد و اجرا و تعمير و نگهداري صنايع ريلي، مديريت پروژه هاي مرتبط با صنايع ريلي، مشاوره طراحي،تهيه،نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري سيستم هاي تاسيساتي ايستگاهها و تونل ها اعم از سيستم روشنايي، هواسازها، پله برقي،آسانسور،خدمات مشاوره و تهيه ماشين آلات نقليه ريلي اعم از قطار و ماشين آلات کمکي،تعميرو نگهداري خطوط و شبکه برق بالاسري ، ماشين امداد و نجات شستشوي تونل و ساير ماشين آلات مربوطه خدمات مشاوره و تهيه سيستم برق اعم از تجهيزات پستهاي يکسو ساز و ترکشن،ريل سوم، مشارکت و سرمايه گذاري در اجراء کليه طرحهاي صنعتي خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي  انعقاد قرار داد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

طراحي ساخت و فرآوري و نصب انواع سنگها و فلزات زينتي و گران بها اعم از طلا،نقره،الماس،ياقوت و زمرد،اجراء انواع تست هاي غير مخرب صنعتي و فرايند سازي بر روي کليه سنگها و فلزات زينتي، اجراء هويت بخشي مکاني و زماني برابر با اصول تکنولوژي روز صنعت سنگ و فلز منطبق با استاندارهاي جهاني ،تجهيز و راه اندازي کارگاه هاي توليد ، ساخت، طراحي و تراش کليه سنگها و فلزات گران بها و زينتي ،مشارکت و سرمايه گزاري در اجراي کليه طرحها و پروژه هاي صنعتي و اقتصادي مرتبط با صنعت سنگ و فلز ،خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطا نمايندگي شرکتهاي داخلي و خارجي ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ،گشايش اعتبارات اسنادي و L/C براي شرکت نزد بانکها ،اخذ وام و اعتبارت بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگهاي بين المللي اعم از داخلي خارجي ،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي  اعم از داخلي و بين المللي

ارائه کليه فعاليتهاي در زمينه طراحي،ساخت،توليد و مونتاژ کليه قطعات و لوازم يدکي انواع خودروهاي داخلي و خارجي، فروش و خدمات پس از فروش محصولات توليدي خودرو،تعويض،تعمير و نگهداري فني خودرو،همچنين ارائه خدمات فني در محل توقف خودرو در داخل و خارج از شهر و در صورت نياز حمل و خودرو به تعميرگاه جهت بازديد فني و تعمير اساسي،مشارکت و سرمايه گذاري با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ،خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،انعقاد قرار داد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي داخلي و خارجي، اخذ وام و اعتبارات ارزي و ريالي،شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي ،مشاوره،ساخت و اجراي کليه مصنوعات چوبي،طرح و اجراء ديزاين و دکوراسيون داخلي کليه اماکن دولتي و خصوصي، تجاري و نمايشگاهي،طراحي و ساخت انواع غرفه و خدمات نمايشگاهيصنايع چوب،تهيه، توزيع و واردات انواع چوب، مصنوعات چوب،مواد اوليه،تجهيز و راه اندازي ماشين آلات و خطوط توليد صنايع چوبي،ثبت سفارش و حق العملکاري،مشارکت و سرمايه گذاري در اجراء کليه پروژه هاي توليدي و سازه اي صنعت چوب،همچنين ارائه کليه فعاليت هاي تجاري و بازرگاني در زمينه خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني،گشايش L/C براي شرکت نزد بانکها،ترخيص کالا از گمرکات داخلي،اخذ وام واعطاء نمايندگي کمپانيهاي معتبر خارجي و داخلي،برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي داخلي و بين المللي-انعقاد قرار داد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي،ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور-اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات، پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

طراحي،توليد و ساخت انواع سازها و آلات موسيقي داخلي و خارجي،اعم از سنتي و کلاسيک،تهيه و توزيع و فروش و خدمات پس از فروش انواع ساز و آلات موسيقي تجهيز و تعمير و خريد و فروش انواع سازهاي ايراني و خارجي واردات و صادرات انواع سازه هاي ايراني و خارجي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر توليد کننده آلات موسيقي اعم از داخلي و خارجي ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي

مشاوره طراحي فروش و نصب و نگهداري انواع تابلوها و علائم هشداردهنده راهنمايي و رانندگي اعم از تابلو چراغ هاي راهنمايي سرعت گير رنگ ترافيکي چشم گربه اي مبلمان شهري زيباسازي معابر شهري خريد و فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي برپائي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي بين المللي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات و پيمانهاي دولتي و خصوصي

تهيه توليد و ساخت انواع رنگ و رزين و پوششهاي صنعتي طراحي و تجهيز و راه اندازي خطوط توليد و کارخانجات توليد رنگ همچنين ارائه کليه خدمات در زمينه رنگ کاري نماهاي ساختمان و جدول گذاري ايزوگام آسفالت کاري عايق بندي شستشو و پاکسازي معابر سند بلاست کنيتکس رومالين مولتي کالر و کليه خدمات ساختماني و خريد و فروش تهيه و توزيع توليد واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي ايجاد شعب شرکت در کليه مناقصات و اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزي و ريالي

ارائه کليه امور خدماتي مربوط به برگزاري جشن ها و همايش ها از قبيل آذين بندي طبخ غذا سرويس دهي به اشخاص حقيقي و حقوقي سفره آرايي تامين ظروف و اقلام و وسايل مورد نياز تامين اقلام غذايي و دسر و شيريني جات عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق خريد و فروش صادرات و واردات کليه اقلام مورد نياز مجاز بازرگاني شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي داخلي و خارجي اخذ  اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي اخذ وام و تسهيلات ارزي و ريالي از بانکها و ارگانهاي دولتي و خصوصي

تهيه توليد پخش خريد و فروش صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه اعم از کت شلوار پيراهن شلوار جين شلوار کتان تي شرت پولو شرت نصب و تجهيز و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات توليدي پوشاک اتوماتيک و صنعتي و آنزيم زني جين صادرات و واردات انواع پوشاک و توليدات شرکت اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارت بانکي بصورت ارزي و ريالي گشايش اعتبار و ال سي ايجاد برپائي غرفه و شرکت در نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي احداث و ايجاد و نصب و اجرا و مشاوره و انجام امور پيمانکاري و ساختماني و عمراني همچنين ارائه کليه خدمات در زمينه خدمات شهري اعم از طراحي نصب و ايجاد و نگهداري فضاي سبز و محوطه سازي و احداث آبنما ساخت و نصب آلاچيق طراحي و اجراي شبکه آبياري تحت فشار رنگ آميزي و زيباسازي معابر ساخت و نصب مبلمان شهري نهر سازي جدول کشي خط کشي معابر سنگ فرش معابر و پياده رو سازي زيباسازي و شستشو و رنگ آميزي المانهاي شهري لايروبي نهرهاي روباز و بسته قنوات و کانالها و مسيل ها خدمات شهري شامل جمع آوري زباله و نظافت معابر و رفت و روب معابر و فضاي سبز سم پاشي و دفع آفت و جانوران موذي و حشرات تفکيک مواد زايد شهري و بازيافت زباله و پسماندهاي شهري خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طرح محاسبه نظارت فني ايجاد و نگهداري کليه پروژه هاي فضاي سبز و محوطه سازي طراحي و احداث انواع آبنماهاي شهري اعم از موزيکال و غير موزيکال همچنين طراحي و ساخت و نصب تجهيزات مرتبط با معابر شهري اعم از پلهاي فلزي و عابر پياده المانهاي و گاردريلها طراحي و اجرا و نصب و راه اندازي تابلوهاي قدرت ام سي سي و تابلو هاي کنترلر پي ال اس طراحي و ساخت و تجهيز و نصب و راه اندازي انواع تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي خريد و فروش تهيه و توزيع و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

ارائه کليه خدمات شهري اعم از طراحي نصب و ايجاد و نگهداري فضاي سبز و محوطه سازي و احداث آبنما رنگ آمزي و زيباسازي معابر ساخت و نصب مبلمان شهري بازسازي و ابنيه بافتهاي فرسوده شهري ارائه خدمات پيمانکاري ساختمان تجهيز و ساخت و نصب و راه اندازي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري جدول بندي و آسفالت خيابانها و معابر همچنين ارائه کليه فعاليتهاي عمراني شامل ابنيه سيويل نقاشي و رنگ آميزي کليه ساختمانها و محوطه هاي شهري اداري خصوصي دولتي و رنگ هاي ترافيکي و خط کشي معابر و رنگ هاي صنعتي رنگ کاري نماهاي ساختمان و جدول گذاري ايزوگام آسفالت کاري عايق بندي شستشو و پاکسازي معابر سند بلاست کنيتکس رومالين مولتي کالر و کليه خدمات ساختماني خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي محاسبه نظارت و ايجاد و نگهداري کليه پروژه هاي فضاي سبز و محوطه سازي زيباسازي و رنگ آميزي معابر همچنين اجراء کليه طرحهاي بازيافت انواع زباله و پسماندهاي صنعتي و غذايي و توليدي دفع و انهدام کليه پسماندها و زباله هاي صنعتي خريد و فروش و تهيه و توزيع و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي

طراحي احداث و ايجاد و نصب و اجرا و مشاوره و انجام امور پيمانکاري و ساختماني و عمراني پي ريزي نهر سازي جدول کشي خط کشي معابر سنگ فرش معابر و پياده رو سازي زيباسازي و شستشو و رنگ آميزي المانهاي شهري لايروبي نهرهاي روباز و بسته و قنوات و کانالها و مسيل ها خدمات شهري شامل جمع آوري زباله و نظافت معابر و رفت و روب معابر و فضاي سبز بازيافت و تبديل مواد و جمع آوري پسماندهاي خشک تامين شن و نمک جهت برف روبي معابر درون شهري و برون شهري طراحي نصب و اجراء تاسيسات برقي و مکانيکي کليه اماکن دولتي و خصوصي اجراء آسفالت خيابانها و معابر و نصب و دريچه تامين انواع ماشين آلات سنگين و سبک راه سازي و برف روب مشارکت و سرمايه گذاري در اجرا کليه طرحهاي عمراني شهري صنعتي خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و حق العملکاري ايجاد شعب و نمايندگي در سراسر کشور برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ال سي براي شرکت نزد بانکها شرکت در کليه مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي.

ارائه کليه خدمات مديريتي اعم از مديريت پروژه ام سي مديريت پيمان و پروژه مديريت کيفيت مديريت بازرگاني مديريت استراتژيک در کليه مراحل پروژه پيش بيني بازار و تحويل و بررسي و مهندسي فروش پروژه مديريت مشاوره کيفيت مديريت بازرگاني پژوهش و مطالعات توسعه کاربردي بهبود کاربرد مديريت پروژه از طريق وضع و اصلاح روشها مطابق استانداردهاي بين المللي برپائي همايشها سمينارها و کنفرانسهاي تخصصي و کاربردي خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

انجام کليه خدمات مشاوره اي مطالعاتي در زمينه هاي شهرسازي معماري برنامه ريزي شهري برنامه ريزي منطقه اي برنامه ريزي گردشگري و آمايش سرزمين تعامل و ارتباط و برپائي سمينارها و کنفرانس ها و همايش هاي تخصصي با دانشگاهها و موسسات علمي و تحقيقاتي و تخصصي داخل و خارج از کشور خريد و فروش صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

ارائه کليه خدمات در زمينه مشاوره و مشارکت و سرمايه گذاري در کليه پروژه هاي عمراني توليدي و صنعتي و بازرگاني و خدماتي واردات تکنولوژي و صنايع مادر به منظور پويايي اشتغال زائي و بهره وري از نيروهاي بومي داخل کشور و مناطق محروم در جهت رشد و بهبود و بالا بردن توليد و کيفيت توليد داخلي پيش بيني بازار و تحليل و بررسي و مهندسي فروش همچنين ارائه کليه خدمات مديريتي اعم از مديريت پروژه ام سي مديريت پيمان و پروژه مديريت مشاوره کيفيت مديريت بازرگاني مديريت استراتژيک در کليه مراحل پروژه بهبود کاربرد مديريت پروژه از طريق وضع و اصلاح روشهاي مطابق استانداردهاي بين المللي خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

 ارائه کليه خدمات اينترنت و اينترانت انجام امور انفورماتيکي و فناوري اطلاعات آي تي ارائه خدمات تجهيزات در زمينه کليه امور رايانه اي شامل سخت افزار و اسمبل و تعمير و نگهداري فني کامپيوتر طراحي توليد و پشتيباني نرم افزارهاي رايانه اي سفارش مشتري توليد و ارائه دستگاههاي جانبي و قطعات و ملزومات رايانه تهيه و توليد و ارائه سيستمهاي رايانه اي شخصي مشاوره و نظارت بر اجراي طرحهاي انفورماتيکي و فعاليت در زمينه نصب و راه اندازي و پشتيباني فني شبکه هاي کابلي و غيرکابلي کامپيوتري ارائه خدمات ميزباني وب و طراحي صفحات وب و ارائه دستگاههاي جانبي رايانه و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي خريد و فروش و خدمات پس از فروش کليه تجهيزات و سيستمهاي کامپيوتري شرکت اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزي و ريالي براي شرکت اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي رايانه اي امکان سنجي و امکان يابي و بطور کلي انجام هرگونه فعاليت مجاز در رابطه با موضوع فعاليت شرکت به استثناي هرگونه فعاليت در زمينه بسته هاي نرم افزاري رسانه اي و چند رسانه ديجيتال حامل هاي ديجيتال از قبيل سي دي دي وي دي بلوري و مانند آنها رسانه هاي برخط شامل هر شکل ارسال يا انتشار پيام محتوايي سمعي بصري و متني ديجيتال و همچنين اماکن کسب خدمات تجهيزات ماشين آلات و نرم افزارهاي مخصوص فعاليتهاي ياد شده

طراحي توليد ساخت و مونتاژ کليه قطعات صنعتي طراحي تجهيز و راه اندازي خطوط توليد صنايع غذايي و قطعات صنعتي و اتوماسيون مشاوره در زمينه فرمولاسيون صنايع غذايي و همچنين تامين و واردات قطعات تجهيزات مواد اوليه ماشين آلات و صنايع غذايي و تبديلي واردات تکنولوژي صنايع مادر مشارکت و سرمايه گذاري در اجراي کليه پروژه هاي صنعتي ( به ويژه صنايع غذايي ) و بازرگاني فروش و خدمات پس از فروش کليه قطعات و ماشين آلات صنعتي انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي برپائي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي گشايش اعتبارات اسنادي و ال سي براي شرکت نزد بانک ها اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي خريد و فروش واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي

ارائه کليه فعاليتها در زمينه تهيه و توليد و خريد و فروش و خدمات پس از فروش کليه تجهيزات و قطعات پزشکي بيمارستاني آزمايشگاهي پس از اخذ مجوزهاي لازم اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي توليد کننده تجهيزات پزشکي پس از اخذ مجوزهاي لازم خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکي بصورت ارزي و ريالي ترخيص کالا از گمرکات داخلي کشور انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي

ارائه خدمات مطالعه در حوزه هاي پزشکي و پيرا پزشکي تحرير مقاله هاي مربوط به برگزاري کنفرانسها و همايشها و سمينارهاي مربوط و ارائه مشاوره در حيطه موضوع شرکت و عقد قرارداد با ارگانها و اشخاص حقيقي و حقوقي و انجام پروژه هاي مرتبط با موضوع فعاليت شرکت شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و انتشار نشريه مربوط به فعاليتهاي شرکت